EVREN TANRISALDIR, NİÇİN?!


[/caption]

Tanrısallık kavramı Yang, Doğa Yin’dir. Doğa; insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli değiştiren ve geliştiren güç, canlı ve cansız maddelerden ve enerjiden oluşan varlığın hepsidir. İnsan; Doğa’nın canlılarından henüz kendisinden akıllı türü ile karşılaşmamış öznesidir. Evrenin yaratılışı başlangıcı, sonu kıyamettir diye düşünür. Oysa…

***

EVRENSEL YİN YANG

+©Erol Erdoğmuş.

 

ÖNSÖZ

Çin dilinde Yin gölgeli, karanlık; Yang güneşli, aydınlık anlamındadır. Sözgelişi sandalye’yi sandalye olmayan; kavramıyla algılayarak anlayabiliriz. Bunun gibi aydınlığı karanlıktan, karanlığı aydınlıktan öğreniriz. Zihnimiz, her şeyi zıddıyla kavrar. Burada sandalye olmayan kavramı Yin, sandalye olan yang’dır. Tıpkı karanlığın Yin, aydınlığın Yang olduğu gibi.

Yin olumsuz, Yang olumludur. Olumlu ile olumsuz, ters orantılıdır. Biri azalırken öbürü çoğalır. Aydınlık çoğalırken karanlık, karanlık çoğalırken aydınlık azalır. Ne az ne çok, yeteri kadar aydınlık ve karanlık normaldir. Yeteri kadar ölçütü kişiye göre değişir. Aşağıdaki Yin Yang Cetvelinde, Yin 5 ve Yang 5 iken yeteri kadar aydınlık ve karanlık dengelenmiştir.

Yang 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Yin 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yin Yang Cetvelinde; her aşamadaki yin yang toplamı 10’dur. Yin 5 Yang 5 başa baş noktası, yin ile yang’ın eşit olduğu noktadır. Başa baş noktası süreklilik kazanırsa önce doyuma sonra bıkkınlığa neden olur. Bıkkınlık değişiklik ve gelişim arayışını tetikler.

Örneklersek: Çok susamış biri için bir bardak suyun fiyatı Yin Yang Cetveli’nde 9 lira ise; 2. bardakta 8 olacak ve bardak sayısı arttıkça fiyat düşecek ve doyum halinde sıfır olacak; yeniden susayıncaya kadar su istenmeyecektir.

TANRISALLIK YANG DOĞA YİN

Evren’de gözlemlediğimiz; neyi, niçin, nasıl, nerede ne zaman yapacağını bilme bilinci olan Tanrısallık’tır. Evren’in olağanüstü yapısı ve işleyişi; tesadüf ile açıklanamaz. Tesadüf bile olsa; bu olağanüstü yapı ve işleyiş, Tanrısal niteliktedir.

Tanrı özne, Tanrısalık kavram’dır. Kutsal kitapların Tanrısı öznedir. Tıpkı insan gibi davranır; Kızar, öfkelenir, konuşur vb. Bilimin Tanrısallık kavramı insan üstüdür; kızmaz, öfkelenmez, konuşmaz. Evrenin olağanüstü yapısında ve işleyişinde kendini hissettirir. Bilimcilerin deney biçiminde sordukları soruları, deney sonucu olarak yanıtlar. Özne değil, kavram olan Tanrısallık bunu gerektirir.

Bu nedenle Tanrısallık kavramı Yang, Doğa Yin’dir. Bilindiği gibi Doğa; insan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli değiştiren ve geliştiren güç, canlı ve cansız maddelerden ve enerjiden oluşan varlığın hepsidir. İnsan; Doğa’nın canlılarından henüz kendisinden akıllı türü ile karşılaşmamış öznesidir.

EVREN TANRISALDIR

İnsanoğlu, sonluluk bilincindeki bir Evren parçacığıdır. İnsan bedenin oluşturan atomlar Evrenin yapısında, Evren parçacığı nicelik ve niteliğindedir. Ruh denilen insan bilinci; Ne yaptığını, Niçin, Nasıl, Nerede Ne zaman yaptığını yapacağını bilen; bilinçil Evren enerjisi parçacığıdır.

EVREN SONSUZ OLMAK ZORUNDADIR BU NEDENLE TANRISALDIR

insan bedeniyle ve zihniyle sınırlı Evren parçacığı olduğu için; ona göre her şeyin bir Başlangıcıve bir Son’u olmalıdır. Zamanın başlangıcnı ve bitişini saat ile, mesafelerin başlangıcını ve sonunu metrelerle, kilometrelerle ölçer.

Bu nedenle Evrenin yaratılışı başlangıcı, sonu kıyamet olmalıdır düşüncesindedir. Oysa Evrenin başlangıcı ve sonu olamaz. Çünkü Evren sonsuz olmak zorundadır. Niçin mi?Niçini şu: Evren’in başlangıç -yaratılış- tarihi her ne olursa olsun, zamanı 2’ye böler. 1. Evren yaratılmadan önceki zaman 2. Evren yaratıldıktan sonraki zaman. Daima Evren yaratılmadan önceki zamanın öncesi olacak ve sonsuza dek sürecektir. Aynı mantıkla; Evren sınırlı ise, Evrenin sınırını kuşatan sınırlar olacak, sonsuza dek sürecektir. Bu nedenle Evren zaman ve mekan olarak sonsuzdur, yaratılmamıştır. Yaratılmamışlığı Tanrısal oluşundandır.

TANRISALLIK YANG EVREN PARÇACIĞI İNSANOĞLU YİN

Tanrısal Evrenin sınırlı parçacığı olan insan, sınırı kadar Tanrısaldır ve Tanrısallığını artırma çabasındadır. Yin olarak Emekleyecek, düşecek kalkacak, ayakları üzerinde durmayı başaracak; Yang olma yolunda sonsuza dek ilerleyecektir.

Yin Yang Yasası’na göre; sınırsız Evren varsa, karşıtında sınırlı Evren olacaktır. Sonsuz sınırsız Evren Yang; sonlu sınırlı Evren insan. Evren Yaratılmadığına göre, insan da yaratılmamıştır. İnsanı yargılayacak olan vicdanıdır. Cezası vicdan azabı, beraati vicdan affıdır.

 

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: