Freniniz Tutuyor mu?


İncelediğiniz konuyu ölçebiliyor ve rakamlandırabiliyorsanız; bu konuda bir şeyler biliyorsunuz demektir. Ölçemiyor, rakamlandıramıyorsanız, bilginiz güvendirici değildir. Düşüncelerinizde bilim düzeyine yükselmiş sayılmazsınız…

***

FRENSİZ ÖĞÜTLER

©Erol Erdoğmuş.

MEVLANA’NIN 7 ÖĞÜDÜ

1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3. Başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi ol.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6. Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

FRENSİZİK ÖLÇÜSÜZLÜKTÜR

LORD KELVIN‘in -İskoçyalı Fizikçi; 1824; 1907- şu sözlerine katılmamak mümkün mü?

“İncelediğiniz konuyu ölçebiliyor ve rakamlandırabiliyorsanız; bu konuda bir şeyler biliyorsunuz demektir. Ölçemiyor, rakamlandıramıyorsanız, bilginiz güvendirici değildir. Düşüncelerinizde bilim düzeyine yükselmiş sayılmazsınız”

Fren, ölçektir; nerede, ne zaman duracağını bilmektir, herkese hakettiğini vermektir.

a. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi olursanız; yoksulu pasifize ederek önünüze katıp sel gibi sürüklemiş olursunuz. Ona balık tutmayı öğretmemiş, habire balık yedirmiş olursunuz.
Yoksulun kendi kendine yardım etmesine fırsat vermeden ona yardım etmek ona zarar vermektir.

b. Şefkat ve merhamette güneş gibi olmak; cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi olmaktan farksız bir frensizliktir. Şefkat ve merhamet edilende şefkat ve merhamet bilinci uyandırılmadan yapılırsa; yararlı değil zararlı olur. Şefkat ve merhamet istismarı başlar.

c. Başkalarının kusurunu örtmek erdemsizliktir, kusura yardım ve yataklık etmektir. Kusurlar örtüleceğine kusurluya kırmadan incitmeden gösterilmelidir. Düzeltmesine yardım edilmelidir.

d. Önce hiddet ve asabiyetin nedeni irdelenmeli. Hiddet ve asabiyet nefs-
i müdafaa -özsavunma- sınırındaysa ölü gibi olmak, intihar suçunu işlemektir. Özsavunma sınırını aşmışsa, frenlenmelidir.

e. Toprağın alçakgönüllüğü, ayaklar altında çiğneniyor olmasındansa; ayaklar altında çiğnenmeye razı bir alçakgönüllülük, alçakgönüllülük erdemi değil köleliktir.

f. Gemileri batıran, insanları boğan deniz nasıl hoşgörülü sayılabiliyor? Denizin alanı kadar büyük hoşgörülülük kastediliyorsa, frensizliktir.

g. 1. “Ya olduğun gibi görün” 2. “Ya göründüğün gibi ol” öğüdü, iki ölçekli olarak; ikiyüzlülüğü sıfırlamaya yönelik frenli bir öğüttür.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: