Belirsizlik ortamı…


Hâyâl kırıklığı (mı?)

cop21

Türkiye’nin ilk haftaki oturumlardaki talebi “differentiation/ gelişmiş-gelişmekte” kısmında belirginleşti. netleşmesi gerektiği konusunda elini kaldıran ülkelerden biriydi. Türkiye müzakerelerde, özellikle Ek’lerin ya kaldırılmasını ya da Türkiye için daha netlik kazanmasını talep ediyor… Türkiye’nin yeni anlaşmada olmasını istediği ulusal emisyon azaltım hedefi yüzde 21. AB ise, kendi iç sorunlarıyla oldukça meşgul. Ancak AB’nin COP’lardaki etkisiz gücü uzun süredir eleştiri almakta. “Zaten bir tek AB kaldı” derken, bu eleştirilerin Paris’te de devam ettiğini görüyoruz. Müzakerelerde “insan hakları” ve “göç” gibi başlıkların AB tarafından tartışmaya açılması da oldukça düşündürücü.

***

Continue reading

%d bloggers like this: