Güç kimin elindedir?


Yasamayı kendine bağımlı hale getirerek hak etmediği gücü ele geçiren Yürütme, Yargıyı topal ördek konumuna düşürebilir. Adil olmak; insanlara, canlı ve cansız doğaya yararlı olmak, zarar vermemektir. Örneğin, muhalefet partisi Genel Başkanına yapılan linç girişimini soruşturma önergesi, başka partililerin oyu ile reddedilemez.

***

YARGI TEK ERKTİR

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Kuvvetler -Yasama, Yürütme, Yargı- ayrılığı ilkesi; her Erkin bağımsız ve eşdeğer olduğu düşüncesidir.

Oysa her erk; kendi gücüne ya da, dış güce bağlıdır.Kendi öz gücünden yoksun erk, erk değildir.

Doğal olarak 3 Erkin en etkin ve en yetkin olanı, Yargıdır. Yargı, sadece Yargı tarafından denetlenen; Yasama ve Yürütmeyi denetleyen tek erk’tir.

Yasama yasa koyar. Yürütme Yasamanın koyduğu yasaları ve Yargı kararlarını uygular. Bu nedenle Yürütme özerk bir erk değil, Yasamanın ve Yargının memurudur.

YÜRÜTMENİN TEK ERK OLMASI

Yürütme, siyasi partiler oluşturarak, yasama kadrosunu – kendine bağlı Milletvekili memurları belirler ve seçim panayırlarında halka onaylatır. Halk Yürütmenin seçtiği Milletvekillerini onaylayarak, kendi seçtiğini sanır. Emma Goldman’ın haklı olarak söylediği gibi; “Eğer oy vermek bir şeyleri değiştirseydi, o da yasaklanırdı”.

Yasamayı kendine bağımlı hale getirerek hak etmediği gücü ele geçiren Yürütme, Yargıyı topal ördek konumuna düşürebilir.

YASAMANIN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ

Adil Yasamanın, haddini bilen Yürütmenin ve adil Yargının oluşturulmasıi; adil Yasamanın oluşturulmasıyla mümkündür. Adil olmak; insanlara, canlı ve cansız doğaya yararlı olmak, zarar vermemektir.

1. Her ilde kendilerinde Milletvekili olabilecek potansiyel görenler, seçimlerde adaylıklarını koyarlar. Seçmen, o ilden seçilmesi gereken sayıda ismi işaretleyerek oy verir.

2. Böylece parlamento tabandan tavana halk tarafından oluşturulur. Siyasi partilerin güdümünden kurtarılan özgür parlamento her Gensoruyu ve Meclis soruşturmasını gündemine alır.

Örneğin, muhalefet partisi Genel Başkanına yapılan linç girişimini soruşturma önergesi, başka partililerin oyu ile reddedilemez.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: