OECD:Türkiye ve Rüşvetle Mücadele – Bribery and Turkey.


Türkiye’nin sürekli olarak OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinde belirtilen kilit hususlara uymaması ve yurtdışı rüşvetle mücadele kanunlarını uygulamaması sebebiyle, Ekim 2019’a kadar herhangi somut adım atılmaması halinde, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu 2020 yılında Ankara’ya üst düzey bir heyet gönderecek.

***

Turkey’s foreign bribery enforcement framework needs to be urgently strengthened and corporate liability legislation reformed

OECD – Paris, 14 March 2019 – In view of Turkey’s continued failure to implement key aspects of the OECD Anti-Bribery Convention and to enforce its foreign bribery laws, the Working Group on Bribery will send a high-level mission to Ankara in 2020, unless Turkey takes concrete action by October 2019.

This decision is due to the fact that Turkey has still not enacted legislation to address long-standing recommendations notably to reform its laws on liability of legal persons for the bribery of foreign public officials. Turkey’s corporate liability framework does not clearly cover state-owned and state-controlled enterprises, and the prosecution or conviction of a natural person is a necessary basis for sanctioning a legal person. Furthermore, sanctions for legal persons are not sufficiently effective, proportionate and dissuasive.

The Working Group also remains seriously concerned about Turkey’s low level of foreign bribery enforcement. Despite the size of the country’s economy and its geopolitical importance, there has not been one foreign bribery conviction in the 16 years since the entry into force of the Convention in Turkey. In addition, the Working Group is highly concerned that foreign bribery investigations and prosecutions may be influenced by considerations of national economic interest, the potential effect upon relations with another State or the identity of the natural or legal persons involved, contrary to Article 5 of the OECD Anti-Bribery Convention..

Despite these Working Group recommendations made in October 2014 in the context of Turkey’s Phase 3 evaluation under the Anti-Bribery Convention, and repeated calls for action ever since, Turkey has not taken steps to address these deficiencies, although the Working Group notes awareness-raising and training efforts by Turkey.

For this reason, Turkey is invited to report back in writing to the Working Group in October 2019 regarding concrete action to address the above-mentioned issues. [For more information on the implementation of the OECD Anti-Bribery Convention in Turkey]

OECD:
Türkiye, yabancı kamu görevlilerine rüşvet konusundaki uygulama çerçevesini acilen güçlendirmeli ve kurumsal sorumluluk mevzuatında reforma gitmeli

OECD – Paris, 14 March 2019 – Türkiye’nin sürekli olarak OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinde belirtilen kilit hususlara uymaması ve yurtdışı rüşvetle mücadele kanunlarını uygulamaması sebebiyle, Ekim 2019’a kadar herhangi somut adım atılmaması halinde, Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu 2020 yılında Ankara’ya üst düzey bir heyet gönderecektir.

Bu kararın alınmasının nedeni, Türkiye’nin, başta tüzel kişilerin yabancı kamu görevlilerine rüşvet konusundaki sorumluluğu hakkında kanunlarda reform yapılması olmak üzere, uzun süredir verilmekte olan tavsiyelere uygun bir mevzuatı henüz yürürlüğe koymamış olmasıdır. Türkiye’deki kurumsal sorumluluk çerçevesinde, kamu iktisadi kuruluşları ve devletin kontrolündeki işletmelere açıkça yer verilmemiştir ve bir tüzel kişiye yaptırım uygulanabilmesi için gerçek bir kişinin hakkında kovuşturma başlatılması ya da mahkumiyet alması şeklinde bir temel gereklilik söz konusudur. Ayrıca, tüzel kişilere yönelik yaptırımlar yeterince etkili, orantılı ve caydırıcı değildir.

Çalışma Grubu, Türkiye’de yurtdışı rüşvet konusundaki mevzuatın yeterli derecede uygulanmamasından da ciddi kaygı duymaya devam etmektedir Ülke ekonomisinin büyüklüğüne ve ülkenin jeopolitik önemine rağmen, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 16 yıl içinde yurtdışı rüşvet konusunda tek bir mahkumiyet verilmemiştir. Çalışma Grubu için bir başka önemli endişe kaynağı da, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin 5. Maddesinin aksine, yurtdışı rüşvet konusundaki soruşturma ve kovuşturmaların, gözetilen milli ekonomik çıkarlardan, başka Devletlerle olan ilişkiler üzerindeki potansiyel etkilerden ya da ilgili gerçek ya da tüzel kişilerin kimliğinden etkilenebildiği hususudur.

Türkiye’ye yönelik olarak, Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine ilişkin üçüncü aşama değerlendirmesi kapsamında Çalışma Grubunun Ekim 2014’te verdiği bu tavsiyelere ve o tarihten bu yana sürekli tekrarlanan eylem çağrılarına rağmen Türkiye bu eksiklikleri gidermeye yönelik adımları atmamıştır. Bununla birlikte, Çalışma Grubu bu konuda Türkiye’nin bilinçlendirme ve eğitim konusundaki çabalarının farkındadır.

Bu nedenle Türkiye, yukarıda bahsi geçen hususların hangi somut adımlarla ele alınacağı konusunda Çalışma Grubuna Ekim 2019’a kadar yazılı bir rapor sunmaya davet edilmektedir. [OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesinin Türkiye’deki uygulamasına ilişkin ayrıntılı bilgi]

 

Yolsuzluk Algı Endeksi 2019:
Permalink: Turkey/Türkiye: https://wp.me/p2Dvyf-2lt
Permalink: Worldwide/Dünya geneli: https://wp.me/pDrRW-lX7

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: