Ergenekon Davası ve Tutukluluk Süresi…ESKİ TCK CMUK ve YENİ TCK CMK:


“Tutukluluk süresi”

©Av.Hakan Hanlı

I. Ceza ve Ceza Usul Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması: “Aleyhe Kanunun Geçmişe Yürütülmesi Yasağı İlkesi” Continue reading

%d bloggers like this: