Kimilerinin doğruları, diğerlerinin yanlışları olursa…


Nasıl çıkılır işin içinden?!

Halk; yeteneksiz diktatör eğilimli, hırslı, makyavelist tipleri seçiyor sonra da pişmanlık duyuyor. toplumMuhalif düşünce sahibi kişilerin gözaltını alkışlıyor, hukukun egemenliğinden dem vuruyor; aynı durum kendi başına gelince hukukun iflas etmesinden yakınıyor. Yargılamalarda ötekiyi suçlu yapıyor, kendisinden olan hakim önüne çıkınca, masumiyet karinesi devreye sokuluyor. Adı rezaletlere, skandallara bulaşanlara Kefilim diyorlar, öteki söz konusu olunca adalet görevini yapmış sayılıyor. Ülke sınırları delik deşik, ulusal güvenlik evlere şenlik, ‘yeniden yapılanıyoruz’ diye gündem saptırılıyor. Oysa toplum sorunlara tuttuğu takım kadar kafa yorsa, hiç sorun kalmayacak aslında.

***

Continue reading

Hukuksuzluk ve Adaletsizlik Deryasında Yüzen Türkiye Yönetimi…


Kalkıp, El Âleme hak ve hukuk dersi verirse!

Kişilere göre kanun maddeleri değiştiriliyor. Anayasa ve uluslararası evrensel hukuk değerleri geçersiz kılınıyor.alavere_dalavere Keyfi yönetim her alanda sürüyor. Anayasa rafa kaldırılmış, yüksek mahkemeler sinmiş susmuş. Masumiyet Karinesi tersyüz olmuş. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ayaklar altında. Anayasa’yı değiştireceksin de ne olacak, yoksulun karnı mı doyacak yoksa hırsız, sahtekar, dolandırıcı, arzı endam etmeye, dokunul(a)mazlar ordusu daha güvenli bir ortamda dolaşmaya devam etmeyecek mi? Yeni dokunul(a)mayan sınıfların yolları mı açılacak? Evet Türkiye’de Hukuk ve Adalet var mı?

© photocredit: Ergin Asyalı

***

Continue reading

…Mış(lar)…Miş…(ler) ile yönetilen «emsâlsiz» Ülke…


Ye babam ye memleketi!

Kandırıldık, aldatıldık, yanıltıldık… Kim kimi niçin aldatır? Kimler kandırılırlar? Bir devleti daha ileri götürme, toplumun sorunlarına çözüm bulmak, kâinata insanlık dersi vermek için iktidara gelenler mi?! deve_havuduHer şey güzel olacak(mış), bıçak kemiğe dayan(mışmış), bir şeyler yapacaklar(mış), hoşgörüleri bitmiş(miş)! Ülkenin duyarlı aydınları, askerleri, akademisyenleri, yazarları esir alınırken, her devirde olduğu gibi ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’cılar suskun, suya sabuna dokunmadan sadece seyretmekle yetiniyor. Birileri ülkeyi «havudu» ile yutarlarken! Bir insan hastalanınca, mikroplara acınmaz yok edilir. Bitkilere, yararlı böceklere musallat olanlarla ‘birlikte yaşayın’ denmez tedbir alınır. Mücadele edenleri tecrit etmek, ellerini kollarını bağlamak virüslere ‘hoş geldin’ demek, aradıkları ortamı sunmaktır! Peki bu ülke neresi mi?

***

Continue reading

Üniversitelerdeki «Unvan koşusu… »


«Sorunlar Yumağı»na dönüşürse!

İbni Sina, Uluğ bey, Ali Kuşcu, Nizamül-mülk, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı Mahmut, Mimar Sinan gibi isimler son yüzyıllarda niçin yok? akademisyen1 19. ve 20. yüzyılların teknolojik buluşlarında ise hiç denecek kadar yokuz. Dünya bilim literatüründe birkaç kişi hariç yine yokuz. Peki, ama neden? Çünkü; Beyinler; alınacak maaşlara, yan gelirlere, bedava bilgisayarlara, konferansa katılma adı altında turistik gezilere, harcırahlara, bazı alanlarda özel kuruluşlarda görev almaya kilitlenmiş durumda. Hangi beyinler? Yardımcı doçent, doçent, profesör olanın ürettiği bilimsel eser sayılarına bir göz atın, anlayacaksınız! Mesele her ile bir üniversite açıp yandaşlarla doldurmak değildir. Meselenin kökünde Türkiye’nin gerçek anlamda bilim adamı yetiştirmede içine düştüğü acziyet yatmaktadır! Kimin umurunda!

***

Continue reading

Vatandaş Türkçe Konuş!


Ama yabancılaşmadan, başka diller öğrenmeyi de ihmâl etme!

Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır – Ahmet Hamdi Tanpınar: Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez – Bernard Shaw; dil Her insanın terbiye ve tahsilinde, kazanması icap eden bir meziyet ana dilini dosdoğru öğrenmek ve söylemektir – Charles Eliot; Düşünce dilden, dil düşünceden doğar – Eflatun; Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz – Friedrich Schiller; Dili gereksiz yabancı sözcüklerden uzaklaştırıp temiz tutmak; tıpkı vücudunu, vicdanını, evini, köyünü ve şehrini temiz tutmak gibi ahlâki bir ödevdir – Gerhard Kessler; Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden kaybedilebilir – Wilhelm Humboldt; Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır – Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır – Mustafa Kemal Atatürk;

***

Continue reading

Yeni Öğretim Yılı…


Toplumun zihin dünyasının mimarları: Öğretmenler ve memur zihniyetli akademisyenler!

Eğitim ve öğretimde temel amaç; Akılcı aydınlanmacı bilimsel fikir ve düşünceleri özümsemiş, İnsan haklarına ve hukuka saygılı, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine içtenlikle bağlı, egitim_sistemi Milli ve kültürel değerlerle evrensel ahlaki değerleri kişiliğinin bir parçası haline getirmiş, Ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu, Bilimsel, fiziksel ve ruhsal anlamda donanmış gençler yetiştirmektir. Karanlık çağdışı dogmaların, küresel akımların pasif takipçileri olarak değil, yüksek ideallere sahip, yenilikçiliğin peşinde koşan, sadece tüketen değil, araştıran, üreten ve yeni buluşlar geliştiren gençler… Peki Türkiye genelinde böyle bir tablo görüyor muyuz? İstisnaların kaideyi bozmadığını anımsatarak…

***

Continue reading

İslâm’ın her «kutsal»ı gerçekten kutsal mıdır?!


«Kutsallar» en fazla kimlerin çıkarınadır?!

İnsanoğlu; tarihin her devrinde her toplumda; akılla açıklayamadığı varlığını, yaratıcıyı ve yaratılanları düşünmüştür. kutsal İnandığına verdiği anlam ise sürekli değişkenlik göstermiştir. Ve halen de bütün dinler ve din dışı anlayışlar farklı olgular üzerinden yürümektedir. Mevcut «kutsallar», Arap kültür ve inancının bir yansımasıdır. Kabe’yi tavaf etmedi, hacca gitmedi. Peki ama neden? İslam dünyası bugün; her imamın, her tarikatın, her cemaatin, her liderin kendine göre inancı yeniden şekillendirdiği dinler arenasıdır. Her İslamcı sapkın kendine göre İslam’ı yorumladı. Her yorum farklı yaşama anlayışını oluşturdu. İslam toplumlarında bilim sanat teknoloji unutulmuş, ilkel, yüzyıllar öncesinin hurafeleriyle yaşayan düşünen tartışan birbirini boğazlayan insanlar; kan, vahşet, hırsızlık, tecavüz, sapıklık içinde yaşamaktadırlar. Peki sorumlular kimler?

© photocredit

***

Continue reading

%d bloggers like this: