Türkçü eski liderler yaşasaydı çözüm sürecini desteklerdi!


Peki, ya Bahçeli ?!

izmir_net

***

Continue reading

Anayasa Referandumu : “Evet”çiler, “Hayır”cılar…


 

William Shakespeare  bir eserinde şöyle diyor :

Âşk, değişime göre değişiklik gösterirse, âşk değildir.

Âşk, uzaklaşıp gidene bakıp, uzaklaşmak ise âşk değildir.

Âşk,  fırtınalar karşısında asla sarsılmaz, ebediyen sabit kalırsa âşktır.. .

 

İnsan, insanlık sevdası da Shakespeare’in tarif ettiği gibi hep  süregelse ne güzel olurdu !

Özü, temelinde insanlık için yararlı ilke ve kurallar içeren anayasaları değiştirmeye de gerek kalır mıydı acaba ?

Önce, Anayasa tarihçesi ve kavramının doğuş nedenlerine bir göz atalım.

Kutsal Kitaplar ile örf ve âdetlerlerin teammüllerini,  her alanda « yasal » düzenlemeler getiren, ve asırlarca toplumların yönetilmesinde başvurulan, hukukî düzenlemeler içeren birer ‘Anakuruluş belgesi’ olarak değerlendirirsek ; 18 Yüzyılın sonlarına kadar devlet düzenlerine temel teşkil eden ve hukuk kurallarını dağınıklıktan kurtarıp, tek bir metinde toplayan  yazılı bir « Anayasa » kavramı  yoktu.

Önce ABD’de – 1787 – ardından da Fransız Devrimi sonrasında – 1791 – Anayasa terimi, yaygınlaşmaya başladı.

Amaç ; akılcılık/rasyonalizm noktasından hareketle, hukuka, devlete, devlet-toplum ilişkilerine yön vermekti.

Anayasa ayrıca, Continue reading

%d bloggers like this: