Trump’ın «Yeni» Ticaret Stratejisi…


ABD, Dünyaya, ticaret ve ekonomi üzerinden hâlâ “başat güç (dominant power)” olduğunu “hatırlatma” ve bu yolla, uluslararası sistemi yönetme ve yönlendirmeyi sürdürmeye çalışıyor. Stratejisi ise; “önce eşeğini kaybettirme, sonra da buldurma.”

© photocredit

***

Continue reading

Cami ne kadar büyük olsa İmam gene bildiğini okur (muş)…


Soğuk savaş sonrasında ; duvarların yıkıldığı, sokaktaki adamından, yöneticisine hemen herkesin ‘nereye gidiyoruz ?’ sorusunu sorduğu, yeni ittifaklar arandığı bir ortamda, ABD aşağıdaki sözlerle,  gelecekte nasıl bir ‘Yeni Dünya Düzeni’ kurulmasını amaçladığına vurgu yapıyordu :

‘…Uluslar arası ve bölgesel düzenlemeler vasıtası ile ; ortak danışmalar ile işbirliğinin ; temel ilkelerin ve hukukun üstünlüğünün esas oluşturduğu ; yük ve yükümlülüklerin eşit  biçimde paylaşıldığı ; demokrasi, refah, barış ve istikrarın yayıldığı ; silahlanmada azaltmaya gidilmesinin hedeflendiği bir Continue reading

%d bloggers like this: