Türkiye – AB İlişkilerinin Kronolojik 2019 Değerlendirmesi


2019’un Türkiye-AB ilişkilerindeki normalleşmenin devam edeceği bir yıl olması bekleniyor. Ancak ilişkilerdeki tıkanıklığın aşılması için reform adımlarının atılması, yargı bağımsızlığı konusundaki şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde yargı stratejisinin uygulamaya koyulması, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler alanında Kopenhag kriterlerinde öngörülen standartlara dönülmesi gerekiyor.

***

Continue reading

File: Russian Elections ; Implications for Russia and the West. (en-tr)


Putin’s return: why Europe should prepare for a weaker Russia

On Sunday 4th March Russians will chose their next president. Although Vladimir Putin is certain to win, it will be a hollow victory and his next presidency will be weaker than before.

ECFR is publishing a new policy memo – ‘The end of the Putin consensus’ – by Ben Judah and Andrew Wilson, on the elections and the new challenges facing Putin in a changed Russia.

Continue reading

%d bloggers like this: