AKLIN YOLU BİRDİR!


Akıl onaylatır, his inandırır. Onay genel, his özeldir. Şu partinin taraftarı olmak genel değil, kişiye özeldir. İnanç; aklı etkisizleştirerek zihin prangası olabilmektedir.“Gazi Mustafa Kemal bir osmanlı subayı olarak Samsun’a çıkmış, Ankara’daki Meclisi yine osmanlı adına faaliyete geçirmiştir.” denilmişse; bu kişilere sormak gerekir.

***

BAKIŞ AÇISI ÖLÇEĞİ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

İncelediğiniz konuyu ölçebiliyor ve rakamlarla somutlaştırabiliyorsanız, bu konuda bir şeyler biliyorsunuz demektir. Ölçemiyor rakamlarla somutlaştıramıyorsanız, bu konuda yeterli bilginiz yoktur.
LORD KELVIN (1824; 1907)
[Kimdir?] [Biography-en]

Yol sorsanız sözgelişi 15 dakika sürer diyebilirler. Kimin adımlarıyla ve dakikada kaç adım hızıyla? Bilmezlerki söylesinler. Bilgi dikkatle gözlemlenerek belleklenir, akıl yürütülerek işlenir.

Çevremizdeki özneleri, nesneleri, olayları, kavramları; zihnimizde toplar çıkarır, çarpar böler akıl yürütür düşünürüz. Bu dört işlemi rakamlarla yapabiliriz. Dört işlem, aslında iki işleme indirgenebilir, toplama ve çıkarma. Çarpma; aynı sayının 1’den çok kez toplanmasıdır. Örneğin (5×5=5+5+5+5+5). Bölme; aynı sayının 1’den çok kez çıkarılmasıdır. (25-5-5-5-5-5=0)

Biri yok sayı sıfır (0), dokuzu (1;2;3;4;5;6;7;8;9)’dan oluşan 10 rakamlı alfabesi ve gerektiği kadar noktalama işareti olan matematik pusulasıyla; Evreni keşfedip anlamaya çalışıyoruz. Yok sayı (0); önüne geçtiği sayıyı küçülterek, arkasına geçince büyüterek ve çarpıldığı sayıyı sıfıra eşitleyerek sayısallaştırır.

2=iki
2×0=sıfır
20=yirmi
020= yüzde yirmi
0020=binde yirmi

PRATİK BAKIŞ AÇISI ÖLÇEĞİ

Pratik bir bakış açısı ölçeği tasarlayarak; incelediğimiz konuyu ölçebilir, rakamlarla somutlaştırabiliriz.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rakamları nitelendirirsek

0=yok
1= azın azı
2= azın ortası
3=azın tamamı
4=ortanın azı
5=ortanın ortası
6=ortanın tamamı
7=tamamın azı
8=tamamın ortası
9=tamamın tamamı

Bakış açısı ölçeği; zıtlıklar arasında yapılan ölçümlemedir. örneğin Olumluluk/Olumsuzluk, İyilik/Kötülük, Güzellik/Çirkinlik, Vicdan/Bencillik, Akıl/İnanç vb.. Olumlu değerler açının üst kanadına, olumsuz değerler alt kanadına yerleştirilir.

90 Derecelik diyagramda zıtlıklara 45’er derecelik eşit iki alan ayrılmıştır. 45 Derecelik akıl, 45 derecelik inançla ölçüştürülüyorsa; inancın 45 derecesi aşıldıktan sonra, aklın azının azı 46 dereceden başlayacak, ölçüştürme yapan kişide aklın tamamının tamamı olan 90 derecede sonlanacaktır.

UYGULAMA

Ak Parti adına “Gazi Mustafa Kemal bir osmanlı subayı olarak Samsun’a çıkmış, Ankara’daki Meclisi yine osmanlı adına faaliyete geçirmiştir.” denilmişse; bu kişilere sormak gerekir.

1. Gazi Mustafa Kemal osmanlının izniyle bir osmanlı subayı olarak Samsun’a çıktıktan sonra, osmanlı onu görevden aldı. Osmanlının görevden aldığı biri, osmanlı adına faaliyette bulunabilir mi?

2. Yetmezmiş gibi osmanlı padişahı vahdettin, Mustafa Kemalin idam fermanını imzaladı. Osmanlı padişahının idam fermanını imzaladığı biri, Ankara’daki Meclisi osmanlı adına faaliyete geçirebilir mi?

Soru sorulan kişi; aklını kullanırsa fikrini değiştirir, inanmışlığın bataklığına saplanmışsa, soruları sıfırla çarpıp yok sayarak; 10 derecelik azın azı akılsızlıkta kalır.

Akıl onaylatır, his inandırır. Onay genel, his özeldir. 5×5=25 herkesçe onaylanır. Şu partinin yada bu takımın taraftarı olmak genel değil, kişiye özeldir. İnanç; aklı etkisizleştirerek zihin prangası olabilmektedir.

 

TurkLider_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: