Politika Nedir?


Otoyolda hiçbir araç duramaz. Arkadan gelenler öndekileri iter. Medya otoyolunda her haber, arkadan gelenlerce sollanır, Ufuk’ta kaybolur, gündemden düşer. Otoyoldaki araç veya haber kenara çekilerek arkadan gelenlerin görmesi sağlanır ve gündemde tutulur, Özümletme; haberi kamuoyuna, etkin ve yetkin gerçek ve tüzel kişilere soru sorularak başarılabilir. Yöneltilen soru, muhatabın dış dünyasını aşarak, iç dünyasına girer. Kişiyi yanıt aramaya zorlar!

***

SORARAK İKNA ETMEK

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Politika ikna -inandırma- sanatıdır. Kendi düşüncenize başkalarını inandırmalı ve onları eyleme yöneltmelisiniz. İnandırma akıl genelinde mantıkla, yada duygusallık özelinde inanç edindirerek gerçekleşir.

Akıl genelinde 5×5=25 %100 doğrudur tartışılmaz, onaylanır. Oysa duygusallık özelinde birileri için ak, kara; öbürleri için kara ak olabilir. Duygunun mantığı yok, sezgisi vardır.

Duygu sadece ister. Akıl isteğin nasıl gerçekleştirileceğine, yada niçin gerçekleştirileceğine karar verir. Akıl akılla, duygu duyguyla ikna edilir. Akılla duygu, sürekli itişir dalaşırlar. Duygu, mekanik gücüyle çoğu kez aklı sollayarak inisiyatifi ele alır. Aklı ya devre dışı bırakır, yada etkileyerek mantık pusulasını saptırır.

İlk aşamada duygu dominant, akıl resesiftir.

İkinci aşamada akıl bilinçte etkinleşerek, duyguyu dengeler. (%50 duygu+%50 akıl) terazisi kurulur.

Üçüncü aşamada, duygu gerilerken akıl ilerler ve %75 akıl+%25 duygu hali oluşur.

Dördüncü aşamada, sadece %100 akıl dominanttır.

İKNA AŞAMALARI

İlk aşamada ikna değil, “Herkes istediği gibi düşünmekte özgürdür” kuralı geçerlidir.

İkinci aşamada,”Karşı tarafın şu şu şu düşüncesi; bizim de bu bu bu düşüncemiz doğrudur” terazisi dengeyi sağlar.

Üçüncü ve dördüncü aşamalarda; akla,mantığa ve belgeye dayalı kanıtların miktarı artırılarak, ikna turu tamamlanır. Eğer duygu devre dışı bırakılamamışsa, ikna başarılı olamaz. Muhatap aklen ikna edilse de, çıkar duygusu iknayı engeller.

Duygulanmak, hazıra konmaktır; armut piş ağzıma düş. Oysa düşünmek iğneyle kuyu kazma çilesidir. Duygudan inanç, düşünceden gerçek doğar.İnanmak düşünmekten kolay olduğu için, düşünsel yolla ikna edilenler azınlıkta; duygusal yolla ikna edilenler çoğunluktadırlar.

Duygusal ikna; niyet birliği sağlanacak başlatılır: “İkimiz de vatanımızı seviyoruz: Benim Vatan sevgimin olmazsa olmazı şunlar. Ne diyorsunuz?”

HABER. OTOYOLU MEDYA

Otoyolda hiçbir araç duramaz. Arkadan gelenler öndekileri iter. Medya otoyolunda her haber, arkadan gelenlerce sollanır, Ufuk’ta kaybolur, gündemden düşer. Otoyoldaki araç veya haber kenara çekilerek arkadan gelenlerin görmesi sağlanır ve gündemde tutulur,

Medya; gazete, radyo, televizyon araçlarıyla ; yazılı, sözlü ve hem görüntülü hem sözlü haber taşır. Taşınan haberler lokmalanarak -çerçevelenlenmelidir ki-, çiğnenip ayrıştırılabilmeli. -analiz edilmeli- ve yutulmalı -bilince yerleştirilmeli ki-; benimsenip özümlenerek etkinleştirilebilsin.

Özümletme; haberi kamuoyuna, etkin ve yetkin gerçek ve tüzel kişilere soru sorularak başarılabilir. Yönetilen soru, muhatabın dış dünyasını aşarak, iç dünyasına girer, gözardı edilemez. Muhatabı yanıt aramaya zorlar.

ÖRNEK

Basın şövalyelerinden Yılmaz Özdil’in soruları kamuoyuna, etkin yetkin gerçek ve tüzel kişilere ve sıradan vatandaşlara yöneltilebilir.

Ne var ki sorular, politikacıların kayıkçı kavgalarına bırakılmamalı; TGB ve ADD üyelerince, e-postalarla her gün bir soru olarak sorulmalıdır.

Örnek sorular:

1.Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, ramazan ve kurban bayramlarını Suriye’de geçiriyorlar. Bayramda 72.000 kişi Suriye’ye gitti ve Türkiye’ye döndü. Neden Ülkelerine gidebiliyor da, ülkelerinde kalmıyorlar?

2.Türk Silahlı kuvvetlerinde 351.000 asker var. Türkiye’de askerlik çağında 425.000 Suriyeli yaşıyor. Niçin Suriye’de Suriye için savaşmıyorlar? Türkiye sivil istilaya mı uğradı? Etkin yetkin Kişiler ne buyuruyorlar?!

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: