Atatürk «Kemalist» değildir, «Kemalizm»e Karşıdır…


Çünkü; İdeolojilerin, doktrinlerin, dogmaların, kalıplaşmış kuralların; belirli bir ömrü vardır. Ömrünü tamamlayan ideolojiler, doktrinler, dogmalar, kalıplaşmış kurallar tarih arşivine kaldırılır. Ölümsüz olan; çağlardan çağlara gelişerek yaşayan sadece ve sadece uygarlıktır. Uygarlığı yaşatanlar değişir, uygarlık sürekli gelişir.

***

DEVRİM VE EVRİM

+©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

DEVRİM; belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. EVRİM; zaman içinde, birdenbire olmayan, kesintisiz niteliksel ve niceliksel gelişme süreci; Olarak tanımlanıyor TDK Sözlüğünde.

İnsan duygularını, düşüncelerini, davranışlarını değiştirmenin iki yöntemi vardır: 1. Zorlama 2. İnandırma. Duruma göre ikisinden biri uygulanır. Zaman kıtsa, az zamanda çok ve büyük işler yapmak gerekiyorsa; zorlayarak devrim, zaman bolsa inandırıp eğiterek evrim yapmak gerekir. Devrimle Evrim iki öz kardeştir; biri otoriter öbürü ılımlı.

Devrim benimsendikten sonra, evrim ile korunarak geliştirilir. Devrim savaş, Evrim seferberliktir. Devrim olağanüstü hal, Evrim olağan haldir.

ATATÜRKÇÜ VE ATATÜRKDAŞ

Atatürkçü devrimcidir, Atatürkdaş Evrimci.
Sözgelişi -cı eki Türkçede isimden isim yapar: Örneklersek, balık-çı, süt-çü vb. Balık yakalayıp satan, ya da; balık satın alıp ticaretini yapan kişiye balıkçı denir. Atatürkçüyüm diyenler içinde; Atatürk ilkelerini dogmalaştıranlar, ya da Atatürk ilkelerinden taviz veren tacizciler vardır.

Türkçemizde -daş eki; ortaklık, birliktelik, beraberlik anlamını verir. Atatürkdaş; Atatürkün duygularının, düşüncelerinin, davranışlarının destekçisi; ortağı, koruycusu, geliştiricisidir. Atatürk, Atatürkdaştır: “Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum” diyen Atatürk Kemalizme karşıdır.

“Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” diyen Atatürkün manevi mirasçıları Atatürkdaşlardır.

ATATÜRKDAŞLIK NİÇİN ÇÖKERTİLEMEZ?

İdeolojilerin, doktrinlerin, dogmaların, kalıplaşmış kuralların; belirli bir ömrü vardır. Ömrünü tamamlayan ideolojiler, doktrinler, dogmalar, kalıplaşmış kurallar tarih arşivine kaldırılır. Ölümsüz olan; çağlardan çağlara gelişerek yaşayan sadece ve sadece uygarlıktır. Uygarlığı yaşatanlar değişir, uygarlık sürekli gelişir.

“Milli kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” diyen Atatürk sürekli gelişen uygarlıktan yanadır. Uygarlık çökertilirse, Atatürk düşüncesi de çökertilir. Uygarlık çökertilemeyeceğine göre, Atatürk düşüncesi de çökertilemez. Aklı başında -duygu, düşünce özürlü olmayan- herkes; yaşadığı çağın maddi manevi nimetlerinden yararlanmak; çağının duygularını, düşüncelerini, davranışlarını yaşamak ister. İstemiyorsa, anormal psikiyatrik vakadır.

Atatürkün çağdaş uygarlıktan başka düşüncesi, Marx’ın “Kapital”i gibi doktrin kitabı yoktur. “Nutuk” Onun yaşadıklarının otobiyografisidir. Atatürk düşüncesi ideoloji olmadığı için çökertilemez.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. Maddesinin ilk cümlesi “Herkesin; düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır” hükmünü taşır. Özgürlük, tartışmaya açık olmayı gerektirir. Tartışılamayan düşünce, vicdan ve din özgür olamaz. Bu bağlamda İslam peygamberinin “İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini yoktur” hadisi gözardı edilmemelidir.

 

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: