Yeni “Adalet Reformu” : Adalet halk için(mi?)dir!


Her toplum layık olduğu adaleti yaşar. Halkın onaylamadığı ceza yada hak teslimi, o halk için adalet değildir ve yok hükmündedir. Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması,yargının görevidir.

***

ALTERNATİF YARGI

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Alternatif kavramı; “seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek” olarak tanımlanır.

Alternatif Tıp, bilimsel tıbbın yanında, ondan farklı olan geleneksel başka yöntemlerin uygulanmasıdır.

Oysa Alternatif Yargı’nın, resmi -formal- yargıdan farklı yasaları ve uygulamaları yoktur. Aynı yasaların ve yöntemlerin, başka ortamlarda başka uygulayıcılarca deneyimlenmesidir. Formal Hukuk içinde, Hakem uzlaştırısı olarak yerini almış bulunmaktadır. Ancak yaygınlaşmış değildir.

Anayasamızın 141. Maddesi; “Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. (…) Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması,yargının görevidir” hükmünü taşımaktadır [Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması].

Duruşmaların herkese açıklığı -saydamlığı-; herkesçe tartışılabilir, onaylanabilir olması içindir. Adalet halk içindir. Halkın onaylamadığı ceza yada hak teslimi, o halk için adalet değildir ve yok hükmündedir. Her toplum layık olduğu adaleti yaşar.

HUKUK FAKÜLTELERİNDE SANAL DURUŞMALAR YAPILMALI

Her Üniversitenin Hukuk Fakültesi, öğrencilerin eğitimi ve Alternatif Yargı’nın yaygınlaşması için; internet ortamında “Sanal Mahkeme’ler” oluşturmalıdır.

Davalı ve Davacı’dan her biri, yada her ikisi birden sanal mahkemeye başvurmalı, dava ile ilgili belgelerin birer fotokopisini mahkemeye vermelidir.

Davayla ilgili kürsü profesörü; öğrencilerden yargıç, gerekiyorsa savcı, davalı ve davacı avukatı atamalıdır. Duruşmalar internet ortamında yazılı olarak yapılmalıdır.

Karar; kürsü profesörünün temyiz tasdiki niteliğindeki onayından sonra kesinleşmelidir. Taraflar kararı onaylarsa, resmi mahkemedeki dava düşer. Böylece Anayasamızın 141. Maddesinin öngördüğü “davaların mümkün olan süratle sonuçlandırılması” sağlanır.

Alternatif yargı; yargının her aşamasında -Başlangıç, istinaf, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, AİHM- denenmelidir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: