Hakemsiz “MAÇ” oynanabilir mi? Sahasına göre EVET…


“Hakem” başaramazsa maçı bir süre tatil ediyor. Bu maç öyle bir maç ki; oyuncuların sayısı eşitlenerek sınırlanmış değil. Çok oyunculu takım -iktidar-; az oyunculu takım -muhalefet- yenesiye oynuyorlar. Gollerin çoğunu oyuncusu çok olan iktidar atıyor. Bu maça demokrasi diyorlar!…

***

HAKEMSİZ MAÇ. DEMOKRASİ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Karar veririz: Refleksle yada kılı kırk yararak. Refleksle kararlarımız ussal hafiflikli, duygusal ağırlıklıdır. Verdiğimiz kararı anında yada daha sonra uygularız. Uygulamalarımız kararımızdan, yada uygulamamızdan kaynaklanan nedenlerle doğru -adaletli-, yada yanlış -adaletsiz- olabilir. Kararımız, kararımızı uygulamamız ve her ikisini yargılamamız doğru -bilimsel- mi sorumuzun yanıtını bilimcilerden bekleriz.

Dördüncü aşama; devletin Yasama, Yürütme, Yargı boyutlarını kuşatan 4. Kuvvet Medya -bilgilenme ve bilgilendirme- boyutundaki bilimdir. Bireysel ve toplumsal yönetimin 4 aşaması -kuvveti, erk’i- ; Yasama, Yürütme, Yargı, bilim’dir ve Parlamento, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi ve Üniversite ile kurumlaşır.

HAKEMSİZ MAÇ

Bakıyorsunuz bir Milletvekili Parlamento kürsüsünde konuşurken; bir başkası sözlü saldırılarda bulunuyor. Nöbetçi Takım Kaptanı konumundaki -tarafsız değil, taraflardan birinin mensubu olan- hakem; cılızca “Lütfen hatibin sözünü kesmeyin” diyor, başaramazsa maçı bir süre tatil ediyor. Bu maç öyle bir maç ki; oyuncuların sayısı eşitlenerek sınırlanmış değil. Çok oyunculu takım -iktidar-; az oyunculu takım -muhalefet- yenesiye oynuyorlar. Gollerin çoğunu oyuncusu çok olan iktidar atıyor. Bu maça demokrasi diyorlar!…

ANINDA ADALET

☛ Yargıtayca görevlendirilen iki Yargıtay Yargıcından kıdemlisi Parlamento bileşimlerini yönetmeli, yokluğunda kıdemsizi aynı görevi üstlenmelidir.

☛ Yargıcın emrinde mübaşir işlevinde iki eleman bulunmalıdır.

☛ Hatibe sözlü müdahalede bulunan Milletvekilinin bir aylık maaşı kesilmelidir. Fiili müdahalede bulunanın Milletvekilliği askıya alınmalı ve maaşı ödenmemeli, normal Mahkemede yargılanmalıdır.

ÖNCELİKLE İKTİDAR VE MUHALEFETİN RAKİP VEYA HASIM DEĞİL; ORTAK OLDUKLARI İLKESİ BENİMSENMELİDİR. İKTİDARIN BAŞARISI SADECE İKTİDARIN DEĞİL, ONAYLAYAN MUHALEFETLE BİRLİKTE ORTAK BAŞARISI SAYILMALIDIR.

İktidarla muhalefet uzlaşamıyorlarsa; muhalefet’e rağmen iktidarın dediği dedik çaldığım düdük olmamalı; konu üniversiteye intikal ettirilmelidir. Sözgelişi konu tarımla ilgiliyse, ülkedeki bütün Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin katılımıyla oluşan Kurul, konunun bütün akademisyenlere açık olarak değerlendirilmesine ortam hazırlar. Gelen Raporların birer örneğini ve Kurul Yönetimince yapılan özetini Parlamentoya gönderir.

Rapor yasa tasarısını onaylayabilir, reddedebilir, eksiklerini tamamlayabilir, lüzumsuzluklarını çıkarabilir.Rapor Parlamentoda görüşülür. Oybirliği sağlanıyorsa yasalaşır. Oybirliği sağlanamıyorsa yasalaşmaz.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: