Allah var mı? Yoksa…


Neden korkuyorsunuz? Tanrıdan mı, kaderden mi, ölümden mi? Kötülüklerin kaynağı nedir? Tanrı isterse kötülükleri ortadan kaldır(a)maz mı? Niçin müdahale etmez? Önünüzde 3 önerme var. Peki gerçekten Allah var mı? Kimileri gerçeği çözdüklerinden dolayı mı Allah’tan korkmazlar?

***

İNSAN MERKEZLİ DÜŞÜNÜŞ

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

❢ Allah, ya kötülüğü engellemek istiyor fakat engelleyemiyor;

❢ ya da kötülüğü engelleyebiliyor, fakat engellemek istemiyor;

❢ yahut kötülüğü ne istiyor, ne de engelleyebiliyor;

❢ veya Allah kötülüğü hem istiyor, hem de engellemiyor;</p

❢ eğer engellemek istiyor da engelleyemiyorsa, Allah aciz’dir;

❢ eğer Allah kötülüğü engelleyebilirken engellemiyorsa, zalim’dir;

❢ eğer Allah kötülüğü hem engelleyemiyor, hem de engellemek istemiyorsa; hem aciz, hem kötü niyetli’dir.

Epikür M.Ö 341; 271

SINIRIN SINIRLILIĞI SINIRSIZLIĞIN SINIRSIZLIĞI

İnsanoğlu içinde bulunarak bir parçacığını oluşturduğu Evren’in olağanüstü yapısının ve işleyişinin bilincinde. Bedeninin olağanüstü yapısı ve işleyişi; bunun en candan ve yakından örneğidir.

Evren’in aklı var, zekası var, kararlarını uygulayacak iradesi var. Evren’in aklı zekası ve iradesi; Evren dışından mı geliyor, yoksa Evren’in kendisinden mi? Evren’in Allahı mı var, yoksa Evren’in kendisi Allah mı?

Bu sorunun yanıtını insanoğlu kendini örnek alarak vermeye çalıştı. Çünkü Evren’de kendisi kadar tanıdığı bildiği başka bir örnek yoktu. Hemen insan merkezli akıl yürütmeye başladı: Aileleri ve ülkeleri etkin yetkin kimseler yönettiğine göre; Evren ülkesini Allah adlı; yönetici insan gibi düşünen, öfkelenen, buyruklarına uymayanları cezalandıran insanüstü bir varlık varsaydı ve inandı.

Varlığının Dünyaya gelişiyle başladığını, Dünyadan ayrılışıyla sona erdiğini gözlemliyor; her şeyin bir başlangıcı ve sonu olması gerektiğini varsayıyordu. Evren’in bir başlangıcı ve sonu niçin olmasındı? Her şey 13.6 milyar yıl yıl önce Big Bang ile Evren’in ana rahmine düşüşüyle başlatıldı. Oysa ölçek sonsuzluktu. Sonsuz sayıda Big Bang olabilir, fakat hiçbiri ilk Big Bang olamazdı. Olması sonsuzluk kavramına aykırıydı çünkü.

Evreni oluşturan maddenin ve enerjinin yokken var ve varken yok edilemeyeceği bilimsel gerçeği, Evren’in dışarıdan bir Tanrı tarafından yaratılmadığının, kendisinin Tanrı olduğunun bilimsel kanıtıdır.

EVREN TANRI

Evrendeki her zerre; sonsuz küçüklükten sonsuz büyüklüğe doğru akıl, zeka ve irade gelişimi yeteneğinde olmalıdır ki; sonsuzluktan söz edilebilsin. Evren Tanrı yüzmeyi öğretmez, kendi kendimize öğrenmemiz için bizi denize iter. Çünkü öğrenecek yetenekte olduğumuzu bilir. Anlatmaz, soruları deney olarak alır, deney sonucu olarak yanıtlar.

Peygamber göndermez. Bilimciler edindikleri bilgileri isteyenlere aktarırlar. Epikür etkin ve yetkin insanüstü nitelikli Tanrıyı insan merkezli düşünüşle sorgulayıp yargılıyor ve onun aciz, zalim ve kötü niyetli olduğuna karar veriyor.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: