Erdemin Armağanı Onurdur…


…ve Milli Şeref, Milli Servetin en yüksek değeridir!
James Monroe

onur_meselesi

Bana sual sorma, cevap müşküldür, Her sırrı ben sana açamam hocam.
Hakkın hazinesi darı değildir, Cami avlusunda saçamam hocam.
Kayd-i âhiretle düşmem mihnete, Ben burda memurum şimdi hizmete, Hayvan otlatırken gidip cennete, Sana hülle donu biçemem hocam.
Miracı anlatma, eşek değilim, Bildiğin kadar da melek değilim, Günahkâr insanım, ördek değilim, Bu ağır gövdeyle uçamam hocam.
Halka korku verme velvele salıp, Dünya ve âhiret bu köhne kalıp, Ben softa değilim cübbemi alıp, İmaret imaret göçemem hocam.
Ölümden ürker mi tez ölen kimse? Çoktan mazhar oldum ben hak nefese, Bu demi sürerken ecel gelirse, İşimi bırakıp kaçamam hocam. Şarabı men etme, o değil hüner, Aşıkım bâdesiz pek başım döner, Gönlümde muhabbet ateşi söner, Özrüm var, sade su içemem hocam. Nâr-ı cehennemi önüme serme, Günahımı döküp kaygular verme, Kitapta yerini bana gösterme, Ben pek o yazıyı seçemem hocam.
Feylesof Rıza’yım dinsiz anlama, Dini ben öğrettim kendi babama, Her ipte oynadım cambazım amma, Sırat köprüsünü geçemem hocam. Rıza Tevfik Bölükbaşı

***

Continue reading

Gazi Meclis’e düşen büyük sorumluluk…


Hukuk mu yoksa siyasetin üstünlüğü mü geçerli olacak «Yeni» Türkiye rejiminde!

Otoriter yönetimlerde; yargı ayak bağıdır. İktidar mutlak yetkilidir. Bugünün Türkiyesi’nde; hukuk yargı, adalet, yasalar artık insicamını kaybetmiş durumda. authoritarian_regime Kişilere ve konumlara göre yasalar yerleştiriliyor, farklı uygulamalar toplumdaki adalete olan güven duygusunu sarsıyor. Oysa hukuku belirleyen siyaset kurumudur. Yargısal denetim ve kuvvetler ayrılığı ilkesi bunu zorunlu kılar. Siyasetçiler ve iktidar bu ilke değiştirilmediği sürece uymak mecburiyetindedir. Ancak mevcut iktidar Yargısal denetime tahammül edemiyor. Siyasi iktidarın emrinde yandaş kayırmacılığına dayalı yargı anlayışı toplumsal yıkımdır. Adalet adına adaleti katleden yargı ise felaketlerin büyüğüdür. Yüce Meclis ve referandumda ise halk, bütün bunları dikkate alarak nihaî kararını vermek zorundadır.

***

Continue reading

Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır!


Ama…

life

Belli odaklar kaostan, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan kinden nefretten öfkeden besleniyor. Kin, nefret, öfke fırtınası yaşanıyor, yaşatılıyor. Rezilliğin dibine vuranlar, ucube tipler, kifayetsiz muhterisler, karanlık merkezlerin güdümündekiler etkili ve yetkili oldular. Güvensizlik, ayrışma hızla artıyor. Birlik ve beraberlik söylemleri ciddiye bile alınmıyor. Bu rezillikten kimler sorumlu? Suç işleyenlere yaşa varol diyenlerin, hiç bir işlem yapmayanların suçu yok mu? Toplumu reyting canavarına kurban olarak belirleyip, sürekli zehir aşılayanlara ne demeli? Topluma ve insanlara gem vurulduğunda onlardan yenilikçi düşünmeleri beklenebilir mi?

***

Continue reading

Türkiye’nin sağlam zincirini gevşetenler…


Baş taraftaki haIkaIardan birinin kopması, zincirin asıl önemli bölümünün boşalıp gitmesine yol açar!

Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz – Oscar Wilde; zincir Sorumluluğu başkasına yıkan davranış biçimi ile gerçekten problem çözmek olanaksızdır- Hosotani; Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalıdır – Elie Wiesel; İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır – Anonim; Bir ihmal yüzünden bir çivi kaybolur, bir çivi yüzünden bir nal kaybolur, bir nal yüzünden bir bacak kaybolur, bir bacak yüzünden bir at kaybolur, bir at yüzünden bir savaş kaybolur, bir savaş yüzünden bir memleket kaybolur – Japon Atasözü…

***

Continue reading

«Büyük İnsanlık…»


Ne oIurdu sanki bir yıl da insanIık moda oIsaydı!

İnsanlığın iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uygulamadığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz – Bertrand Russel;help Bir insan, söylediği sözlerden çok, söyleyemedikleriyle de insanlaşır –Albert Camus; İnsan, her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de – Eflatun; İnsan ne bir melek, ne de bir şeytandır. Tahilsizlik şudur ki, onun melek rolü oynayacağı zaman şeytan rolü oynamasıdır – Moliere; Uygarlığın gerçek ölçüsü; ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü, ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir – Ralph Emerson; Herkes, insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de, hiç kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez – Lev Tolstoy

© photocredit

***

Continue reading

«Devşirilenler» Türkiyesi’nin…


Devşirmeler Toplumuna doğru!

Bir devşirme gidiyor bir diğeri yerini dolduruyor. Yüzde seksenyedilik Türkler ise seyirci. Çünkü; mankurtlaştırılmışların yanında, kendilerini, ‘bunlara direnmek olanaksız’ algısına kaptıranlar var. devsirilenler_devsirmelerYeni Anayasa, rejim değişikliği batı çıkışlı bir proje. Hedef; 1923 doğumlu Cumhuriyet Devletini kimliksizleştirme, milleti parçalatma… Zihnen devşirilenleri görüyor, para karşılığı ruhunu satanları gizli gizli alkışlıyor, seviniyor. Fakat yine de huzursuz ve içi rahat değil. Kolay unutamadıkları bir gerçek var karşılarında: Türk Milleti’nin direnç gücü! Ya patlarsa! İşte bu, Batıyı ve Kâbesi Batı olanları endişeye sevketmiyor değil. O nedenle de sonuca bir an önce gitmek için, ülkeyi yönetenleri cendereye almış, sıkıştırdıkça sıkıştırtırıyor. Bir an önce, Türk Milletini küçük azınlık topluluklarla aynı orandaymış gibi bölmek için algı operasyonlarını yoğunlaştırıyor. Muhalefet mi? Bu projenin hayata geçirilmesine destek vermekle meşgul!

***

Continue reading

Reality: Friend or Foe!


Gerçek: Dost mu, Düşman mı!

dus_gercek_zaman2

Çamurlu bir yolda ilerlemeye çabalarken, zihnini bulandırma, etraftaki işaretlere bak. Düşüncelerini gömme. Öngörüde bulun ve gerçeğe dönüştürmeye bak – Bob Marley; Gerçeği, insanların ölçüleri ile değil; insanları, gerçeğin ölçüsü ile tanı – Hz. Ali; Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer, gerçek de böyledir – Rabindranath Tagore; Gerçekleri güneşe benzetirler doğrudur, gözlerimizi yakarlar korkusu ile çok defa bakamayız – Cenap Şehabeddin; Gerçeği arayanlar, bütün insanlığın malı olur – Voltaire; Gerçeği yer altına gömseniz bile, o yine büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir – Emile Zola; Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir; ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır – Jean de La Bruyere; Gerçekler çoğu zaman yaşamımızı zehirler. Ancak, korkup kaçmak değil, panzehirini bulmak gerekir – nö; Yalanın faydası bir kere içindir, gerçeğin ise sonsuz – Denis Diderot; Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur – Emile de Girardin; Zaman değerlidir; ama gerçek, zamandan daha değerlidir – Benjamin Disraeli; Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirliktir – Charles Caleb Colton; Gerçekleri öğrenin, analizini yapın, sonra da doğru hissettiğinizi yapın – Robert H. Waterman; İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değil; doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir – Wolfgang Van Goethe…

© photocredit

 

***

Continue reading

%d bloggers like this: