İnsanı İnsan Yapan Nedir?!


Akıl ışıktır. Özneleri, nesneleri, olayları, kavramları ile doğru bilgiler edinilmesini sağlar. His önyargıdır, peşin yargıdır. His bencil, akıl gerçekçildir. Yanlış inançlar akıl güneşinin kurutamadığı bataklıklardır. Ülke satılıyor olsa bile, satılmadığına inananlar olacaktır. Önemli olan yanlış inançlıların sayısını azaltmaktır. Bu herkesin görevidir.

© photocredit

***

SOSYAL YERÇEKİMİ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Dünya’nın var oluşundan şimdiye kadar, herşeyiyle hiç kimsenin tıpkısı olan bir başka insan yeryüzüne gelmedi, Dünya’nın sonuna kadar da gelmeyecek. Herkes kendine özgü ve kendine özel.

Ayrıntılarda bedence farklılıkların yanısıra; duyguca, düşüncece, davranışça farklılıklar var. Herkes herşeyi aynı görünse dahi, farklı düzeyde akıl ve hisle kararlaştırıyor, farklı iradeyle gerçekleştirmeye çalışıyor.

İNSANI İNSAN YAPAN SOSYAL ORTAMDIR

Bir insan bebeği yırtıcı olan yada olmayan hayvanlar tarafından parçalanıp mideye indirilmez; emzirilip yaşatılırsa insan bedenli hayvan olur. İnsanca -insan dili- bilmez, hayvan seslerini taklit etmekten öteye gidemez. Çevresindeki özneleri, nesneleri,, olayları adlandırıp ayırt edemediği için; kavramlaştırıp düşünemez. Bu nedenle insanı dil bağlamında insanlaştıran, sosyal ortamdır.

SOSYAL ORTAMIN YAPISI

Birbirinin tıpkısı en az iki insan olmasa da, insanlar gruplandırılabilirler:

I GRUP. AZGELİŞMİŞLER (Duyguda, Düşüncede, Davranışta)

II GRUP. GELİŞMİŞLER (Duyguda, Düşüncede, Davranışta)

III GRUP. ÇOKGELİŞMİŞLER (Duyguda, Düşüncede, Davranışta).

Birinci, ikinci, üçüncü gruptaki bireyler; demokrasilerde eşit -karar=oy- hakkına sahiptirler. Birinci ve üçüncü gruptakiler ayrı ayrı ve toplam olarak azınlıktadırlar. İkinci gruptakiler (3+1=4 ve 4/2=2) hesabıyla ortalamayı ve oy çoğunluğunu oluşturur.

Azgelişmiş kesim, gelişmiş -normal- kesimin yerçekimi altındadır. Çok gelişmiş kesim; yerçekimini aşan kesimdir; sosyal yaşamda devrimci, bilimde, teknolojide, sanatta mucittir.

Yerçekimini aşan yada aştığına inanan çokgelişmişler ve azgelişmişler; orttalama kesimin iktidarının muhalifleridir.

SOSYAL ORTAMIN İŞLEYİŞİ

Sosyal yerçekimi inançlarla oluşur. İnançların. Doğru ve Yanlış olanları vardır. Beş kez beş’in yirmibeş olduğuna inanmak herkes için doğrudur. Ancak şu yada bu kişinin; iyi, doğru ve işinin ehli olduğuna inanmak yanlış olabilir.

Akıl ışıktır. Özneleri, nesneleri, olayları, kavramları;

A) Nerede, ne zaman? B) Nasıl? C Niçin? D) Ne oldu? Sorularının yanıtlarıyla aydınlatır. Doğru bilgiler edinilmesini sağlar.

His önyargıdır, peşin yargıdır. Aklı sollayıp öne çıkarak aceleyle -refleksle- eylemleşme çabasıdır. His bencil, akıl gerçekçildir. Akıl saydamdır, his loştur. Akıl güneş ışığıdır, his onu engelleyen buluttur. Akıl bilgi, his inanç üretir.

AKIL. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

HİS 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Sayısal olarak. AKIL sıfır iken HİS 9; His 9 iken AKIL sıfır değerindedir. Akıl ve his birbirlerinin zıddı iseler, biri eksildikçe öbürü artarak toplamları 9 olan değerlere ulaşırlar.

Aklın sıfır, hissin 9 oluşuna örnek: “Kadınların başlarını örtmemesi günahtır” söylemini; nerede ne zaman? Nasıl? Niçin? Ne? Soruları yanıtlanmadan “YA ÖYLEYSE” Kaygısıyla kadının başını örtmesidir.

Yanlış inançlar akıl güneşinin kurutamadığı bataklıklardır. Ülke satılıyor olsa bile, satılmadığına inananlar olacaktır. Önemli olan yanlış inançlıların sayısını azaltmaktır. Bu herkesin görevidir.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: