Türkiye: Political reform – Réforme politique – Siyasi Reformlar: What’s New?! (en-fr-tr)


In line with Turkey’s EU membership perspective, the political reform process and reflections regarding the termination of state of emergency were addressed with all their dimensions as the first agenda item of the Reform Action Group, which gathered for the first time in the Presidential System of Government. Ankara’s determination to continue with reforms in the areas of the judiciary and fundamental rights was clearly set forth.

***

Continue reading

AP Kararı’na Türkiye’den Tepkiler…


 

Reactions to the EP Resolution from the Turkish Side!

☪ AB’nin herhangi bir kurumu tarafından yayımlanan bir raporun güvenilir olması, içinde bizim faydalanabileceğimiz unsurlar olması gerekir. Eleştiriden çekinmeyiz. Hatta bu eleştiriden nasıl faydalanırız diye bakarız. Fakat maalesef bu karar böyle bir içerikten tamamen uzak.

☪ Bir iş birliği raporu değil. Eleştiri hayatın icabıdır. Raporun eleştirilerle birlikte ilerlemeye, beraberce iş yapmaya olanak sağlayan birtakım hükümler içermesi, birtakım imkanlar yaratmasını beklerdik. Bu bir sabotaj raporu, ilişkileri sabote etmeye dönük bir rapordur.

☪ Kararın, AB Komiseri’nin ülkemizi ziyaret ettiği ve her iki tarafın da ilişkileri geliştirmek için çaba sarfettiği bir döneme denk gelmesi ayrıca talihsizdir.

☪ Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bir karar söz konusu. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır.

☪ AP’nin de eleştirdiği, yani demokrasi, insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü alanlarında Türkiye’nin ilerlemesini sağlamak, Avrupa değerlerine bağlı kalmasını temin etmek için en etkili araç ve yöntem üyelik süreci ve müzakerelerdir. Yeni fasılların açılmasıdır. Etkin ve inandırıcı bir müzakere süreci Türkiye’nin AB’ye her alanda yakınlaşmasını sağlamanın en etkili yoludur.

☪ It did not represent a binding decision and further highlighted that suspending negotiations would result in tremendous damage to Turkey-EU relations.

☪ In order to full advance in issues criticised by the EP such as democracy, human rights, fundamental freedoms and rule of law and for Turkey to progress and to be fully in line with European values, the most effective method would be to open new Chapters within the framework of the accession negotiations. An effective and credible negotiation process is the most efficient way in enabling the necessary rapprochement between Turkey and the EU.

© photocredit

***

Continue reading

AB: Yeni ticaret ve yatırım stratejisi!


Türkiye için yeni bir fırsat penceresi mi?

eu_tr

Stratejide, AB’nin üçüncü ülkeler ile tamamladığı anlaşmalara dâhil olmak isteyen ülkeler için uygun mekanizmalar geliştirme fikri benimseniyor. Gümrük Birliği’ne geçildikten sonra, Türkiye’nin AB’nin Ortak Ticaret Politikasına uyum sağlaması gerekiyor. Ancak AB ile bir ticari anlaşma imzalayan ülkelerin bazıları Türkiye ile ayrı bir anlaşma için müzakerelerde bulunmak istemiyor. Bu da, Türkiye’nin ticari ve ekonomik ilişkileri aleyhinde bir durum oluşturuyor. AB’nin benimsediği fikrin gerçekleşmesi, belki de zorlukların aşılmasına çözüm getirecek. Strateji, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’nin TTYO sürecine katılabilmesi açısından da önemli bir ara aşama teşkil ediyor.

***

Continue reading

%d bloggers like this: