“Bizim çığlığımız insanlık içindir”


“Arap’ın Acem’e, Acem’in de Arap’a üstünlüğü yoktur”

Erdogan criticizes freedom of expression

Erdogan receives Al-Gaddafi Human Rights Award

 

”Çünkü bizim medeniyetimizde, Arap’ın Acem’e, Acem’in de Arap’a üstünlüğü yoktur. Açık söylüyorum. Çocuk, dünyanın her yerinde çocuktur. Batı’nın, Kuzey’in çocukları ne kadar masumsa, Doğu’nun, Güney’in çocukları da o kadar masumdur. Hiç kimse kalkıp da, Filistin’in çocuklarının, başka coğrafyaların çocuklarından daha az değerli olduğunu iddia edemez. Hiç kimse, Bağdat’ın, Kabil’in, Darfur’un, Karabağ’ın çocuklarının, başka yerlerin çocukları kadar yaşam hakkına sahip olmadığını söyleyemez. Telaviv’in çocuklarının canı bizim nezdimizde ne kadar kutsalsa, Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarının canı da o kadar kutsaldır, o kadar dokunulmazdır. Biz, hiçbir canın katledilmesine, özellikle de masum yavruların okullarda, hastanelerde, oyun bahçelerinde, çiçek tarlalarında en modern silahlarla yok edilmesine göz yummayız, sessiz kalmayız. Biz insanız. İnsanlığımızın gereği olarak Gazze diyoruz ve insanlığımızın gereği olarak Gazze demeye devam edeceğiz. Oradaki yaralı çocukların, yaralı kadınların bir kısmı tedavi için benim ülkeme geldi ve onları hastanede ziyaret ettiğimde çok acımasız tablolar gördüm. Bombardımanın ardından, fosfor bombalarıyla vücudunun büyük bir kısmı yanmış olan insanları gördüm. Vücudunun yarısı kopmuş olan insanları gördüm. Ve bombardımanın ardından Gazze’ye giden dostlarım oradaki içler acısı manzarayı bana aktardılar. Bunları bilerek, bunları duyarak, bunları görerek, biz sessiz kalamayız, tepkisiz kalamayız.”

Continue reading

%d bloggers like this: