Hakaret Sosyolojisi: Hasbi Tembeler Filozofisi…


İnsan niçin insana hakaret eder? Hakaret ettiği kişiyi değersizleştirecek güçte olduğunu göstererek kendini üstünleştirmek için. Bunun için cezayı -hapsi, para cezasını- göze alarak kahramanlık bile taslar…Bunu yapmazsa, herkesin hakaret ettiği kişiyi haklı, kendisini haksız sayacağını sanır. Haspi gibi filozofça düşünecek kişi parmakla sayılacak kadar azdır…

***

HAKARET

+©Erol Erdoğmuş.

 

ÖNSÖZ

Hakaret fiili; kişilik haklarına saldırı sayılarak, kişinin sosyal itibarının -şerefinin- korunması amacıyla suç kabul edilmiştir. Bir kişiye Şerefsiz, Haysiyetsiz, Aptal vb sıfatlarını yakıştırmak; o kişi gerçekte şerefsiz, haysiyetsiz, aptal bile olsa kendisine hakaret edilmiş sayılmaktadır! Oysa şerefsizin şerefsizliği, haysiyetsizin haysiyetsizliği, aptalın aptallığı ispat ediliyorsa, niçin hakaret sayılsın?!

Kişinin şerefsiz, haysiyetsiz, aptal olduğunun ispatı istenmeden; şerefli, haysiyetli, zeki kabul edilmesi akla mantığa, hakkaniyete uygun mu? Kendi tercihiyle topal yada kör olmayan birilerine Kör herif yada Topal cadı hitabında bulunmak; herifliği körlükle, cadılığı topallıkla bağlantılandırmak suretiyle bu kişilerin sosyal değerlerini küçültmek elbette hakaret etmek addedilirken; hırsızlıktan hüküm giymiş birine Sen hırsızsın demek, yasaların uygulanışında o kişiye hakaret sayılmakta ve cezalandırılmaktadır!..

Allah belanı versin yada cehenneme kadar yolun var gibi beddua niteliğindeki hitaplar; Yargıtayımızca hakaret sayılmamaktadır!.. Yargıtayımıza göre; Allah belanı versin ile İyi işler yaptın takdire şayansın, cehenneme kadar yolun var ile cennetlik adamsın demek arasında hiçbir fark yok!..

Hırsızlıktan sabıkalı birinin hırsızlığından söz etmeyerek suçluya yardım ve yataklık etmeye mecbur bırakılmak yerine; hırsızlıktan sabıkanız olması, sürekli hırsızlık yapacağınız anlamına gelmez. Hatta, sizin ve çevrenizdekilerin dikkatini uyanık tutarak tekerrürünü önler diyebilmek gerekmez miydi? Böylece hem sabıkalı, hem de toplum korunmuş olmaz mıydı?

FIKRA

Adamın biri Haspi adlı öbürüne öfkelenerek, argodaki bütün küfürleri, sözlükteki bütün aşağılayıcı sıfatları Haspi’nin yüzüne karşı sıralamış. Haspi sakin sakin dinlemiş… Hakaret edenin sermayesi tükenince çaresiz bakışlarla :

Taa ne diim Haspi demiş yerel şivesiyle.

Bu söylediklerinin hiçbiri doğru olmadığı için umursamadım. Boşuna nefes tükettin ..demiş Haspi gülümseyerek.

HAKARET SOSYOLOJİSİ

İnsan niçin insana hakaret eder? Hakaret ettiği kişiyi değersizleştirecek güçte olduğunu göstererek kendini üstünleştirmek için. Bunun için cezayı -hapsi, para cezasını- göze alarak kahramanlık bile taslar…Bunu yapmazsa, herkesin hakaret ettiği kişiyi haklı, kendisini haksız sayacağını sanır. Haspi gibi filozofça düşünecek kişi parmakla sayılacak kadar azdır…

Bu sığ ve dar düşünüş, hukuk sistemlerinde milyonlarca, milyarlarca hakaret davası açılmasına neden olmuştur, olmaya devam etmektedir. “Müddei –iddia eden-, iddiasını ispatla mükelleftir” hukuk kuralı gereğince hakaretin hakaret olmadığının ispatı gerekmelidir. Hakaretinin gerçek olduğunu ispatlayamayan müddei, iftiradan hüküm giymelidir.

Hapis cezası; toplumun kaba kuvvet kullanarak suçluyu esir alması. hürriyetinden mahrum bırakarak ondan intikam almasıdır. Hapis olduğu sürede suç işlemesi engellenecek, hapisten sonra suç işlemeye caydırıcı olacaktır düşüncesine dayanır. Oysa mahkum savrularak ezilmiş, suçluluğuna inandırılmamış; pasif görünüşlü potansiyel hasım haline getirilip yüzüstü bırakılmıştır.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

TCK’nın, Türk Ceza Kanunun 299/1 maddesi “Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü taşımaktadır. Bu konuda Ahmet Necdet Sezer döneminde 163, Abdullah Gül döneminde 848 ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 yıllık döneminde 12173 davaaçılmıştır.

Anayasamızın Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığını düzenleyen 101. Maddesi;“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer” amir hükmünü taşımaktadır.

Bu nedenle RT döneminde açılan 12173 davadan, partili Cumhurbaşkanı olmazdan öncekiler ayrılmalı, sonrakiler düşürülmelidir.

Bence Cumhurbaşkanına hakaret sabitse; 48 aylık yasal net asgari ücret (2320X48=111.360)TL. kadar para cezasına hükmedilmelidir. Suçlu bu meblağı defaten ödüyorsa; “Hakaret Etmeden Eleştirmek” konusunda broşür hazırlaması ve bu broşürü 111.360’lik bütçe ile bastırarak okullara ve kütüphanelere göndermeye mahkum edilmelidir. Sözkonusu meblağı ödemiyorsa hapis yatmalıdır.

 

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: