Gazete yaşanan günün tutanağıdır…


***

GAZETE TUTANAKTIR DİLEKÇEDİR

©Erol Erdoğmuş.

Kadıköy Anadolu Yakasının baş ilçesidir. Nüfusu bir çok devletten daha fazla olan, 16 milyonluk İstanbulistan İstanbul’un Anadolu ve Rumeli yakalarının; birer Vali Yardımcısıyla şimdiki makamında oturan İstanbul Valisine bağlı olarak yönetilmesine karar verilse, Anadolu yakası Vali Muavinin Kadıköyde, Rumeli yakasınınkinin Beyoğlu’nda oturması düşünülebilir.

Kadıköyü komşu ilçelerinden Maltepe ile birleştiren Bostancıya komşu Altıntepe Mahallesinde oturan bir Maltepeliyim.

Maltepeden çok Kadıköydeyim; çarşısındayım, kültür ve sanat merkezlerindeyim. Bostancı Zabıta Karakolundan her hafta aldığım GazeteKadıköy ile Kadıköy aktüalitesini takip ediyorum.

1000 Haftadır yayınlanan, Kadıköyün bağımsız yerel gazetesi Gazetekadıköy; bir sayfasını okurlarının görüşlerine açmaya karar vermiş, sevindirici bir haber.

Gazeteler, yayınlayanların okurlara attığı şutlardır. Okur okumayıp ıskalayabilir, okuyup onaylayanlar, yetinmeyip başkalarına okutanlar, yada arşivleyenler olabilir.

Çünkü gazete yaşanan günün tutanağıdır, vatandaşın dilekçesi de olmalıdır.

Genel ölçekli gazeteler kişilere, olaylara, kavramlara tepeden bakma eğilimindedirler. Yerel gazeteler tepeden değil; cepheden bakarlar yerel kişilere, olaylara, kavramlara; dolayısıyla hedef kitlelerine daha yakındırlar.

Gazetekadıköy’ün bir sayfasını bir sayfasını okurlarının önerilerine, eleştirilerine ve değerlendirilerine ayırması, yerelliğini kuşkusuz daha da artıracaktır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: