AB: Yeni ticaret ve yatırım stratejisi!


Türkiye için yeni bir fırsat penceresi mi?

eu_tr

Stratejide, AB’nin üçüncü ülkeler ile tamamladığı anlaşmalara dâhil olmak isteyen ülkeler için uygun mekanizmalar geliştirme fikri benimseniyor. Gümrük Birliği’ne geçildikten sonra, Türkiye’nin AB’nin Ortak Ticaret Politikasına uyum sağlaması gerekiyor. Ancak AB ile bir ticari anlaşma imzalayan ülkelerin bazıları Türkiye ile ayrı bir anlaşma için müzakerelerde bulunmak istemiyor. Bu da, Türkiye’nin ticari ve ekonomik ilişkileri aleyhinde bir durum oluşturuyor. AB’nin benimsediği fikrin gerçekleşmesi, belki de zorlukların aşılmasına çözüm getirecek. Strateji, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’nin TTYO sürecine katılabilmesi açısından da önemli bir ara aşama teşkil ediyor.

***

Continue reading

%d bloggers like this: