Cyprus : Maybe a permanent separation is the least painful solution…


Cyprus: Reunification Proving Elusive

 

Vincent Morelli

Section Research Manager

Attempts to resolve the Cyprus problem and reunify the island have undergone various levels of negotiation for almost 40 years. Beginning in 2008, Cyprus President Dimitris Christofias, a Greek Cypriot, and the former Turkish Cypriot leader Mehmet Ali Talat engaged Continue reading

Cami ne kadar büyük olsa İmam gene bildiğini okur (muş)…


Soğuk savaş sonrasında ; duvarların yıkıldığı, sokaktaki adamından, yöneticisine hemen herkesin ‘nereye gidiyoruz ?’ sorusunu sorduğu, yeni ittifaklar arandığı bir ortamda, ABD aşağıdaki sözlerle,  gelecekte nasıl bir ‘Yeni Dünya Düzeni’ kurulmasını amaçladığına vurgu yapıyordu :

‘…Uluslar arası ve bölgesel düzenlemeler vasıtası ile ; ortak danışmalar ile işbirliğinin ; temel ilkelerin ve hukukun üstünlüğünün esas oluşturduğu ; yük ve yükümlülüklerin eşit  biçimde paylaşıldığı ; demokrasi, refah, barış ve istikrarın yayıldığı ; silahlanmada azaltmaya gidilmesinin hedeflendiği bir Continue reading

%d bloggers like this: