Tek Kitapta Koca bir yıl !


***

AB VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2018

Mehmet Poyrazlı

2018, dünyadaki siyasi dengeler, ticaret hareketleri ve teknolojik gelişmeler açısından önemli bir yıl oldu. Suriye’de çatışmalar devam ederken, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Astana görüşmeleri kapsamında ülkede yeni düzenin şekillendirilmesi hedeflendi. ABD ile Çin arasında ticaret rekabeti gerginleşirken, ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile bir araya geldi. AB, ABD Başkanı Trump’ın ticari korumacılığı ile karşı karşıya kalırken, Japonya gibi önemli bir aktör ile ekonomik ortaklık anlaşmasını tamamladı.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak amacıyla, Blockchain ortaklığı kurmak ve yapay zekâ üretilmesi için ortak eylem planı oluşturmak için adım attı.

AB için kritik bir dönüm noktası olan Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması sürecinde üyelikten ayrılma anlaşması konusunda mutabakat sağlandı. AB ile başarılı bir şekilde müzakereleri tamamlayan Başbakan May, bu kez de kendi ülkesinde Partisini ve Parlamento’yu Anlaşmaya onay verme konusunda ikna etme çabasına girdi. 2018 boyunca AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Bulgaristan ve Avusturya yürüttü. İKV “AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye” projesi kapsamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da, Avusturya’nın Başkenti Viyana’da ve 2019’da dönem başkanlığını devralacak olan Romanya’nın Başkenti Bükreş’te Türkiye-AB ilişkilerini gündeme getirmeyi amaçlayan toplantılar gerçekleştirdi. Bunun yanında AB Başkenti Brüksel’de de AB’nin reform süreci ve genişleme perspektifini ele alan bir seminer düzenledi.

Türkiye-AB ilişkileri açısından 2018 önceki 2 yılda yaşanan durağanlık ve tıkanıklığı aşmak için önemli adımların atıldığı bir yıl oldu. AB’nin bir an önce sona ermesini dilediği Türkiye’deki olağanüstü hal bu sene içinde sona erdi. Bunun yanında, Türkiye’deki yönetim sistemi açısından son derecede kritik bir değişim gerçekleşti ve 24 Haziran 2018’de yapılan seçimler ile Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Bulgaristan dönem başkanlığında Varna’da AB kurumlarının Başkanları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir zirve gerçekleştirildi. İKV Varna Zirvesi sonrasında İstanbul Politikalar Merkezi ile işbirliği içinde Türkiye-AB ilişkilerini ele alan bir panel düzenledi. Türkiye’nin AB sürecine hız vermek amacıyla Reform Eylem Grubu Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere 2 kez toplandı. Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu sık sık AB nezdindeki muhatapları ile bir araya geldiler.

Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli olan Karma Parlamento Komisyonu, Karma İstişare Komitesi ve Ortaklık Komitesi gibi kurumlar toplandı. OHAL döneminde ara verilen Yüksek düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı yapıldı. İKV’nin de mütevelli kurum TOBB ile birlikte yer aldığı ve ekonomik ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısı AB Bakanı Ömer Çelik’in daveti üzerine Adana’da yapıldı.

Türkiye’nin AB sürecinin yönetimi ile ilgili önemli bir değişim yine 2018’de yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında oluşturulan hükümette, 2011’de kurulmuş olan AB Bakanlığı kaldırılarak, Başkanlık olarak Dışişleri Bakanlığı bünyesine dâhil edildi.

Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcilerinden ve eski Bağdat Büyükelçilerinden tecrübeli ve başarılı bir diplomat olan Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı olarak atandı. İKV’nin başta gelen paydaşlarından olan AB Bakanlığı’nın yeriniDışişleri Bakanlığı bünyesindeki AB Başkanlığı aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, yurtdışı toplantılar da dâhil olmak üzere birçok faaliyetinde İKV’yi destekledi ve iletişim içinde oldu.

İKV, Türk iş dünyasının AB hakkında bilgilendirilmesi ve ülkemizin AB ile uyum sürecine katılımının sağlanması amacıyla başlatmış olduğu seminerler dizisine 2018 yılı boyunca devam etti. Türkiye-AB arasındaki ilişkilerde mevcut durum, gümrük birliğinin güncellenme süreci ve iş dünyasına etkileri, vize serbestliği süreci, AB fon ve programlarından yararlanma imkânları gibi ilgi çeken konular ele alındı. Bu kapsamda İKV ekibi Türkiye’nin 30 ilini ziyaret ederek, oda ve borsalarımızda toplantılar gerçekleştirdi.

2018 yılı Almanak çalışmamızda AB ve Türkiye-AB ilişkilerindeki önemli olaylara yer vererek tarihe not düşmek amacındayız. Türkiye’nin AB davasına emek veren tüm ilgililere destekleri için teşekkür eder, gelecek yılın tüm dünya ve Türkiye-AB müzakereleri için olumlu bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

[Almanağın PDF dökümanının tamamı.]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: