Vış anam! bu ne?


Guş mu balıh mı, tohuma gaçmış salatalıh mı?

politikacı


ne yapmak gerek peki?
sağlam bir arka mı bulmalıyım?
onu mu bellemeliyim?
bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi
önünde eğilerek efendimiz sanmak mı?
sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım?
bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz şaklabanlık edip,
taklalar mı atmalıyım?
onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli?
ciğeri beş para etmezlere mi “yetenekli” demeli?
eleştiriden mi çekinmeli?
özgür olmak…
dünyaya kendi gözlerinle bakmak…
bir hiç uğruna kalemine sarılmak…
ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek,
isteyince ay’a bile gidebilmek.
başarıyı alnının teriyle elde edebilmek.
demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın.
varsın boyun olmasın bir söğütünki kadar.
yaprakların bulutlara erişmezse bir zararın mı var? Edmond Rostand (Cyrano de Bergerac adlı eserinden alıntı)

***

Continue reading

İnsanlığın sonu ve felâketi…


…Adalet, özgürlükler ve adil paylaşıma «gem vuran» düşünce, zihniyet ve sistemlerce getirilecek!

felaket1

© photocredit

Günümüzde daha adil, daha özgür ve barışçı bir ortam oluşturmak için mücadele verecek bir düşünce akımının tesisi ve küresel yayılımı giderek zorunlu olmaya başladı. İnsan, dünya ve evren odaklı bir düşünce sisteminin kapısını açacak anahtarın özellikleri ; insanlığın bunalıma, sapkınlığa düştüğü, ilahi buyrukların tersyüz edildiği her dönemde varolan ve yine varolacak uyarıcıların yanısıra yaratılış ve varolma yasalarının gerektirdiği şekilde düşünmek, yaşamak ve mutlu olmaktır. Yoksa insanlığın sonu felâkettir !

***

Continue reading

Bayram sonrası kendinizi nasıl hissediyorsunuz?


Adil, Eşit, Demokratik ve Özgürce bir bayram tatili geçirdiniz mi?

eşitlik

İnsanların en kötüsü, en fazla kabuğuna çekilendir – Jean J. Rousseau; Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir – Blaise Pascal; Kılıç, zaferleri; zekâ siyasi üstünlüğü; adalet ise, ahlâki fazileti temsil eder – Simeon Luce : Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner – Confucius: Gerçek demokratik ilke ; hiç kimsenin halkın üzerinde güç sahibi olmamasıdır. Demokrasinin kötü yanı ise ; çoğunluğa sahip olanın, rejimi tiranlığa dönüştürmesidir – Lord Acton; Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü ki, ikimiz eşit olabilelim – Kızılderili Özdeyişi; Eşitlik; doğa yasası değildir. Doğanın en güçlü yasası bağımsızlıktır. Kanunlar bile sizi doğa karşısında eşit kılamaz – Marquis de Vauvenargues.

***

Continue reading

Bayram kutlamaya ehil ve lâyık mısınız?


Müslüman olmak yetmiyor ki!

Gelecek-Uzun-Surer-7_1318164216

© photocredit

İnsan, yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez – Anatole France; Sevmek, insanların birbirlerine bakmaları değildir, birlikte aynı yöne doğru bakmalarıdır – Andre Gide; Başka bir insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişimi bizim için kendi mutluluğumuz, güvenliğimiz ve gelişimimiz kadar, önemli hale geldiğinde sevgi vardır – Harry Stack Sullivan; Sevginin bulunmadığı yerde, aklı aramayın Dostoyevski: Ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim – Sophokles; Yağmuru sevdiğini söylüyorsun; ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi sevdiğini söylüyorsun; ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun, rüzgar çıkınca, pencereni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum; çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun – William Shakespeare; Hemfikir misiniz? Öyleyse Bayramınız kutlu olsun!

***

Continue reading

Gelecek kimin ellerinde?


Bileniniz var mı!

gelecek4

© photocredit

Sana senden gelir bir işte ‘dâd’ lâzımsa
Zaferden ümidin kes gayriden imdad lâzımsa.
Yüksel ki yerin bu yer değildir;
Dünyaya gelmek hüner değildir.
Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır.
Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır
Namık Kemal

***

Continue reading

«Yetenekli» misiniz?


«Yetenekli» bir insanın arkasında, her zaman «Yetenekli» başka insanlar vardır!

4288b794-9e5e-4d31-8e89-4515fbb34436

© photocredit

Her canlının yetenekleri farklıdır. İnsanlar ve hayvanlar arasında da farklıdır. İnsanın kişiliği; eğitim, sosyal ortam etkisinde geliştirilebilir veya törpülenerek köreltir. Kimileri; hırslı muhteris bir yapı ve karaterdedirler. Onları tanımak için insan sarrafı olmak gerekmez. İktidar, servet, şöhret için varolan özelliklerini, yeteneklerini adeta pazarlarlar. Başkaları, «kafa avcıları» fark etsin umuduyla elbette… Ya da kendileri bizzat girişimde bulunurlar. ‘Ben kıvamındayım ve de kullanılmaya hazırım!’ Sinyalleri gönderirler. Bir kere kullanılmaya başlandıktan sonra, onlar da diğerlerini kullanmaya başlarlar. Siz hangi gruptansınız?

***

Continue reading

Türkiye’nin öncelikli sorunları…


…ve görevleri kafa karıştırmak olanlar!

tr2

Türk Milleti’nin Türk Devleti’nin bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle yönetimdekiler; bölgesel ve küresel gelişmelere göre milli savunma ve güvenliği en üst düzeyde sağlamak zorundadır. Bunun için de; stratejik düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı yapabilmek için bilgi birikimine, üstün yeteneğe sahip olmaları gerekir. Sivil-asker bütün kuvvetler ortak gaye yolunda birleşmelidir. Unutulmamalıdır ki; en büyük cesaret, sorumluluktan korkmamaktır. Bir de bu çerçeve kapsamına, vatandaşlık görevi giriyor. Peki vatandaşa düşen görevler nelerdir ve lâyıkı ile yerine getiriliyor mu, ? Yoksa…

***

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 334 other followers

%d bloggers like this: