HDP: Türkiye’de 5.Kol’laşmaya doğru mu?


HDP, T.C. Yasalarına göre kurulan ve faaliyette bulunan bir parti olmasına rağmen yabancı gibi davranma hıyanetinde bulunabiliyor!.. Bu da; Partinin, Türk ve Kürt düşmanı haydut devletlerden yana tavır koyması anlamına gelir ki, bindiği dalı kesmekle eş anlam taşır. Ülkenin düşmanlarıyla işbirliği yapan hain bir partiyi, hangi aklı başında devlet kapatmaz?!

***

GEMİDESİNİZ KIYIDA DEĞİL

©Erol Erdoğmuş.

OLAY

AKPARTİ, CHP, MHP ve İYİ PARTİ‘nin yayınladığı ortak bildiride, “Doğu Akdeniz Bölgesi Hidrokarbon Kaynaklarının paylaşımı konusunda bir oldu bitti’ye getirerek; Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelmek, yok saymak, hesaba katmamak yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle tel’in ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifadeyle ortaya koyuyoruz” denildi. [Tam metin]

HDP İMZALAMADI!..

Anlaşılan o ki; HDP kendisini fırtınalı denizdeki Türkiye teknesinde değil, geminin dışında, kıyıda sanıyor ve sandırmak istiyor!..

T.C. Yasalarına göre kurulan ve faaliyette bulunan bir parti olmasına rağmen yabancı gibi davranma hıyanetinde bulunabiliyor!..

HDP’ye oy verenlerin T.C. vatandaşı olarak Kıbrısta kan döktüklerini, haydut devletlerce gaspedilmek istenen Doğu Akdeniz Hidrokarbon kaynaklarında çıkarları olduğunu gözardı edebiliyor!..

HDP’nin içinde kürtlerin de bulunduğu Türkiye’den değil de; Türk ve Kürt düşmanı haydut devletlerden yana tavır koyması bindiği dalı kesmesidir.

Beşinci kol olarak ülkenin düşmanlarıyla işbirliği yapan hain bir partiyi, hangi aklı başında devlet kapatmaz?!

KÜRT TÜRK – TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ

Milletlerin kaderini coğrafyaları çizer. Kürtlerin kaderi mahalle komşuları; Türkler, İranlılar, Iraklılar ve Suriyelilerle kardeş kardeş yaşamasıdır.

Bu ülkelerin Kürtçe anadilli vatandaşları; Kürtçeyi ve Kürt kültürünü özgürce yaşamalı, o ülkelerin vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmalıdır. Tarihsel gerçek budur.

1+1=2 Aritmetik gerçeği; sinerji -görevdaşlık- sözkonusu olduğunda 2’den büyüktür. Kürt Türk, Kürt İran, Kürt Irak, Kürt Suriye kardeşlikleri; sinerjik olarak daima 2’den büyük olacaktır.

Türk Kürt kardeşlik sinerjisini; Selçuklu, Osmanlı ve T.C. devletlerinde oluşturduk, oluşturuyoruz…

Kendi çıkarları için Kürt Türk kardeşliğini yıkmak amacıyla finansal destek veren, insan hakları ve demokrasi narkozuyla T.C.’ye ötenazi uygulayan dış düşman güçlere; kişisel çıkar gözeterek yada kör inançla yardım ve yataklık edenlerin yüzyıllardır amaçlarına ulaşamadıkları gözlemlenmektedir. Kuzey Irak Kürt Özerk Bölgesinin bağımsız devlet olamaması son örnektir.

HDP Kürt Türk kardeşliğinden yana olmaldır. Narkozlu narkozsuz Türkiyeden koparılacak toprak; Kürtleri ve Türkleri ufaltır, güçsüzleştirir. Türkler ve Kürtler zararlı; Türk ve Kürt düşmanları kazançlı çıkar!..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: