Türkiye – AB İlişkilerinin Kronolojik 2019 Değerlendirmesi


2019’un Türkiye-AB ilişkilerindeki normalleşmenin devam edeceği bir yıl olması bekleniyor. Ancak ilişkilerdeki tıkanıklığın aşılması için reform adımlarının atılması, yargı bağımsızlığı konusundaki şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde yargı stratejisinin uygulamaya koyulması, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler alanında Kopenhag kriterlerinde öngörülen standartlara dönülmesi gerekiyor.

***

Continue reading

Türkiye – AB İlişkileri: Artan Diyalog, Süregelen Anlaşmazlıklar…


Turkey Under Watch !

© photocredit

***

Continue reading

The Multiple Faces of Vladimir Putin.


Chess on Syria!

Vladimir_putin

Multiplicity of potential motives behind Putin’s military buildup in Syria: Making him the power broker, sustaining his power at home, defending his interests in the Middle East, shoring up Assad’s regime, geographic extent of global power vacuum left by U.S. disinterest and second front: Europe, divided and disrupted in the post-Cold War European security architecture… Then, if Syrian challenge of Putin carry the day?!

NATO Declaration on Turkey.

***

Continue reading

%d bloggers like this: