Yüksek Yargı Kararlarında ne kadar özgür?


AYM’de eksik adaletli bir karar oluşmuştur.YİK üyelerinin maaşlarının CB tarafından belirlenmesine karşı Başkan Zühtü Arslan’ın itiraz ettiği kararı, %100 kabul görmüş gibi uygulamak, hakkaniyete aykırıdır. Hukuk uygulamasında haksızlığa uğradığını iddia eden tarafın, bir üst mahkemede davanın yeniden değerlendirilmesini -temyiz- etme hakkı vardır.

***

YARGIDA ÇOĞUNLUK OYU DİKTASI

+©Erol Erdoğmuş.

HABER

AYM Başkanı Zühtü Arslan, CB Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yetkisine karşı çıktı ve iptal edilmesini istedi. CHP’nin açtığı iki ayrı iptal davasının kabulü yönünde oy kullanan Başkan Arslan, CB’nin Yüksek Askeri Şura Sekreteryasının işlerini yürütecek merciin belirlenmesi ve aralarında Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve İsmail Kahramanın da bulunduğu Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşlarının CB tarafından belirlenmesine karşı çıktı.

Anayasada kanunla belirlenmesi öngörülen konularda CB Kararnamesi çıkarılamayacağını belirten Arslan’ın bu görüşüne rağmen, AYM üyeleri oy çokluğu ile iki konuda iptal istemini reddetti. [Resmi Gazete]

ADALET = %51 OLAMAZ

Karar verecek 100 kişiden en az 51’inin kararının geçerli, 49’unun yok ve geçersiz sayılması; politikadaki gibi adalette geçerli olmamalıdır. Adalet %100 olduğu yada %100’e en çok yaklaştığı oranda adalettir. Bir mahkemenin bütün üyeleri aynı kararda birleşiyorlarsa, karar adil yada gayriadil olsa da %100 niceliğindedir. Oysa; %99 adalet, %01 eksik adalettir.

Örneğimizde AYM’de eksik adaletli karar oluşmuştur. Bunu %100’müş gibi uygulamak, hakkaniyete aykırıdır. Hukuk uygulamasında haksızlığa uğradığını iddia eden tarafın, bir üst mahkemede davanın yeniden değerlendirilmesini -temyiz- etme hakkı vardır. Bu hak, %100 nicelikte karar veremeyen mahkemenin kendisine niçin tanınmasın?

ÇÖZÜM

[1] Ortada oybirliğine varılamayan eksik adalet içeren bir karar vardır. Mahkeme kararını bu haliyle, üst mahkeme olan AİHM’e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderebilmelidir. AİHM ya çoğunluk oyunu yada, Zühtü Arslan’ın oyunu onaylayarak kararı %100 nicelleştirecektir. Böylece adalet, kendi kendini onarmış olacaktır.

[2] Eğer AYM %100 CHP aleyhine karar verseydi, o zaman CHP’nin itiraz hakkı doğacaktı.

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: