31 Mart 2019: Sandığa Gitmek; Sağduyulu Olmak; Keyfiyet ve Sonuca Katlanmak!


Demokrasi, Laiklik ve Bağımsız yargı olmadan devam etmesi asla mümkün değildir. Çünkü, Demokrasi Halk iradesiyle sonuç doğurur.. Öyleyse; Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devlet düzeninde, Halkın yumuşak karnı olan İslam ve Milliyetçilik, Demokrasi ve Çağdaş Hukukla şekillenen Bağımsız yargı sayesinde ayakta kalırlar. Aksi halde, hak ettikleri yerden saptırılarak, siyasetin aracı haline getirildiğinde; artık ülkenin bölünmesi, parçalanması, bağımsızlığını kaybetmesi ve sosyo-psikolojik krizlerin önüne geçmek artık imkânsızlaşır.

***

Continue reading

AB Müktesabatına Uyumun Günlük Hayatımıza Etkileri…


GENEL KONULAR – TEMEL HAKLAR,

1. Her T.C. vatandaşı aynı zamanda AB vatandaşı olacak, 

2. Türkler, AB üyesi ülkelerde seçme ve seçilme hakkına sahip olacak,

3. Türkçe AB’nin resmi dillerinden biri olacak,  

4. Kişisel verilerin gizliliği koruma altında,  

5. Vatandaşlar AB kurumlarını ve üye devletleri şikayet edebiliyor,

6. İşçilere AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı,

7. İş adamları AB’de iş kurup hizmet sunabilecek, Continue reading

%d bloggers like this: