Tavlayan Tavlayana İktidarı: “Olağan Dışı Gider ve Zararlar”


“Tavlamak”; demir, toprak, cam gibi işlenecek bir nesneye gereken ısıyı ya da nemi sağlayarak onu işlenecek duruma getirmek, tav vermek anlamına geldiği gibi; mecazî anlamda da umut vererek inandırmak, kandırmak demektir. Ha bir de “Kız Tavlamak” vardır ki; bunun başlına apayrı bir açıklaması, bilimsel (!) yaklaşımı ve “yöntemleri” mevcuttur, ancak, konumuzun dışında kalmaktadır. Ucu, dolaylı yoldan değse bile…(nö)

***

TAV’a tav oldum….

munir_kebir2

© Münir Kebir

Tepe Holding ve Akfen Holdingin ortaklığı anlamında; TAV Şirketler topluluğu, ihale ve Yap İşlet Devret modeliyle Atatürk Havalimanı’nın Dış Hatlar Terminali ve Oto Parkını inşa etmiş.

Şimdi, bu Şirketler Topluluğu Hükümete diyor ki; ‘Biz, Atatürk Havalimanının işletmecisi olarak, 3.Ocak 2021 tarihine kadar hükümetinizle kapı gibi sözleşme yaptık, ama hükümetiniz havalimanını 6.04.2019 tarihinde kapattı. Bu yüzden, biz yaklaşık 14 aylık kâr kaybına uğradık. Bu kaybımız 4 Milyar TL’dır!… (Adamlar ayda 285 Milyon lira kâr talep ediyor!..) Bu kâr kaybımızı ödeyin diyor ve Devlet aleyhine alacak davası açıyor!…

Bunun üzerine;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan‘ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veriyor. Diyor ki; TAV’ın talep ettiği kâr kaybını karşılamak üzere söz konusu edilen para, DHMİ bütçesine konuldu mu, konul-ma-dı mı?

Bu işin içinde tabi Sayıştay da var…

Sayıştay gerçekten insana güven veren bir rapor sunuyor hükümete .
Diyor ki;

⚠ Kuruluşunuz (DHMİ) ile, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. arasında imzalanmış olan Kira Sözleşmesinde kâr kaybı ile ilgili bir hüküm bulun-ma-maktadır.

Sayıştay raporlarına yansıyan ifadelerden ortaya çıktığı üzere, DHMİ, Sayıştay’ın uyarılarını dikkate almayarak, 12.12.2016 tarihli “Makam oluru” ile “TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.’nin 2018-2021 dönemine isabet eden olası kâr kayıplarının tespitine yönelik bağımsız denetim şirketlerinden danışmanlık hizmeti alım ihalesine çıkılmasına karar veriyor ama, ihaleye katılım olmuyor.

18 Ocak 2018 de, DHMİ kâr kaybını tespit edecek kuruluş için tekrar ihale açıyor. Sayıştay tekrar devreye girerek,DHMİ’ni uyarıyor… Diyor ki;

⚠ Yeni Havalimanının hayata geçiyor olması mevcut sözleşmeleri sona erdirmediği gibi, bu durum kuruluşun (DHMİ) herhangi bir kusurundan kaynaklan-ma-maktadır;

⚠ TAV’ın kâr kayıplarının hesaplanması ve kamu kaynağı kullanan kuruluş (DHMİ) hesaplarından ödenmesi, Kuruluş açısından da ciddi bir kamu zararına yol açacaktır.

⚠ TAV İstanbul Terminal İşletmeciliğinin herhangi bir talebi olmamasına karşın, DHMİ tarafından 2013 yılından beri sürdürülen kar kaybı tespit çalışmalarının Kuruluş kaynaklarının israf edilmesine neden olduğu gibi bir sonuca da ulaşamamaktadır;

⚠ Kuruluş ile TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. arasında imzalanmış olan Kira sözleşmesinde kâr kaybı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır

Bu uyarıya rağmen, Hükümet; Atatürk havalimanına 2017 yılı için 115.000, 2018 yılı için 129.000, 2019 yılı için 1.890.136.000, 2020 yılı için 2.015.140.000, 2021 yılı için 161.000 TL ödenek ayırıyor(!)..

İşte bu durum karşısında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İLGEZDİ ,Ulaştırma Bakanı Cahit TURHAN’ın yanıtlaması istemiyle bu durumu soru önergesine taşıyor.

☛ Sayıştay raporunda mevzuata aykırılığı ortaya konularak, derhal son verilmesi gerektiği belirtilen “Kâr kayıpları” ile ilgili çalışmanın gerekçesi nedir?

☛ Sayıştay raporuna rağmen DHMİ’nin TAV’a kâr kayıpları ile ilgili ödeme yapmak için yürüttüğü çalışmalar neden devam etmektedir?

☛ 2013 yılından bugüne TAV’ın uğrayacağı kâr kaybının tespiti için DHMİ tarafından yapılan çalışmalara ödenen para miktarı nedir? Bu miktar hangi kaynaktan karşılanmıştır?

☛ 18.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen kâr kaybı tespiti için danışmanlık ihalesine kaç şirket katılmıştır? İhaleyi hangi şirket, ne kadar bedel karşılığında kazanmıştır?

☛ Sayıştay Denetim raporunda, “Yapılan tüm çalışmalar, tahminlere dayanmaktadır. Böyle bir çalışmanın (kâr kaybı tespiti) yapılabilmesi için,öncelikle İstanbul Yeni Havalimanının açılmış, yolcu trafik sayıları gibi kar kaybının tespit edilmesine ilişkin somut verilerin oluşması gereklidir” denilmesine rağmen, 2013 yılından bugüne soyut veriler üzerinden yapılan kar kaybı tespitinin dayandığı veriler nelerdir?

☛ İstanbul Havalimanın tüm fazlarının açılmadığı da göz önünde bulundurulursa, TAV’a ödenecek olan kâr kaybı hangi veriler üzerinden hesaplanacaktır?

☛ TAV’ın Kâr kaybı gerekçesiyle talep ettiği rakam nedir?

☛ Kâr kayıplarıyla ilgili TAV’a herhangi bir ödeme yapılmasına yönelik verilmiş bir taahhüt var mıdır?

☛ Sayıştay raporunda mevzuata aykırı olarak bir ödeme yapılırsa ciddi bir kamu zararına yol açacağı belirtilen durum ile ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir ödeme yapılmış mıdır?

☛ DHMİ’ye, TAV’ın kâr kayıplarını karşılaması için aktarılan bir kaynak var mıdır? Varsa bu kaynağın miktarı nedir ve hangi bütçe kaleminden aktarılmıştır?

☛ DHMİ 2019 İşletme Bütçesinin Atatürk Havalimanı kısmında “Olağan Dışı Gider ve Zararlar” bölümünün “Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” alt bölümünde 2019 ve 2020 için toplam 3.905.276.000 TL ayrılan pay TAV’a ödenecek kâr kayıpları için mi konmuştur?

Bu soruların yanıtını merak ederseniz,sonuç alır mıyız?
Bilmiyorum.

Saygılarımla,

*
Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: