Türkiye’de Kaç “Etkin” ve “Yetkin” Var?


“Nasılsanız öyle idare edilirsiniz” saptantısında nasıllığı sözkonusu edilen, toplumsal çoğunluktur. Halk bilgisiz becerisiz çocuktur. Sadece tepinerek, haykırarak, miting yaparak ister. Halka istediğini veren anası babası kadar yetkin ve etkin olan idarecilerdir. İşlerin kötü gitmesinden sorumlu olanlar, da yine halkın makam ve mevki verdiği idarecilerdir.

***

YETKİNLER VE ETKİNLER

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

TDK Sözlüğünde, YETKİN; gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kamil, mükemmel olarak anlamlandırılmaktadır.

Yetkin kişiler; gerekli bilgiyle beceriyle donanımlı kişilerdir. Önemli olan yetkin kişilerin, etkin kişiler olmaları; bilgilerini, becerilerini uygulayabilmeleridir.

Herkes kendi ölçeğinde yetkindir ve etkindir. Önemli olan, ülke genelinde yetkin ve etkinliktir.

Her ülkede sadece bir kişi -devlet başkanı-; yokluğunda bir başka kişi -devlet başkanı vekili- yetkin ve etkindir.

Devlet Başkanından başlayarak, Devlet Hiyerarşi üçgeninin alt kademelerine inildiğinde; yetkin ve etkinlerin sayısı artar, yetkinlik ve etkinlikleri azalır. Hiyerarşinin her bir üst kademesi amir -emreden-; her bir alt kademesi memur -emir alan- konumundadır.

☛ Devlet Başkanı

☛ Bakanlar Kurulu

☛ yüzlerce Genel Müdür -sivil, polis, asker-

☛ Binlerce Müdür-sivil, polis, asker-

☛ Onbinlerce Şef -sivil, polis, asker-; yetkinler ve etkinler ordularını oluşturur.

YETKİNLEŞMEK

Yetkinleşmek bir konuda; gerekli olgunluğa erişmek, olgun, kamil, mükemmel olmak için bilgilenmek, becerilenmektir.

ETKİNLEŞMEK

Etkinleşmek; ya meydanı boş bularak kendi çabasıyla, yada yetkin ve etkin bir konumun -amirin- “Yürü ya kulum”u ile mümkün.

Makama getiren Amirse; bir dediğinin iki edilmesini, başkaldırılmasını istemez, kul köle olunmasını ister. Memurlarını ehliyete değil, sadakate göre seçer.

ÇOĞUNLUK ÇEKİMSER’DİR ÇEKİNSER DEĞİL

“Nasılsanız öyle idare edilirsiniz” saptantısında nasıllığı sözkonusu edilen, toplumsal çoğunluktur.

☛ Çoğunluk ne kadar ahlaklıdır?

☛ Çoğunluk ne kadar mantıklıdır?

☛ Çoğunluk davranışlarında ne kadar tutarlıdır?

Her toplumun çoğunluğunca benimsenen ortalama duygusu, ortalama düşüncesi ve ortalama davranışı; o toplumun kişiliğini -özgünlüğünü- belirtir.

Bir toplumda; ilköğrenim mezunlarının sayısı, orta ve yüksek öğrenim mezunlarının sayısından ne kadar çoksa, toplum o kadar ilköğrenim düzeyindedir.

İSTEYEN VE VEREN

Halk bilgisiz becerisiz çocuktur. Sadece tepinerek, haykırarak, miting yaparak ister. Halka istediğini veren anası babası kadar yetkin ve etkin olan idarecilerdir.

İşlerin kötü gitmesinden sorumlu olanlar, halkın makam ve mevki verdiği idarecilerdir.

Sorumluluk duymayan; makamından mevkisinden vazgeçmeyen yetkin ve etkinleri olan milletlerin vay haline!.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: