Başbakan Erdoğan’ın Irak Ziyareti…


“Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Irak demektir, güçlü bir Irak da güçlü bir Türkiye demektir.

”İç huzur yoksa, güvenlik yoksa, adalet mekanizması işlemiyorsa, orada ne ekonomik, ne sosyal kalkınmadan bahsedilebilir”

* * * * *

Continue reading

%d bloggers like this: