KUŞ MU DEVE Mİ? – GİZLİ Mİ AÇIK MI ?


YSK bir Yargı Kurumu değildir. Anayasa; ‘Seçimler ve Halkoylaması, yargı yönetim ve denetiminde yapılır, dese de… Herhangibir mahkeme gerekçeli kararını açıkladıktan sonra, yargıç hariç; savcı, davacı, davalı bir üst mahkemeye -istinaf, yargıtay, AİHM vb-; kararın gözden geçirilmesi için temyiz talebinde bulunabiliyor mu? Öyleyse…

***

GİZLİ DEĞİL AÇIK OY DEMOKRASİSİ

©Erol Erdoğmuş.

ALINTI

Anayasamızın 67. Maddesi “(…) [Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları] Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır (…)” buyurmaktadır.

GİZLİLİK SERBESTLİĞE VE EŞİTLİĞE AYKIRIDIR

Anayasamızın 26. Maddesi “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. (…)” [İfade Hürriyeti] hükmünü taşır.

Oy; düşüncedir, kanaattir. Herkes oy’unu söz, yazı, resim -afiş, poster vb.- veya başka yollarla açıklama ve yayma hakkına sahip olduğuna göre; sahibi açıklanmadığı için gizli olan ve öznesiyle ilişkilendirilmeyen oy, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine aykırıdır.

Gizli olan; öznesi -sahibi- bilinmeyen nesne’dir, eylemdir. Nesne’nin ve eylem’in ne olduğu bilinse de sahipsizliği, sahibinin kendisini şu yada bu nedenle, belki korkusundan dolayı gizlemesindendir. Kişi Serbest -özgür- olsa kuşkusuz kendisini gizlemeyecek ve Oy’unu düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti içinde açıklayacaktır.

Politikacılar “Gizli oy, özgür oy’dur” aldatmacasıyla; oy’ları üreticilerinden -sahiplerinden- vaatlerle alarak soyutlaştırmış, seçmenle aidiyet bağını kopararak sahipsizleştirmiş, ağzı var dili yok hale getirmişler, antidemokratikleştirmişlerdir.

AÇIK OY SEÇMENİN PAZARLIK GÜCÜNÜ ARTIRIR

Seçmen cebindeki para kadar, oy’unu sahiplenemez. Çünkü kimin kime oy verdiği bilinemez.
Sahiplenilemeyen oylar, politikacının çantasındaki kekliktir.

Seçmen adının yazılı olduğu sandığa giderek kopyalanabilir bir boş oy pusulası alsa; adını soyadını ve 1. Ve 2. Sırada oy verdiği iki partiyi yazarak imzalayıp
Sandık mührüyle mühürletip yetkiliye imzalattıktan sonra, ikinci nüshasını alsa, elinde kime oy verdiğinin cebindeki para gibi belgesi olur.

Politikacılara karşı pazarlık gücünü artırarak, oy’unu parasını kullandığı gibi kullanır.

Üstelik; 1. Ve 2. Sırada seçimi kazanabilecek iki partiye oy verdiği için; kazanamayan tek partiye verilmiş oy gibi, oyu ziyan olmaz, pazarlık gücü devam eder.

X VE Y PARTİSİNE OY VERENLER KOOPERATİFİ

Seçmen son olarak kullandığı oy pusulasının ikinci nüshasıyla, oy verdiği x ve y partilerine oy verenler kooperatiflerine üye olur.

Oy Kooperatifleri üyelerinin blok oylarıyla değil bire bir izniyle; ilgili partilere uyarılarda bulunarak, seçmen ile politikacı ilişkisini Siyasi Barometre olarak sürdürür. Araştırma Şirketi tercümanlığına lüzum kalmadan, seçmen eğilimlerini doğrudan sergiler.

YSK YARGI KURUMU DEĞİL

Anayasamızın 67. Maddesi her ne kadar “(…) Seçimler ve halkoylaması (…) yargı yönetim ve denetiminde yapılır (…)” buyursa da; YSK bu haliyle devam ettiği sürece, seçimlerin ve halkoylamalarını yargı yönetim ve denetiminde yapıldığı söylenemez.

Herhangibir mahkeme gerekçeli kararını açıkladıktan sonra, yargıç hariç; savcı, davacı, davalı bir üst mahkemeye -istinaf, yargıtay, AİHM vb-; kararın gözden geçirilmesi için temyiz talebinde bulunabilir.

Bu kural; yargının olmazsa olmazıdır. YSK kararları temyiz edilemediğine göre, yargı kararı değildir. İdari kararlar yargıya götürürlerken; YSK kararlarının götürülmemesi, idari karar da olmadığının kanıtıdır. YSK Kararları; yargı kararı, idari karar değilse nedir? Kuş mudur, deve mi? YSK kararları, Anayasa Mahkemesine
ve AİHM’ne götürülebilmelidir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: