Türkiye’nin öncelikli sorunları…


…ve görevleri kafa karıştırmak olanlar!

tr2

Türk Milleti’nin Türk Devleti’nin bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle yönetimdekiler; bölgesel ve küresel gelişmelere göre milli savunma ve güvenliği en üst düzeyde sağlamak zorundadır. Bunun için de; stratejik düşünmeyi, planlamayı ve uygulamayı yapabilmek için bilgi birikimine, üstün yeteneğe sahip olmaları gerekir. Sivil-asker bütün kuvvetler ortak gaye yolunda birleşmelidir. Unutulmamalıdır ki; en büyük cesaret, sorumluluktan korkmamaktır. Bir de bu çerçeve kapsamına, vatandaşlık görevi giriyor. Peki vatandaşa düşen görevler nelerdir ve lâyıkı ile yerine getiriliyor mu, ? Yoksa…

***

Continue reading

«Mankurtlaştırılma»ya doğru adım adım…


Bir zamane «Millet»in «Anatomi»si!

mankurtlastirma

© photocredit

Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde sözedilen bilinçsiz köledir, mankurt! Mankurt günümüzde; bazı işlemler sonucu öz benliğini yitirerek kendisini kimliksizleştiren düşmanının kuklası haline gelmiş bir zavallı insan tipidir. Sosyal kimlik değiştirme ve öz köküne yabancılaşma sonucu ortaya çıkan «köksüz insanlar topluluğu» oluşturma işlemine literatürde «mankurtizm» adı verilir! «Dönmeler» ise farklıdır; gizliliklerini korurlar, samimiyetten yoksun, riyakâr ve her şeyden önemlisi mankurtlar gibi içleri boşaltılmamıştır. Ama yine de bir tür «modern zamanların kölesi»dirler!

***

Continue reading

Şikayet etmeyi bırak…


Çevrende olan bitenlere bak!

617708-bir-elinde-cimbiz-bir-elinde-ayna

© photocredit

Hırsızlık sorunu var mı, yok mu? Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Haksızlar belki, ama kalsınlar. Yalancı olabilirler, bana ne. Vatandaşın umurunda mı? Bir elinde cımbız, diğerinde ayna, umurunda mı dünya, Orhan Veli haksız mı? İyi de umurunda olanlar neler? Cukkayı doldurma yöntemleri, nasıl yandaş olup, pastadan pay kaparım, çoluğuma çocuğuma kapak atacağı bir iş bulurum… Oysa bir de raporlar ne diyor, göz atmak gerekmiyor mu? O Raporlarda Türkiye nerede? Cımbız işte o zaman en gerekli âlet olacak!

***

Continue reading

‘Hayatta kimseye güvenmeyeceksin’ demek, saçmalıktır inan…


Ama kime ‘iki sefer güveneceğini’ de hesaplamalıdır insan – Victor Hugo!

guven

© photocredit

Önce insan olmak, sonra da olunlaşmak! İşte hasretini çektiğimiz toplum modelinin temeli budur. Yanıp, pişip, hamlıktan kurtulalım. Gerçek özgürlüğü bulalım İnsan; sevgiye, gönüle ve hoşgörüye değer verdiği sürece insandır.. Dost, sırdaş, sevgi kaynağı, barış elçisi olanlara selâm olsun; Vefalı sevgiliye gönül verenlere, barış, sevgi, huzur, güven aşılayanlara; bilim ve akıl âşkı ile sıkıntıları unutturanlara selâm olsun…

***

Continue reading

Türkiye Seçimlere Giderken…


Seçmen, «Amaçsız Sürü Psikolojisi»nden sıyrılabilecek mi?

karikatur-suru-psikolojisi-ve-tehdit-3050-I4

© photocredit

Herhangi bir eylemi, çok miktarda insanın yapmasına, geri kalanların da daha sonra katılmasına Tıpta «Sürü Psikolojisi» adı veriliyor. Genelde koyunlarda gözlemlenen bir olay olsa da, toplumlarda da yaygındır. Türkiye’de hemen her alanda geçerlidir, kişinin ve toplumun özgürlüğünü kısıtlar. Yol gösteren birine sürekli ihtiyaç duyduklarından dolayı ellerinde değnek, sırtında kepenek, uyutmak için kaval bulunan «çobanlar» ortaya çıkar. Bu «çobanlar», üzerlerine koyun psikolojisi sinmiş bir toplumun mahvına da neden olabilirler. Peşinden gidenleri uçuruma sürükleyerek telef ederler. Ancak kendilerine bir şey olmaz, çünkü ya atlayacakları yerde çıkışı olan bir mağara düzlüğü vardır, ya da üzerine konacakları çok dallı bir ağaç. Şans eseri kurtulan olursa sürüden, türküdeki gibi ‘Gönlümü gönlümü cahil gönlümü, bir çobana telef ettim ömrümü’ diye ağıt yakmaları da bir işe yaramaz. Onlar artık yaşayan ama amaçsız bir «koyun»durlar!

***

Continue reading

«Hepimiz…»


…çocuklarıyız!

Istanbul2

© photocredit

Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır; Lɑmɑrtine – Türklerden bahsediyorum… Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatıda inciten bir gaflet olur; Tasso – Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz; William Martin (MÖ2002/Kasım söylenmiş sözler)

***

Continue reading

Soon Will Be Too Late !


Diğer deyişi ile; yakında bazıları için vakit çok geç olacak (mı?)

time

© photocredit

Siyasi iktidarın nihayete ermesini başlatan süreç. Sorulmadan önce, nasıl veririm diye düşünmekten imtina edenlerin güç kaybetme sürecine girdikleri andan itibaren üzerlerine çöken karabasan. Muktedir oldukları müddetçe, önlerine konulan «adisyon»u ödemeden kalkanların ileride altında kalabilecekleri «yük.» Kısacası; hesap sorma ve hesap verme vakti! Her babayiğidin harcı olmayan bir eylem sayılsa da, babayiğitlerin hesap sorulacaklar karşısında mutlak olmasa da, bir çoğunluk oluşturdukları andan itibaren fitili ateşleyecek kibrit… Peki 7 Haziran’da böyle bir çoğunluk görebilecek miyiz? ‘Hesaplaşma günü gelmiş çatmıştır, ağzınızdan düşürmediğiniz «ahiret» öncesi şu fani yaşamda hele bir ödemeniz gerekenleri ödeyin sonrası artık sizin meselenizdir,’ diyebilecek misiniz? Yoksa…

***

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 331 other followers

%d bloggers like this: