Türkiye – AB İlişkilerinin Kronolojik 2019 Değerlendirmesi


2019’un Türkiye-AB ilişkilerindeki normalleşmenin devam edeceği bir yıl olması bekleniyor. Ancak ilişkilerdeki tıkanıklığın aşılması için reform adımlarının atılması, yargı bağımsızlığı konusundaki şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde yargı stratejisinin uygulamaya koyulması, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler alanında Kopenhag kriterlerinde öngörülen standartlara dönülmesi gerekiyor.

***

Continue reading

Human Rights Day: Women, peace and security


On this day, 70 years later, around the world, pressure is increasing against freedom of speech, against civic space, through violent attacks, forced disappearances and punitive registration regimes. And we are asking; Les Droits de l’Homme, c’est pour quand? – Human rights – still some way to go

***

Continue reading

Türkiye – AB İlişkileri: Artan Diyalog, Süregelen Anlaşmazlıklar…


Turkey Under Watch !

© photocredit

***

Continue reading

Turkey – Elections : Reactions/Tepkiler…


Unpredictable & Unexpected results

elections

***

Continue reading

€17.5 million for Syrian refugees in Turkey…


president_tusk

© photocredit

€12.5 million for 3,700 Syrian and Turkish volunteer teachers and educational needs of children!

It is unethical of Europe to approach these people, who are struggling for their lives, by thinking of its own comfort first. This attitude means Europe is turning its back to all fundamental values, it is based upon. I expect Turkey to be included in the debates inside the EU on ‘fairer share of burden – President Erdogan.

***

Continue reading

%d bloggers like this: