Militer Demokrasi ve Halk Tercihi


Diktatörler bile; Halkı halk adına ve halk yararına yöneten bir demokratım, demiyorlar mı? Erdoğan; Belediye Meclisinin büyük çoğunluğu bizde. Belediye Başkanlığı semboliktir. Bizim açımızdan büyük sorun olmaz” derken, tipik militer demokrat tavrı sergilemiyor mu?. Niye? Adamlarına emir verecek, istediği kararı kabul ya da reddettirecek. Peki bu o kadar kolay olabilecek mi?

***

SAYDAM DEMOKRASİ

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığımız televizyon programının en sonunda diyor Ahmet Hakan; şu soruyu sormuştum: “Seçim bu… Kazanmak da var, kaybetmek de… Kaybederseniz seçimi yenilediğinize pişman olur musunuz?

Cumhurbaşkanı’nın cevabı şu olmuştu: “Biz zaten İstanbul’daki ilçelerin 25’inde iktidarız.Belediye Meclisinin büyük çoğunluğu bizde. Belediye Başkanlığı semboliktir. Bizim açımızdan büyük sorun olmaz” [HÜRRİYET, 24 Haziran 2019]

MİLİTER DEMOKRASİ

Halk’ın, halk adına ve halk yararına yönetilmesi olarak tanımlanan demokrasiyi sahiplenmeyen mi var?!

En zalim Diktatörler bile; “Halk’ı halk adına ve halk yararına yöneten demokratım” diyorlar(?!)

Kitleleri silahlandırarak ordular kuran, ordularının hemoglobinli hemoglobinsiz gücüyle ülkelere hükümdar olanlar yerlerini çağımızda; tavandan tabana kitleleri vaatlerle beklentilendirerek siyasi partisinin ordularını kuran ve yöneten militer demokrat komutanlara -parti Genel Başkanlarına- bıraktılar.

Siyasi partilerin Genel Merkezleri -GenelKurmayları-, Partililer içinden ağzı laf yapan, halk’a sempatik ve saygın gelenleri seçerek; Milletvekili sıfatıyla seçmene onaylatarak, yasa yapabilen muharip güçlerini oluştururlar.
Parti Genelkurmayları, itaatkar, bir dediklerini iki etmeyen Milletvekilleriyle çalışmayı yeğlerler. Aksilik edenleri tasfiye ederler. Aynı kural, tüm pari üyeleri için geçerlidir. Militer-askeri- demokrasinin olmazsa olmaz kuralıdır bu.

Nitekim; “Belediye Meclisinin büyük çoğunluğu bizde. Belediye Başkanlığı semboliktir. Bizim açımızdan büyük sorun olmaz” tavrı, tipik militer demokrat tavrıdır. Adamlarına emir verecek, istediği kararı kabul yada reddettirecek…

ARİTMETİK DEMOKRASİNİN FRENİ SAYDAMLIK

Ne var ki, teknoloji, demokrasiyi kapalı kapılar arkasına hapsolmaktan kurtardı!..

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin büyük -aritmetik- çoğunluğunun herhangibir partide olması; kapalı kapılar ardında çalışan bir Meclis’te aritmetik olarak o partinin isteğine göre baskılanabiliyordu.

Teknoloji; Meclis çalışmalarına Dünyanın her tarafına yayınlanabilir nitelik kazandırınca, Aritmetik Demokrasi sallanır silkenir, irdelenir oldu.

Çoğunluk ve azınlık Partileri adil öneriler getirmek ve kabul etmek mecburiyetindeler. Yoksa Dimyata’a pirince giderken evdeki bulgurdan -oydan- olmak işten değil.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: