Türkiye’nin Bölgesindeki Gelişmeler – 2


Rusya – İran – Irak – Suriye ekseninde Ankara’yı bekleyen tehlikeler!

Resmen telaffuz edilemese de, Türkiye’de bir süredir “federasyon” konusunun konuşulduğu ve bu konunun, Musul’un Misak-ı Milli sınırları içinde kalması ile de ilişkilendirilerek münhasıran Irak’ın kuzeyinin Türkiye’ye katılması şeklinde ele alındığı bilinmektedir. kurdistan Rusya’nın Suriye Kürtleri için öngördüğü ifade edilen federal çözüm ve özerklik formülü ile Türkiye’de Irak Kürtleri ile ilişkilendirilerek konuşulan federasyon konusu, bize göre örtüşmektedir. Türkiye için sorun, kendisinin Kürt kökenli vatandaşlarıdır. Türkiye’nin içinde bulunduğu politik, ekonomik ve askeri koşullar, İran’dan oldukça farklıdır. Türkiye’de toplumsal bir ufalanma ve güç kaybını yaşanmaktadır. Bu, İran’dan farklı olarak, Kürt ayrılıkçı hareketini Türkiye için ülke ve ulus bütünlüğünü hedef alan çok ciddi bir tehdide dönüştürmektedir. Peki İran, Saddam’a karşı kullandığı gibi, Kürtleri Türkiye’nin üzerine sürebilir mi? Rusya, Türkiye’yi kaybetme pahasına yeni Kürt oluşumlarını destekler mi?

***

Continue reading

«Devşirilenler» Türkiyesi’nin…


Devşirmeler Toplumuna doğru!

Bir devşirme gidiyor bir diğeri yerini dolduruyor. Yüzde seksenyedilik Türkler ise seyirci. Çünkü; mankurtlaştırılmışların yanında, kendilerini, ‘bunlara direnmek olanaksız’ algısına kaptıranlar var. devsirilenler_devsirmelerYeni Anayasa, rejim değişikliği batı çıkışlı bir proje. Hedef; 1923 doğumlu Cumhuriyet Devletini kimliksizleştirme, milleti parçalatma… Zihnen devşirilenleri görüyor, para karşılığı ruhunu satanları gizli gizli alkışlıyor, seviniyor. Fakat yine de huzursuz ve içi rahat değil. Kolay unutamadıkları bir gerçek var karşılarında: Türk Milleti’nin direnç gücü! Ya patlarsa! İşte bu, Batıyı ve Kâbesi Batı olanları endişeye sevketmiyor değil. O nedenle de sonuca bir an önce gitmek için, ülkeyi yönetenleri cendereye almış, sıkıştırdıkça sıkıştırtırıyor. Bir an önce, Türk Milletini küçük azınlık topluluklarla aynı orandaymış gibi bölmek için algı operasyonlarını yoğunlaştırıyor. Muhalefet mi? Bu projenin hayata geçirilmesine destek vermekle meşgul!

***

Continue reading

İran : Erdoğan’ın «gücü» Esad’ı devirmeye yetmez!


Irak : Bağımsız Kürt Devleti İlânı ve Bağdat’tan kopmaya adım adım…

Irak Kürt Özel Bölgesi Yönetimi Başkanı Mesut Barzani; Irak’ın kuzeyinin Bağdat’tan koparak bağımsızlığını kazanması ve bu suretle Kürdistan Devleti’nin kurulmasından sonra, free_kurdistan İran, Türkiye’ ve Suriye’de bulunan Kürtlere katılma çağrısı yapmayacaklarını açıkladı. Eş zamanlı diğer gelişmeler de bir yönüyle Erbil’in Bağdat’tan kopmaya oldukça yakın olduğu sinyalleri gönderiyor, Bu açıklamanın esasen; Tahran, Ankara ve Şam’ın endişelerini ve muhtemel tepkilerini tolere etme niyeti ile yapıldığı söylenebilir. Ancak Barzani’nin bu açıklamaların, şu anlamda, fazla bir değeri olmayacaktır: Barzani, bu açıklamayı yapsa da yapmasa da, siyaset psikolojisinin doğası gereği, Irak Kürtlerinin bağımsız bir devlete kavuşması, diğer bölge ülkelerindeki Kürtleri de etkileyecek ve onları ülkesinde yaşadıkları devlete karşı harekete geçirecektir. Bunun pratiğe yansıması; İran, Türkiye ve Suriye’deki Kürt ayrılıkçı hareketlerinin daha ciddi bir tehdide dönüşmesi olacak.

© photocredit

***

Continue reading

Türk – Amerikan İlişkileri: Trump Dönemi’nde Yeniden Şekillendirmek…


10 TEMEL ORTAK HEDEF!

us_turkey

© photocredit

***

Continue reading

New Era in The U.S.A and Turkish-American Civil Society…


Turkish Americans Must Unite!

turkish_americans

***

Continue reading

IŞİD’in Kerkük Saldırısı Türkiye’nin mi «Marifeti» ?


Peki niçin?!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

IŞİD’ın Kerkük’e saldırmasına anlam yüklemesi yapabilmek için, her şeyden önce, saldırının nasıl bir ortamda yapıldığına bakmak ve bölge dışı faktörleri de ihmâl etmemek gerekiyor. Peki bölgenin bugün içinde bulunduğu durum nedir? Ya da IŞİD, hangi koşullarda ortaya çıkmıştır, hangi koşulların ürünüdür? IŞİD’e yüklenen işlev(ler) nedir? IŞİD’ın Kürt hareketini nasıl etkilediğine ya da Kürt hareketinin IŞİD’dan nasıl etkilendiğinde bakılırsa, konu, daha anlaşılır hâle gelir. parcalanmis_irak1IŞİD ile mücadeleye Peşmergenin katılmasının önünün açıldığı unutulmamalıdır. Bu bağlamda; IŞİD ile mücadele ediyor diye, Peşmergenin Irak Kürt Özel Bölgesinin sınırları dışına çıkmasına da hoş görü ile yaklaşılmış, gerektirdiği eğitimi almasına ve silahlandırılmasına da itiraz olmamıştır. Ayrıca, Kürt hareketinin Batı kamuoyu nezdindeki itibarı ve imajı da beslemiştir. IŞİD Musulu, bir Türkmen şehri olarak bilinen Kerkük te kürtler tarafından almıştır. Kerkük, Batı destekli kürtlere direnmemiş, ölüme karşılık sıtmaya âdeta razı olmak zorunda bırakılmıştır. Bugün gelinen noktada Kürt Özel Bölgesi sınırlarını hem batı hem de güneye genişletmekle kalmamış, belirgin bir güce de sahip olmuştur. Gelinen noktada, Irak’ın üçe bölünmesi daha sık konuşulmaya başlanmış, Erbil’in Bağdat’tan kopma eğilimi güçlenmiştir. Erbil’in Türkiye destekli hareket ettiği varsayımından hareketle, Ankara’nın etnik ve dinsel temelli parçalanmaya ortak olması ihtimali belli merkezleri telâşlandırmaktadır. Bütün unsurlar bir araya toplandığında; Zamanlama olarak, IŞİD’ın Kerkük’e saldırmasının arkasında Türkiye’nin olabileceği ihtimaline güç kazandırmaktadır.

***

Continue reading

Güç Hakkın önündedir…


…Ama ‘Kurunun yanında yaş, kuruyla beraberliği nedeniyle yanmayı hak etmiyor!’

münir_kebir

© Münir Kebir

Önce endüstrileşen dünyada nerede bulunduğumuz gerçeğini, hamasete, Allah’a Peygambere sığınmadan belirleyiniz. dun_bugunReis ya da Başkan olmak için «döt atan» kişinin, II.Abdülhamiti nasıl göklere çıkard(t)ığını değerlendiriniz. Sonra da yazdıklarımı iyice, satır aralarına kadar okuyup; Türklüğü, ve bu bağlamda milliyetçiliği sahiplenen Bahçecilikle iştigal eden rençberin akıl sağlığı ve milliyetçilik konusundaki davranışını Reisle karşılaştırarak Ülkemizin geleceği hakkında gerçekleri kendinizle tartışınız. Elbette akıl ve sağduyu sahibi iseniz!

***

Continue reading

İktidar Musul konusunda inandırıcı değil!


Müttefiklerin seni istemiyorlarsa, İncirlik niçin hizmetlerine açık?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Ankara, Başika’daki Türk askeri varlığının Irak’tan gelen “davet” üzerine orada bulunduğunu “ısrarla” yineliyor. “Usulde paralellik” ilkesine göre; davette bulunanın iradesine “buyurucu”, ”belirleyici”, “üstün” bir konum bahşetmek sayılır. mosulBu ilke gereği, “gel” diyenin çağrısına uymuşsan, aynı iradenin “git” çağrısına da uyman gerekiyor. Ortada milli ve coğrafi bütünlüğü hedef alan ciddi bir tehdit varsa ve ciddi hak ve menfaatler söz konusuysa, böyle bir durumda, Türkiye’nin “davette bulunanın iradesine” üstün ve belirleyici bir statü tanıması ne kadar doğrudur? Türkiye, söylemlerinde, “davet” kavramı yerine asıl nedenleri, “önleyici savunma” kavramı çerçevesinde kullanabilir ki; bu kavram ABD ile öne çıkmıştır. Ankara’nın bunu özellikle Washington’a karşı kullanması pekâlâ mümkündür. Türkiye’nin, Başika da dâhil, Irak’ın kuzeyindeki varlığını “davet” ile ilişkilendirmekten süratle vazgeçip, üçüncü aktörlerin ve Dünya kamuoyunun hukuksal ve siyasal açıdan anlaşılır ve kabul edilebilir bulacağı nedenlerle ya da kavramlarla ilişkilendirmesi daha doğru olacaktır.

***

Continue reading

CoE/Pace: Turkey in the light of the attempted coup…


Backing to greater powers for Erdogan to deal with the situation, but “justice needs to be done”.

cavusoglu_pace

Lozan: Will Turkey honour her signature on the international treaties and agreements? What proof do you have on Gulen? When will we again see complete respect for human rights? What should we do here in the Council of Europe to support Turkey? Will your government allow the immediate publication of the report by the Committee for the Prevention of Torture on the situation in your prisons? How do you view Cyprus reunification? Turkey is also part of the Minsk Group, so what will it be doing about the solution of the Karabakh problem?

© photocredit

***

Continue reading

Aklî Sevgi; İhtiyarî Sevgi…


Mondros, Sevr ve Lozan!

münir_kebir

© Münir Kebir

Bugün ne haldeyiz? “At iziyle, it izi birbirine karışmış” denildi mi? Artık daha ne halde olduğumuzu uzun uzadıya açıklamaya hacet var mı? lozan_mondros_sevrBizler, Atatürk’ü akli sevgiyle sevmenin önemini idrak ettiğimiz zaman, kimse ne laikliği ne de Lozan’ı kendi emelleri doğrultusunda sevgi ya da nefretine konu edebilir. Hele hele Lozan’ı yutturdular diyemez, cesaret bile edemez! “Bir haftada Muaviye camisinde Cuma namazı kılarız” diyen ardından “hade gel de kıl bakalım” veya ”Eyyyy.. AMERİKA… sen benden yana mısın yoksa PYD’den yana mısın” sorusunu sorup, ” PYD bizim müttefikimizdir..” yanıtlarını alanlar ile; I.Dünya harbini, Mondros Ateşkesini, Sevr’i ve Lozan’ın hangi şartlarda gerçekleştiğini, tesbit ettikten sonra; Lozan’ı gözlerinizden düşürmeye çalışanın söz ve performansını hele bir kıyaslayın bakalım!…

***

Continue reading

ZİFİRİ KARANLIĞIN DERİNLİKLERİNDE YÖN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ADI: “ILIMLI İSLAM”


Bir Hayatı Aşan Eserler Bırakmalı İnsan…
[Bölüm 3]

bircan_unver

© Bircan Ünver, IşıkBinyili.Org

Bir noktada, karanlıklar içinden ışığı aramak – görmek ve potansiyel gelecek yönleri öngörmeye çalışmanın da bir yansımasıdır. Zifiri bir karanlığın içinden, gün doğumunun ilk ışıklarını arıyor ve hemen görmek istiyorsunuz… Ağırlaştırılmış–katmerlenmiş Türkiye’nin siyasal gündeminde henüz aydınlığı görememiş olmaya da bir tepki, belki düşünsel boyutta bir kaçış ya da gerçek ışığın/aydınlığın yolunu görebilmenin de bir arayışıdır… Suyun yüzüne vurmuş olduğu kadarıyla ya da soyut olarak olup-bitene baktığımızda, Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en KARANLIK ve KARARTAN yüzü Fetö Örgütünün seçilmesi, desteklenmesi ve karanlıkların karanlığı bir güç olarak ülke ve dünya çapında ileri sürülmesi sadece bugünün işi midir?

* * * * *

Continue reading

Laiklik din özgürlüğüne zarar veriyor!


ABD, Uluslararası Din Özgürlüğü alanındaTürkiye’nin notunu kırdı…

uscirf2015

© photocredit

Kıbrıs : Resmi Ayrımcılık ve Taciz

Turkey: English version.

***

Continue reading

Bölgesel Kriz Işıldakları Altında…


İran ile varılan mutabakatı anlamak!!

iran_nuke

***

Continue reading

America’s Forgotten Middle East Initiative


Restoring Lost Voices of Self-Determination

1

© photocredit

ISIS’s brutal attempt to erase Middle Eastern borders might have been avoided if only each of the region’s peoples had achieved independence. But ethnic and religious groups almost never divide themselves into discrete units. Nor do the members of each group necessarily share a vision of how they wish to be governed. Indeed, forcing people to live together through complicated legal arrangements that prefigure more recent proposals.

***

Continue reading

“Büyük Kürdistan…”


kurdistan

© photocredit

“Yeni” Türkiye’nin ilk safhası mı?!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Barzani Yönetiminin petrol üzerinden elde ettiği geliri artırdığı bir sırada, “Bağımsız Kürdistan” söylemi ile sıkça karşılaşılması, bölgede özellikle Türkiye açısından giderek artan bir endişeye neden olacak gözüküyor. Çünkü para ve silah, bağımsızlığa giden yolda mesafe almanın olmazsa olmazlarıdır. Türkiye’nin güneydoğusundaki bazı ilçelerde, bazı mahallelerde, sözde “özerklik” ilan edilmesi ve güvenlik güçlerinin buralara girmemesi için bu mahallelere giriş yollarında derin hendekler kazılması; alternatif yönetim (yasama, yürütme ve yargı) uygulamalarından söz edilmesi; bahse konu endişeyi beslemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilen ABD’ye yönelik istifamlar, belirtilen endişeye özellikle ciddiyet kazandırmaktadır.

***

Continue reading

%d bloggers like this: