‘İnsanoğlu’nun Ben(cillik) Savaşları…


Acil durumlarda durup akıl yürütmeye fırsat bulamaz, hissimizin tetiklediği refleksle, o an için gerekeni hiç düşünmeden yaparız. Elimizi yakan ateşin neyin ateşi olduğunu akıl yürütüp anlayamadan, refleksle elimizi ateşten çeker yanmaktan kurtuluruz. Ama…

***

MADEMKİ HİSSEDİYORUM ÖYLEYSE VARIM

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

“Mademki düşünüyorum, öyleyse varım”
[René Descartes
1596; 1650]

demişti Fransalı filozof Descartes

[Books] [Kitapları]

Gerçekteyse; önce hisseder, sonra hissettiklerimiz üzerinde düşünür akıl yürütürüz.

Acil durumlarda durup akıl yürütmeye fırsat bulamaz, hissimizin tetiklediği refleksle, o an için gerekeni hiç düşünmeden yaparız. Elimizi yakan ateşin neyin ateşi olduğunu akıl yürütüp anlayamadan, refleksle elimizi ateşten çeker yanmaktan kurtuluruz.

Hissederek varlığımızı hissettikten sonra düşünebildiğimize göre; “Mademki hissediyorum, öyleyse varım” demek daha doğru olmayacak mıdır?

BİLİNÇ BENCİLLİKLE BAŞLAR

Bilinç; varlığı tehlikeye girdiğinde acı, üzüntü, korku,, kuşku, güvensizlik hissederek varlığını koruma eylemini başlatır. El bebek gül bebek pışpışlandığında; zevk, sevinç, cesaret, güven hisseder ve mutlanır.

Her bilinç; özsavunma -yaşama hakkı- sınırına kadar bencil olma hakkına sahiptir.
Özsavunma sınırını aşarak, başka öznelere ve onların nesnelerine, her türdeki haklarına saldırıya geçtiğinde normal bencillik sınırını aşar ve saldırganlaşır.

Duygu, Düşünce, Davranış, Değerlendiriş kronolojisi’nde; önce duygu, sonra duygunun akıl yürütülerek düşünceleştirilmesi, düşüncenin uygulanarak davranışlaştırılması ve en sonunda; duygunun, düşüncenin, davranışın değerlendirilişi vardır.

Aslında her Ben; kendi sınırları içinde tek başına yapayalnızdır. Ben’in komşusu, yakını, dostu Sen’dir. en’in ve Sen’in tek komşusu O’dur.

Ben, Sen, O; belirli bir duyguda, düşüncede veya davranışta birleşirlerse, Biz çoğul şahsı olurlar.

BEN SAVAŞLARI

Herkesin Ben’i Evrendeki varlığıdır, en büyük değeridir, dokunulmazıdır. Tarih boyunca kendine dost başkalarına düşman Ben’ler; kanlı savaşlara neden oldular ve olmaya devam ediyorlar, edecekler.

İnsanzade’nin bir yanı melek, bir yanı şeytan olduğu sürece bu böyle sürecek görünüyor.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: