Zihinsel esaret çarkı…


…ve Çağdaş Kölelik Dişlileri!

İnsanlar yaşadıkları ortama göre farklı düşünce, anlayış ve beklenti ile hareket ederler. carkKendilerine biçtikleri veya başkalarınca belirlenen oyunu oynarlar. Bir tür maskeli balodur bu… Her insanın yaşamında üstlendiği bir rol vardır. Başrol, ikinci derecede oyuncu veya figüran… General, komutan, yaver, emireri gibi… Güç ve paraya ulaşmak için her yolu mübah kılan bu rollerle esir alınanlara , bir de bulaşıcı «mikrop» zerkedilir. Topluma yayarak ahlaki, insani değerleri çökertsinler diye… Bu «mikrop»un ismi yolsuzluktur! Mikrop bir kere bulaştıktan sonra toplum âdeta salgın hastalık üreten bataklığa dönüşür. Bireylerin yaşam tarzları altüst olur. Ruhsal ve sosyal hastalıklar kıvrandırır insanları… Peki bu kan emici «sivrisinekler»i yok etmenin, bataklığı kurutmanı yol ve yöntemi nedir?

***

Continue reading

Fareler ve insanlar…


…ve de insanımsı hayvanlar!

Küçük, kurnaz, kıvrık ve ürkek küçük canavar
Ne o öyle, minicik kalbin atıyor panik içinde
Kaçma hemen öyle, alma gardını köşende
Biliyorum aklından geçenleri, ama tüyme
fare
Önce dinle
Ayrıca peşinden koşmak, seni yakalamaya çalışmak
Gibi ne bir düşüncem var ne de isteğim
Gerçekten üzgünüm ama ne yazık ki
İnsan hükmettiği bir dünyanın adamıyım
O düzen ki ne toplumsal birlik bıraktı
Ne de yaşayabileceğin bir çevre
Sonuçta hep bu hastalıklı adam haklı
Beni de senin gibi ürkütmüyor mu sanıyorsun
Sorma bana hiç, ‘nasıl yaşıyorsun’
Doğuşundan fakir bu arkadaşın, biliyor musun
O da ölecek bir gün senin gibi, çalınca zili zamanın
Oysa sen kutsanmış olmalısın
Şu an karşımdasın
Görüş zaviyemin dışındasın
Hadi artık korkma,
Sen yoluna
Ben yoluma…
Robert Burns (gayri resmi çeviri/uyarlama)

***

Continue reading

İnsanların temel özlemi…


Ahlâk, özgürlük, eşitlik, adalet, dürüstlük ve paylaşım!

Her siyasi akımın, dinin, ideolojinin; yaşam felsefesi, bilim, adalet, güvenlik, ahlak, paylaşım anlayışı farklıdır. cosmosBu farklıkların bir arada barış içinde olması için varılan temel gerçeklik, evrensel değerler, hukuk devleti, sosyal devlet anlayışı ile özgürlüklerin temel insan hakkı olduğu kabulüdür. Peki dünya geneli böyle bir düzen içinde mi? Kendini değil de başkasını sorgulama, ben ve öteki ayırımcılığı genlere işlemiş durumda. Ötekileştirme, düşman algısı, zıt bakış ve yaklaşım; güven huzur veren barışı bozuyor. Benlik, ego, kıskançlık, çekememezlik, güç, iktidar olma hırsı, Ahlâksızlık, zulüm, adaletsizlik, bilimsizlik ve bilgisizlik, felaketleri tetikliyor. Evrenin yasalarına, doğaya, çevreye, atomlar âlemine uymayan insanoğlu âdeta intihar etme sürecinde yaşıyor…

***

Continue reading

Dünyada dinleyen dinleyene…


Darbe söz konusu olunca sadece MİT’in «kulakları» sağır!

İstihbarat faaliyeti; ulusal güvenlik ve devlet güvenliği için olmazsa olmaz gerekliliktir. oguz_telekulak İstihbarat örgütleri; değişen dünyaya ayak uydurmaktan öte yeniliklerin önünde giderek, yeni bilimsel çalışmalar ile kullandıkları teknik ve yöntemlerini sürekli revize ederler. İnsanoğlu yaşadığı gezegende dinleme, izleme yapabilecek teknolojiyi elde ederken, uzayın derinliklerinde yıldızlar kümelerine, sinyale dayalı haberleşme ağı bile kurabilmektedir. Stratejik, taktik ve siber istihbarat; ajan, dinleme, izleme ve takip sistemin olmazsa olmazlarıdır. Devletleri kim yönetiyor? İstihbarat kurumları nelerle uğraşıyor? Kimin emrindeler?

© photocredit

***

Continue reading

Rövanşa dayalı anlayış…


…ve müsebbibleri!

Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmış, zulmün temeli olmuşsa, yandaşı koruma ve kollama aracı olmuşsa o ülkede düzenden bahsedilemez.zulum1 Verilen kararlarla sadece, yargı cinayetine ve hukuk katliamına yol açılır.İhaneti, komployu, tuzağı, kumpası o gün için çıkarları açısından görmezden gelenler masum rolü oynayamazlar. Görüş, düşünce ve uygulamaların rövanşını almak demek; daha sonraki dönemde de aynı rövanşın alınmasını peşinen kabul etmek demektir. Manipülatif haberler yapan gazetelerin, gazeteci kisvesindeki kişilerin, hukuku unutan kalantor gazeteci-yazarların sessizliğinin, korkaklığının ve kendisinin ya da patronlarının çıkarlarını kayırmalarının vebali büyüktür. Sorgulamayan insan da suçludur, özgürlüklere gem vurarak sorgutlamayan idareciler de suçludur..Unutulmasın ki, tarih öç alanların da alınanların da bir nevi aynasıdır.

***

Continue reading

Şen ola bayram şen ola!


24_Temmuz

***

Continue reading

Çıkar ve etkinlik mücadelesi…


…ve Hukuk’un yozlaştırılması!

Hiç kimseye, olağanüstü, hukukun olması gerektiğini söylediğinin dışında, yetkiler verilmemelidir. Verilirse, hukuk ortadan kaldırılmış olur. Korkarak, ürkerek, duygusallığa kapılarak hukuk oluşturulmamalıdır.despotism Yasa çıkarırsınız ama artık o hukuk değildir, iktidar gücünün korku aracıdır. Yasalar; hukukun hizmetinde olmalı. Hukukun amacı; düzeni ve adaleti sağlamak demektir. Adalet, yasanın emrine girmişse o zaman görünüşte bir adalet vardır. Hukukla ilgisi olmaz, görünüşte hukuktur. Türkiye’de siyasi iktidar gücü; hukuk devleti değil yasa devletidir. Yürütme, hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan düzenlemelere gitmiştir. Unutulmasın; Gücün hukukunun olduğu yerde despotizm vardır.

***

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,292 other followers

%d bloggers like this: