Ölümden sonrası var mı, yok mu?


Bilim’de Ve bilimin uygulaması olan teknolojide bu denli ilerlediğimiz; insan bedenini Ay’a götürdüğümüz, uzayda fink artırdığımız bugün bile her nedense; Ölümden sonramız var mı, yok mu? Sorusunun deneysel sonucuna ulaşabilmiş değiliz!.. Belki üstün bir güç, basiretimizi bağlıyor ve kesin sonuca ulaşmamızı engelleyerek sınavda kopya vermiyor olabilir. Öğrenmek mümkün mü peki?

***

HERKES DENEYECEK

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Ölümden sonrası var mı, yok mu?; bunu merak etmeyen henüz Dünyaya gelmedi.

Vardır? Olumlu seçenek;
Yoktur? olumsuz seçenek olarak, +%50 ve -%50 terazisinde dengelenir ve start çizgisinde yerlerini alırlar.

Kendimize doğru gelen seçeneği seçer, %50?ni %100’e kadar yükseltiriz. Artık bizim için seçeneklerden biri %100 doğru, öbürü %100 yanlıştır.

Bilim’de Ve bilimin uygulaması olan teknolojide bu denli ilerlediğimiz; insan bedenini Ay’a götürdüğümüz, uzayda fink artırdığımız bugün bile her nedense; Ölümden sonramız var mı, yok mu? Sorusunun deneysel sonucuna ulaşabilmiş değiliz!.. Belki üstün bir güç, basiretimizi bağlıyor ve kesin sonuca ulaşmamızı engelleyerek sınavda kopya vermiyor olabilir.

HERKES ÖĞRENECEK

Ne var ki, hepimiz ölerek bu sorunun yanıtını öğreneceğiz: Ölümden sonrası varsa devam, yoksa tamam…

Ölümden sonrası var mı, yok mu? Sınavında herkesin kendince doğru cevabı vardır, davranışlarını bu yanıtına göre düzenler.

İsterse başkalarına açıklar, istemezse açıklamaz, bu onun özelidir. İsterseniz, aklımın bana dediklerini, açıklayabilirim.

EVREN YARATILMAMIŞTIR

Semavi dindarlar – kronolojik sırayla; Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar; Tanrı’nın Evren’i yoktan var ettiğine, yarattığına inanırlar. [Kutsal Metinlerde Yaratılış]

Sonsuz nicelik ve nitelik olan Evren; başlangıçlandırılamayacağı için, yaratılamaz. Yaratılamadığı için sonlandırılamaz.

Varsaysak Evren semavi dindarların inancına göre yoktan var edildi. Bu durumda Evrensel Zaman ikiye bölünecek: [Muazzez İlmiye Çığ’a göre Dinlerin Kökeni]

1. Evren yaratılmadan önceki zaman

2. Evren yaratıldıktan sonraki zaman.

Evren yaratılmadan önceki zamanın, öncesinin öncesi… Sonsuzadek öncelendikçe öncelenir!.. Bu durum zamanın sonsuzluğunun kanıtıdır. Zaman, soyut mekan; mekan, somut zamandır. Biri sonsuzsa, öbürü de sonsuzdur.

SONLULUK SONSUZLUK

Sonluluk doğrusal -linear-;sonsuzluk çembersel -circular- kavramlardır. AB Doğruparçası, A noktasından başlayan, B noktasında biten doğrusal mekanı gösterir.

Çembersel zaman ve mekan; doğrusal zaman ve mekandan farklıdır. Çemberin 360 derecesindeki her nokta yada an; bakış açısına göre başlangıç yada son olabilir. Sonsuz sayıda başlangıçlar ve sonlar vardır.

İnsanoğlunun Doğumla başlayan ve Ölümle biten ömrü; onu doğrusal -başlangıçlı, sonlangıçlı- düşünceye yöneltmektedir.

İnsanoğlu bu eğilimle, Evren’in başlangıcı saydığı Big Bang -Büyük Patlama’yı-; [Büyük Patlama Teorisi] 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan kaynaklandırmaktadır. [Big Bang theory]

Çemberin çapı doğrusal zamanı mekanı, çemberin çevresi çembersel zamanı ve mekanı gösterir.

Çembersel düşünerek sormak gerekir: 13.8 milyar yıl önceki Big Bang‘den önce kaç Big Bang vardı?!

LAVOİSİER-1747; 1794- VE MAYER-1814; 1878-

Bu iki bilimciden biri ‘Madde ne yoktan yaratılır, ne de yok edilir’ savıyla Evren’in sonsuzluğunu ve Tanrısallıkla özdeşliğini kanıtlarken; öbürü, ‘Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez. Ancak bir formdan diğerine dönüştürülebilir’ teziyle; bilinçli enerjimiz olan ruhumuzun yoktan var ve yok edilemeyeceğini kanıtlayarak, ölümden sonra varlığımızın başka ortamlarda -ahıret- devam edeceğine beni inandırmıştır.

İNSAN TANRISINI KENDİNE BENZETİR

Tanrı’sını konuşturur, öfkelendirir, intikam aldırır, tövbe edeni bağışlatır.

Oysa Evren Tanrı; insanlarla sözel bağlantı kurmaz. Yapacak güçte iken kimsenin rüyasında buyruklarını dikte etmez.

İnsanoğlu, kişisel bilgi ve becerisi oranında; deneyler düzenleyerek, deney sonucu formunda Evren Tanrı‘dan yanıtlar alır. Yüzme bilmeden havuza atlamayı denerseniz; ya boğulursunuz yada yüzmeyi öğrenirsiniz.

İnsan; doğru’yu -adil’i- düşe kalka bulacak, öğrenecek yetenekte bir Evren parçasıdır. Evren sonsuz olduğu için, gelişimi de sonsuza kadar devam eder. Gelişiminin sonlandığı anda, Evren de sonlanır.

Evren Tanrı duaları -buyrukları- kabul etmez. Her özne hak ettiği konumdadır. Kendi Çabasıyla, kendini geliştirecektir.

Evren Tanrı yargılamaz, affetmez. İnsanı vicdanı yargılar, vicdanı affeder.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: