NOTER’lerde OY Kullanabilmek…


Anayasa’nın; ‘Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları’na ilişkin maddesi, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler. Buna karşılık, seçim günü ikametgahlarında bulunamayanların oy hakkını kullanabilmeleri gözardı edilmiştir. Peki bu boşluk nasıl doldurulabilir?

***

İKAMET ADRESLERİNDE BULUNAMAYANLAR NOTERDE OY KULLANABİLMELİ

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

Anayasamızın 67. Maddesinin ikinci fıkrası; “Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli , genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler” hükmündedir. [Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları]

KANUN SEÇİM GÜNÜ İKAMETGAHLARINDA BULUNAMAYANLARI DÜŞÜNMEMİŞ MAĞDUR ETMİŞTİR

Yasa Koyucu yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmelerini sağlamış; seçim günü ikametgahlarında bulunamayanların oy hakkını kullanabilmelerini gözardı etmiştir.

Seçim günü ikametgahlarında bulunamayan vatandaşlar, ya oy kullanamayacaklar; yada yol yorgunluğunu ve yol masraflarını göze alarak sandıklarına gelecek oylarını kullanacaklardır.

NOTER HUZURUNDA OY KULLANABİLMEK

Seçimler ve halkoylaması yargı yönetim ve denetimi altında yapıldığına; Adalet Bakanlığı tarafından atanarak kamu hizmeti yapan, ancak devlet memuru olmayan ve Adalet Bakanlığından maaş almayan, yargı yönetim ve denetimi içinde hizmet veren Noter’ler, yapılacak yasal değişiklikle seçim günü mesai yapmalıdırlar.

1. Kimliğini ibraz, ikametgahını beyan eden seçmen vatandaş, kendi el yazısıyla oy verdiği kapalı zarfı Notere teslim etmelidir.

2. Seçim günü açık olan Noterler, sandıkların kapanış saatinde, oy kullanılıp kullanılmadığını, kullanılanılan kapalı zarfları bölgesindeki Sandık Kurulu Başkanlığına bildirir ve iletir.

3. Noterlerde kullanılan oylar, Sandık Kurulunda açılır ve sayılarak, Seçmenin beyan ettiği ikametgahının Sandık Kurullarına intikal ettirilir.

4. İkametgahlarındaki sandık listelerinde adı bulunmayanların oyları geçersiz sayılır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: