2019’da Dünyayı ve Türkiye – AB İlişkilerini Neler Bekliyor?


AB’nin 2019 gündemi Türkiye-AB ilişkilerini etkilemesi muhtemel ne gibi parametreler sunuyor? Türkiye-AB ilişkilerini etkileyecek en önemli parametre Türkiye’de hak ve özgürlükler alanını açacak, öze ilişkin ve hukuk uygulamalarını düzeltecek, devlet yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakatı geliştirecek bir reform gündemi olacak

***

Continue reading

News & Analysis from Brussels


***

Continue reading

EU Leaders’ Summit – Brussels


 

There is Turkey on dinner menu!

Les dirigeants de l’UE discuteront de questions relatives à la sécurité, à l’économie et à la politique étrangère

Les 22 et 23 juin, les dirigeants de l’UE se réuniront pour examiner un large éventail de questions, notamment la coopération en matière de sécurité et de défense. Ils procéderont également à un échange de vues sur l’économie et le commerce, les flux migratoires et les questions de politique étrangère. Le Conseil européen (article 50) se réunira également le 22 juin pour discuter des négociations liées au Brexit.

Les dirigeants examineront également l’évolution de la situation en ce qui concerne la route de la Méditerranée orientale, la déclaration UE-Turquie et les instruments créés pour s’attaquer aux causes profondes des migrations.

We will reconvene for a working dinner dedicated to external relations. I will share my reflections after the recent international summits and meetings, including with President Erdoğan.
President Donald Tusk

© photocredit

***

Continue reading

AB-Türkiye : Derinleştirilmiş Gümrük Birliği…


Tam Üyelik Işığında Daha İleri Bir Entegrasyona Doğru !

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM ve İŞ DÜNYASI - Sinan Ülgen ; Pelin Yenigün Dilek

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE YENİ DÖNEM ve İŞ DÜNYASI – Sinan Ülgen ; Pelin Yenigün Dilek

© photocredit

Demokrasisini güçlendiren, hukukun üstünlüğünü hayata geçiren bir Türkiye için tam üyelik perspektifi, AB ile ekonomik entegrasyon seviyesinden bağımsız
olarak, temel hedef olmaya devam edecek. Bu da ; Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini, siyaset, ekonomi ve eğitim açılı ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

***

Continue reading

%d bloggers like this: