“DEVRİMCİ” YÖNETİCİ KİMDİR?!


Halk süvarisini bekleyen attır. Süvari ata biner; at izin verip sırtından atmadığı sürece onu mahmuzlayarak, kamçılayarak, yularlayarak yönetir. At layık olduğu süvariyi seçer, uzlaşamadığı süvariyi sırtından atar.

***

ORKESTRAYI YÖNETMEK İSTEYEN SIRTINI KALABALIĞA DÖNMELİDİR

+©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İngiliz filozofu Thomas Carlyle’a (1795 D. 1881 Ö.) [Kimdir?]göre halk cansız çamur gibidir. Eğer bir sanatçının eline değmezse, sonsuza kadar şekilsiz ve hareketsiz kalacaktır. “Ancak Sezar, Napolyon, Büyük Petro, Sokrat, Muhammet gibi bir sanatçı; bir büyük adam, bir kahraman çıkıp da bu çamuru eline alırsa ona istediği şekli verebilir”.

Lev Tolstoy (1828 D. 1910 Ö.) [Kimdir?]bunun tersini savundu: “Halk kitleleri saman yığını gibidir. Büyük adamlar; gökten düşerek samanı tutuşturan, halk kitlelerini harekete geçiren şimşektir”.

HALK NE ÇAMURDUR NE SAMAN

Halk; niteliğine göre yönetilen sosyal organizmadır. Çömlekçinin şekillendirdiği cansız çamur, şimşeğin tutuşturduğu saman değildir. Halk; yapısındaki en büyük kesim olan çoğunluğun benimsediği duygu, düşünce ve davranış organizmasıdır.

Halk organizmasının duygu, düşünce, davranış düzeyi; düşük olabilir, sıradan olabilir, gelişime yatkın olabilir. Düşük düzeydeki halkların düşük, sıradan halkların sıradan, gelişime yatkın halkların devrimci yöneticileri olur. Çünkü her halk, layık olduğu idareyi seçer…

Devrimci yönetici; orkestrayı -devleti- yönetmek için halkı arkasına aldığı için, halka sırtını döner. İlerleme özlemindeki halk, devrimci yöneticiye omuz verir. Düşük düzeyli halk devrimci yöneticiyi kendi düzeyine çekerek alaşağı eder, sıradan halk umursamaz.

HER HALK LAYIK OLDUĞU YÖNETİMİ SEÇER

Halk; ne Carlyle’ın çamuru, ne de Tolstoy’un samanıdır. Halk süvarisini bekleyen attır. Süvari ata biner; at izin verip sırtından atmadığı sürece onu mahmuzlayarak, kamçılayarak, yularlayarak yönetir. At layık olduğu süvariyi seçer, uzlaşamadığı süvariyi sırtından atar.

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: