ADALETİ SAHİPLENMEK KİMLERİN GÖREVİ? : YSK 3 Misli Cezalandırılmalıdır!


Adalet Görevlisi; Attan indirilip eşeğe bindirilmemek, istemediği yere atanmamak, terfih ettirilmemek, işten çıkarılmamak, iftiraya uğramamak fiyatına; adaleti etkin ve yetkin çevrelere satmamalıdır. Bu nitelikte olmayanlar, bu makamlara talip olmamalıdırlar.

***

ÇUVALA SIĞMAYAN ADALET MIZRAĞI

©Erol Erdoğmuş.

“BEN” NEDİR?

Ben; kişilik olarak kendine özgü bilinçtir, somut özne’dir.

Her; iyi, doğru, güzel olan ve olmayan algılar için; öznelere nesnelere yönelik “Ben”ler oluşur.

BENCİL BEN:
Benim olsun, senin olmasın”

SENCİL BEN: “Senin olsun, benim olmasın”

BİZCİL BEN: “Bizim olsun, başkasının olmasın”

TÜMCÜL BEN:” Herkesin olsun” Tavrıdır.

Ben’lerin değer sıralaması:

4 Değerli Tümcül Ben

3 “ Bizcil Ben

2 “ Sencil Ben

1 “ Bencil Ben

Bencil Ben; ilkel Ben’dir. En gelişkin olanı Tümcül Ben’dir. Bencil Ben, paylaşımcı değildir. Sencil Ben bir başkasıyla paylaşımcıdır. Bizcil Ben, paylaşımcılığın “Biz” ile sınırlandırılmışıdır. Tümcül Ben, “Biz”in sınırsızıdır

BEN’LERİN ADALET SÖYLEMİ

Bencil Ben: “Daima ben haklıyım”

Sencil Ben: “Sen haklısın, ben haksızım”

Bizcil Ben: “Biz haklıyız, siz haksızsınız”

Tümcül Ben:“İnsan Hakları, her insanın hakkıdır”

Bir toplumda, bu dört gruptan hangisi çoğunluktaysa; o grubun adalet duygu, düşünce ve davranışı topluma mal edilerek toplumsallaşır.

Bencil Ben Egemen Toplumlar, parçalanmaya mahkumdurlar. Sencil Ben Egemen Toplumlar, birleşik ve bütünleşik toplumlardır. Bizcil Ben Egemen Toplumlar; 1’den fazla Biz’den oluşuyorlarsa; yapıcı yada yıkıcı atışkılar, takışkılar, çatışkılar içindedir. Bu toplumlarda Biz’ler, siyasal partiler ise; “Biz haklıyız, siz haksızsınız” tavırlarıyla, Yargıyı etkileyebilmekte; hukuk çuvalını parçalayarak adaletsizlik mızrağını sokabilmektedirler!…

HUKUK ÇUVALINI PARÇALAYAN ADALETSİZ MIZRAK DARBELERİ

1. Aynı seçmen tarafından kullanılan, aynı zarftan çıkan 4 oy’un 3’ünü kabul edip sadece 1’ini kabul etmemek.

1. Seçmen iradesini etkilemeyecek faktör – Sandık Kurulları Başkanlarının bürokrat olmadıkları- bahanesiyle; aynı seçmen tarafından aynı zarfta kullanılan 4 oydan 1’ini iptal etmek.

1. Bütün bunlar seçimin sonucunu değiştirmeyecek nitelikte pire iken, seçim yorganını yakmak.

ADALETİ SAHİPLENMEK

Önce toplum geneli; “İnsana sevgi ve insana saygı” duygusunu, düşüncesini, davranışı nı yaşam biçimi olarak benimseyecek.

Adalet Görevlileri -Yargıçlar, özel ve kamu Avukatları -Savcılar-; insana sevgi ve saygı temelinde adalet düşüncesi ni geliştirerek eylemleştirmelidir.

Bireylerin adalet sorumluluğu, insana sevgi ve saygı ile sınırlı iken; adalet görevlilerinin sorumluluğu, “İnsana sevgi ve insana saygı”+”Adalet Bilgisi”+”Adalet Bilgisinin Uygulanması” olarak 3 mislidir. Bunun anlamı, suç işleyen adalet görevlisinin iyi hal indirimi yapılmadan 3 misli ceza landırılmasıdır.
Adalet Görevlisi; toplum için canını ve malını feda etmiş kişidir.

Attan indirilip eşeğe bindirilmemek, istemediği yere atanmamak, terfih ettirilmemek, işten çıkarılmamak, iftiraya uğramamak fiyatına; adaleti etkin ve yetkin çevrelere satmamalıdır. Bu nitelikte olmayanlar, bu makamlara talip olmamalıdırlar.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: