«Devşirilenler» Türkiyesi’nin…


Devşirmeler Toplumuna doğru!

Bir devşirme gidiyor bir diğeri yerini dolduruyor. Yüzde seksenyedilik Türkler ise seyirci. Çünkü; mankurtlaştırılmışların yanında, kendilerini, ‘bunlara direnmek olanaksız’ algısına kaptıranlar var. devsirilenler_devsirmelerYeni Anayasa, rejim değişikliği batı çıkışlı bir proje. Hedef; 1923 doğumlu Cumhuriyet Devletini kimliksizleştirme, milleti parçalatma… Zihnen devşirilenleri görüyor, para karşılığı ruhunu satanları gizli gizli alkışlıyor, seviniyor. Fakat yine de huzursuz ve içi rahat değil. Kolay unutamadıkları bir gerçek var karşılarında: Türk Milleti’nin direnç gücü! Ya patlarsa! İşte bu, Batıyı ve Kâbesi Batı olanları endişeye sevketmiyor değil. O nedenle de sonuca bir an önce gitmek için, ülkeyi yönetenleri cendereye almış, sıkıştırdıkça sıkıştırtırıyor. Bir an önce, Türk Milletini küçük azınlık topluluklarla aynı orandaymış gibi bölmek için algı operasyonlarını yoğunlaştırıyor. Muhalefet mi? Bu projenin hayata geçirilmesine destek vermekle meşgul!

***

Continue reading

Reality: Friend or Foe!


Gerçek: Dost mu, Düşman mı!

dus_gercek_zaman2

Çamurlu bir yolda ilerlemeye çabalarken, zihnini bulandırma, etraftaki işaretlere bak. Düşüncelerini gömme. Öngörüde bulun ve gerçeğe dönüştürmeye bak – Bob Marley; Gerçeği, insanların ölçüleri ile değil; insanları, gerçeğin ölçüsü ile tanı – Hz. Ali; Arkanı güneşe çevirme, gölgen önüne düşer, gerçek de böyledir – Rabindranath Tagore; Gerçekleri güneşe benzetirler doğrudur, gözlerimizi yakarlar korkusu ile çok defa bakamayız – Cenap Şehabeddin; Gerçeği arayanlar, bütün insanlığın malı olur – Voltaire; Gerçeği yer altına gömseniz bile, o yine büyüyerek patlayacak ve her şeyi yok edecektir – Emile Zola; Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir; ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır – Jean de La Bruyere; Gerçekler çoğu zaman yaşamımızı zehirler. Ancak, korkup kaçmak değil, panzehirini bulmak gerekir – nö; Yalanın faydası bir kere içindir, gerçeğin ise sonsuz – Denis Diderot; Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur – Emile de Girardin; Zaman değerlidir; ama gerçek, zamandan daha değerlidir – Benjamin Disraeli; Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirliktir – Charles Caleb Colton; Gerçekleri öğrenin, analizini yapın, sonra da doğru hissettiğinizi yapın – Robert H. Waterman; İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değil; doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir – Wolfgang Van Goethe…

© photocredit

 

***

Continue reading

«Siyaset cambazlığı» veya «fahişelik!»Yoktur farkımız diğerinden, biz birbirimize benzeriz…

Siyasetin en eski ikinci meslek olduğu söylenir. Evet, ilk mesleğe çok yakın bir benzerlik gösterdiğinden eminim – Ronald Reagan; Bizi yok edecekler şunlardır:İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı – Mahatma Gandhi;politikaci_fahise Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz; ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız – Abraham Lincoln; Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür – James F.Clarke; Probleme getirilen hükümet çözümü en az problem kadar kötüdür – Milton Friedman; Ahlak bakımından yanlış olan bir şey, politika açısından da doğru olmaz – E. Gladstone; Lider örnekle liderlik eder, güçle değil – Sun Tzu; Siyasetçinin aile terbiyesi, avam kamarasında konuşmaya başladığı zaman belli olur – Bernard Shaw; En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimelerdir – Rudyard Kipling; Sorumluluk duygusunun ortadan kalkması, otoriteye boyun eğmenin en önemli sonucudur – Stanley Milgram; Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı, muhalefetin acımasızca saldırması değil yandaşlarının aptalca savunması verir – Alexander Hamilton;

***

Continue reading

Kimler için, kim tarafından kullanılıyor?


…ve Niçin?

The development of weaponry based on new physics principles; direct-energy weapons, geophysical weapons, wave-energy weapons, genetic weapons, psychotronic weapons, etc., is part of the state arms procurement program for 2011-2020. psikotronik Compensation of damages and losses connected with social rehabilitation of persons suffering from destructive informational influence must be realized in legal trial. There exist no legislations punishing the use of those technologies by governments. Les armes psychotroniques sont des armes qui influencent le système nerveux avec des rayons non ionisants. La fréquence de résonance de l’ionosphère est presque identique à celle du cerveau humain. Ces armes ont un rayon d’action d’au moins 2500 km. Psikotronik Silah nedir? Nasıl elektronik aletler elektrikle çalışıyorsa psikotronik silahlar da psişik yani insan beyninin gücüyle çalışıyor Beyin gücüne etki edebildiği sürece her organı harekete geçirebilir, hatta kitlesel bir imha silahına bile dönüştürülebilir. Peki Türkiye’deki insanlara yönelik kullanılıyor mu?

***

Continue reading

Adı konulmamış örtülü çatışma…


…ve sürekli gerginlik ortamından kazançlı çıkanlar!

Parlamento, seçim hukuku, Anayasa, hükümetin kuruluş düzeni yoksa; birey hak ve özgürlükleri güvencede değildir. respublica_demoskrati Bireyliğin çiğnendiği yerde Hukuk Devletinden söz edilemeyeceği kuşku götürmez. Demokrasi; her ideolojinin, her alt kültürün, her tür yaşam anlayışının kendisine yer bulabildiği, özgür bir sivil toplumsal yapının kimlik özelliğidir. Tersi durum; sivil toplumun tek sesli bir topluma dönüşmesi ve müdahaleci devletle özdeşleşmesidir. Demokrasinin başka seslere, başka kültürlere, başka etnik gruplara yer verici niteliğine karşılık, cumhuriyet bu başkalıklarda hep düzeni sarsıcı gelişmelerin ayak izlerini arar. Cumhuriyet’in de, demokrasi’nin de kendi kurallarına göre işlemesi ve işletilmesi gerekir. Var mı böyle bir düzen Dünya’da?!

***

Continue reading

Zihinsel algılama sorunu…


…ve «Kafa Karıştırıcılar!»

Kimileri vardır; karanlik_adamdüşünme yetenekleri yok, doğru bildiklerini sorgulama yetenekleri yok, yanılmış olabilirim şeklinde bir özeleştiri becerileri yok, değişim de çaplarına uygun değil. Sadece, kendisinden farklı düşünenlere küfür etmek gibi pis de bir alışkanlıkları var. Bunlar; kendilerini ispatlama çabasındalar, itibarsızlığın kaçınılmaz depresyonunu yaşarlar, kafalarında oluşturdukları dünyanın saplantıları içindedirler. Karanlık odakların birer saldırı silahıdırlar. Peki kim bunlar?

***

Continue reading

Cumhuriyet Bayramı Tebrikleri…


93rd Anniversary of the Turkish Republic

1

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: