Yoksulu daha da yoksullaşmaya iteleme yöntemi: Kör Yandaşlık


Seçim sonuçlarından aklı selim insanlar yanıldıklarını dile getirdiler. Bunlardan biri de bendim. Buna alışılmış acizlik deniliyor. İyi de neden? Bunun başlıca sebebi; Hükümetin, Demokrasiyi kendi ekseninden kaydırarak, AKP ve RTE lehine kişisel bir modele araç etmesidir.

***

Sandık Sonrası, Çıkan Sonuçlar Üzerinde Düşünülmesi Gerekenler..

munir_kebir2

© Münir Kebir

Seçim sonuçlarından aklı selim insanlar yanıldıklarını dile getirdiler. Buna alışılmış acizlik deniliyor.

İyi de neden?

Bunun başlıca sebebi; Hükümetin, Demokrasiyi kendi ekseninden kaydırarak, AKP ve RTE lehine kişisel bir modele araç etmesidir.

Bu nasıl olur? Böyle bir şey Mümkün müdür?…

Eğer bir ülkenin anayasasında o ülkenin Demokratik Cumhuriyetle yönetildiği, bunun gereği olarak ta, ülke rejiminin Demokratik, Laik, Sosyal ve Hukuk Devleti olarak yazılı anayasa kuralı haline getirilerek, değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceği yazılıysa, o zaman o ülkede insanlar, bildiklerinden nasıl faydalanacağını ve nerede hangi bilgiyi kullanmaları gerektiği yönünde yetiştirilmek yerine, ezbere dayalı, çok bilgili yetiştirilmeyi marifet olarak öğrenmişlerse, işte o ülke günden güne felaket çukuruna düşmekten asla kendini kurtaramaz.

Çünkü Demokrasi; Yasama, Yürütme ve Yargısal Devlet güçlerinin, Bağımsız ve tarafsızlığıyla o ülkede varlık gösterir. Aksi halde Demokrasinin sadece kağıt üstünde adı kalır, kendisi o ülkeden ayrılır gider.

Bu tesbitin aksini savunmak mümkün değildir. Zira,Türkiye’de bugün, ekonomi kayıt dışı, üretim yerine ithalat ikâmesi mallar ile hayatımızı yaşamaktayız ve işsizlik insanların geleceğini karartmıştır. Büyüme negatif, Enflasyon almış başını gitmiş, işsizlik insanlara kan ağlatıyor durumuyla RESESYON‘a gittiğimizi bilinç düzeyine çıkartmayı başaramıyoruz. Ya da başarsak bile, bu gerçekleri kabullenmekten kendi kendimizi alıkoymayı tercih ediyoruz.

Bir kaç somut örnek vererek bu tesbitlerimin gerçekliğiyle konuyu birlikte bağlayalım.

a-) AKP’nin Başkanı – ülkede aynı zamanda Cumhurbaşkanı olması, sözde “Ülkücü-Milliyetçi” Devlet Bahçeli ve emrindeki partisi MHP ile “Cumhur ittifakı” adı altında tesis ettikleri koalisyonla, kendi belediye adaylarının kazanması için, Devlet imkanlarını sonuna kadar kullandılar. Halk/Seçmen buna hiç olmazsa sandıkta tepkisini gösterdi mi? Elbette ki Hayır… Bunun sonucu, Devletin ödediği Milyarlarca Hazine Yardımı yetmediği gibi, kullandıkları kayıt dışı fayda elde etmeyi de ihmal etmediler.. (Kayıt Dışı Fayda) : Bir kimsenin Dolmuş yerine Devletin Resmi Kara-Hava ve Deniz araçlarıyla işe-alışverişe gitmesi örneği verilebilir.

b-) Cumhurbaşkanı Başkanlık Sisteminin (!) kendisine sağladığı yetkiyle, kendi partisi dışındaki kişilerin seçilmesi halinde, bu partili Başkanlara tahsisat yap-ma-yacağı yönünde ileri sürdüğü tehditlerle, halkın haklı olarak endişelenmesi sonucu iradesini gerçekleştire-me-mesi.

c-) Dördüncü kuvvet Medyanın “Havuz Medyası” niteliğine dönüştürülmesi sonucu; bu gücü, AKP’nin kendi emrinde tutması, âdeta “Tekelleştirmesi”.

d-) Belki de en önemlisi, Biri İslamı, diğeri Türk Milliyetçiliğini temsil etme algısını kullanıp, toplumun yumuşak karnı olan bu iki makro değer sayesinde, Halkı kendi yönlerine manipüle ve istismar etmeleri..

e-) RTE ve Bahçeli’nin, söz, saldırı ve eylemlerinde kriminal zırh sahibi konumda kendilerini bulundurmaları yanında, diğer parti adaylarını, potansiyel PKK’lı ya da FETÖ’cü ya da çeşitli suçlarla itham ederek, bu adayları güçsüz savunma pozisyonunda bırakmaları…

Şimdi bu analizimizi gerçekleştiren etmenleri de göz önüne almalıyız. Aksi halde bu olumsuz durumun kaynağını atlamış oluruz. Bu da gelecek için almamız gereken dersi ihmal etmemize yol açar.

Cumhurbaşkanının önceki seçimi Parlamentoda çeşitli nedenlerle sürüncemeliydi. Bu noktadan Cumhurbaşkanını Halkın seçmesi önerisine hemen hemen herkes sıcak baktı ve sistem değişti. Ancak,17-25 Aralık 2013 FETÖ Darbesi sonucunda; AKP-FETÖ gizli koalisyonun ülkeyi paylaşma kavgası sonunda, seçim değişikliğiyle iş başına geçen Cumhurbaşkanlığı makamı, RTE’yi kurtarma projesine dönüştürüldü.

RTE’nin ;”Türkiye’de anayasa fiilen değişmiştir, Mevcut duruma göre yeni anayasa yapılsın” sözünü halkımız unutmuş olabilir ama Tarih ve Hukuk bunu askıda hükümlü tutmuştur.

İslam, temelde; Ahlakı, Hukuk yoluyla adaleti ve İdarenin yargı dışında kalan işlemlerinde sulh ve huzuru temin etmek anlamına gelen Maslahatı esas alır. Bu çerçevede Hazineyi halkın hizmet ve refahına tahsis eder. Yine İslam orta tabakayı Zekat müessesesiyle destekler. Zekat yoksullara verilmez. Kendisine verilecek kişinin, eğer bununla üretimini arttıracağı söz konusu ise zekat bu tahsis edilir. Bu sayededir ki, İslam üretim ve İstihdamı zekatla teşvik etmiş olur. Yoksullara ise, Fıtır sadakası olarak bilinen bir nevi “Baş Vergisi” verilir.

Önce AKP Hükümeti, daha sonra kurtuluşunu AKP’ye stepne olmakta gören MHP ile kurulan “Cumhur ittifakı”, halka; ulufe dağıtmayla birlikte, erzak ve yakacak yardımlarını, İslam vizyonuyla, Kaynağı Vergi olan Kamu gelirleriyle finanse etti. Hazine iflasa gittiği için bu kez, Kamu kuruluşlarını özelleştirme adıyla sattı savdı!.. Hesapsız kitapsız bir ekonomi ülkede hüküm sürmeye başlayınca,Türkiye’yi sömürgesi gibi gören ABD Başkanı, bu hükümranlığını pekiştirmek için önce tehdit, daha sonra ise Portföy yatırımlarını ülkesine geri çekti ve ani bir devalüasyon ve fırsatçı stokçular için enflasyon ülke ekonomisi üzerine cuk diye oturdu.

Kitap yazmak istemiyorum. Amacım kör yandaşlık bilincinin günden güne yoksul halkı daha fazla yoksulluğa düşürmesinin önüne geçmektir. Akıl ve Vicdan sahiplerine bu kadarlık yeter.

*
Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: