Yürütme; Devlet Malını, Yetim Hakkını “YÜRÜTME” bedelini halka ÖDETME değildir…


Yasama ve yargı kendi kararlarını uygulatma -doğrudan denetleme- erkinden yoksun bırakılarak hadım edilmişlerdir. Yürütme yargının üstünde olamaz. Devlet memurunun yargılanabilmesi için, yargının yürütmeden izin alması, yargının bağımsızlığı ilkesine aykırıdır, derhal kaldırılmalıdır! Suçlu suçsuz kararını yargının önüne geçerek yürütme veremez!

***

YASAMAYI YARGIYI YÜRÜTMEDEN BAĞIMSIZLAŞTIRMAK

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

Tatbik eden, icra eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir!”
MUSTAFA KEMAL, 1921.

NİÇİN?

Kronolojik olarak; önce KARAR -yasa, sonra kararı uygulayacak İRADE -yürütme-, en sonra kararı, iradeyi ve kendisini denetleyecek YARGI gelir..

Yasama yürütme yargı üçgeninin hiyerarşik tepe noktasında yargı varsayılır. Oysa kazın ayağı öyle değildir. Atatürk gerçeği 1921 yılında ilan etmiştir:

Tatbik eden -uygulayan- yürütme; karar veren yasama ve yargıdan daima daha güçlüdür.

NASIL?

Yasamanın kararlarını ve mahkeme hükümlerini uygulayan yürütmedir.

Yürütmenin; yargının yürütmeyi durdurma kararlarından işine gelmeyeni uygulamadığı gözlemlenebilmektedir ülkemizde!.. Yürütmenin işine gelmeyen yasaları gözardı ettiği görülebilmektedir.

ÇÜNKÜ

Yasama ve yargı kendi kararlarını uygulatma -doğrudan denetleme- erkinden yoksun bırakılarak hadım edilmişlerdir.

Yasama ve Yargının kendilerinin yaptığı bağımsız bütçeleri ve kendilerinin yönettiği insan kaynaklar birimleri olmalıdır.

YASAMANIN YÜRÜTMEDEN BAĞIMSIZLAŞMASI

Yasama erkinin kadrosunu, siyasi partilerin partiiçi yürütme erkleri belirlemekte ve seçmene dayatmaktadır.

1. Her ilin çıkaracağı Milletvekili sayısından fazla sayıda adaydan oluşan oy pusulasında seçmen; o ilden çıkması gereken sayıda aday ismini işaretlemeli, eksik yada fazla sayıda işaretli oy pusulaları geçersiz sayılmalıdır. Böyle bir seçimde partizanlık ve hile olabilir mi?

2. Yasama kendi insan kaynaklarını belirlediği gibi, bağımsız bütçe yapabilmelidir.

3. Yasama, yürütmenin yasaları nasıl uyguladığını denetleyebilmeli, yargıya başvurabilmelidir.

YARGININ YÜRÜTMEDEN BAĞIMSIZLAŞMASI

1. Yürütme yargının üstünde olamaz. Devlet memurunun yargılanabilmesi için, yargının yürütmeden izin alması, yargının bağımsızlığı ilkesine aykırıdır, derhal kaldırılmalıdır!… Suçlu suçsuz kararını yargının önüne geçerek yürütme veremez!..

2. Yürütme erkinin emrinde Adalet Bakanlığı olamaz. Adalet Bakanlığı lağvedilmeli; yargı kendi bütçesini yapmalı, kendi insan kaynaklarını yönetmelidir.

3. Yargı yürütme erkini doğrudan denetlemelidir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: