Kimliğimizi ne belirler – What determines our identity?


Geçmişimiz mi; Peki anne, baba, toplumdaki yer, eğitim derecesi, memleket, din, dil, ırk vd etkenler ile ilintili mi? – Defining identity it is right as if what is our past is our identity, which tied in with mother, father, social class, education, country, religion, language, race, etc…

© Photocredit [Left] [Right]

***

Bircan ÜNVER

WHAT DOES IT CREATE OUR IDENTITY?

The man,
It’s your history that made you, “ he said.

Then asked everyone around him:
Does everyone agree with that ?

One woman rose her hand, seemingly, the rest was agreed with him.

Then the man was defining identity as if what is our past is our identity, which tied in with mother, father, social class, education, country, religion, language, race, etc…

Then he turned to the only person who was objected to that.
  “ So what does make one ’s identity ?”

span style=”color: #483D8B; font-family:times new roman;”>The woman within full confident replied:
“What we chose is that makes us !”

”Hold on that thought,” he replied.

Then he returned to the rest of the group of people around him.

He concluded, “except for one person, you all think that the past is our identity. However, ‘our identity is not our past, it is our future.”

From Bircan Üncer’s notebook… 5 August 2004 | Translated from Turkish into English.

 

KİMLİĞİMİZİ NE OLUŞTURUR?

Adam; Sizi oluşturan geçmişinizdir ! Dedi.

Sonra, etrafındaki herkese sordu; Bu görüşte hemfikir misiniz ?
Elinde gül bulunan bir kadın hariç, geriye kalanların onayladıkları görüldü.

Adam ardından; tek itiraz eden kişiye dönüp, kimliği sanki anne, baba, toplumdaki yer, eğitim derecesi, memleket, din, dil, ırk vd etkenler ile ilintili geçmişimizmiş gibi tanımladı. Ve sordu: Peki kimliğimizi ne oluşturur ?

Kadın kendinden çok emin şekilde yanıtladı: Seçtiklerimiz kimliğimizi oluşturan etkenlerdir.

Adam kadına, bu düşünceyi koru, dedi.

Sonra yeniden etrafındakilere doğru döndü ve; ‘Bir kişi hariç, hepiniz geçmişin kimliğimiz olduğu fikrindesiniz. Ancak, kimliğimiz geçmişimiz değil, geleceğimizdir, diyerek noktaladı.

Bircan’ın not defterinden… 5 Ağustos 20104

[2019 YILI, “İNSAN OLMA VE İNSANLIĞI GELİŞTİRME” YILI OLSUN…]

 

BEN SENIN ÇOCUĞUNUM UZAY

Kaldır başını yukarıya
Aç gözlerini
Yüreğinin evrendeki sınırsızlığına

Ben senin çocuğunum Uzay
Senin çocuğunum sonsuz mavilik
Şeffaf tüller yeryüzü ve gökyüzünün
Ayrıştığı noktada bulunan
Çocuğunum senin güneş, gün, ışıklar, yeryüzü
Gecenin sonsuz maviliği

Boşlukta yankılanan Tanrısal boyutta bir arya sesi
Uzatır çağlar boyu trajedisini
Kadınsal sezgilerin boşluktaki tilsimlarına

Yeryüzü yetmiyor artık bana
Sonsuz bir aşk istiyorum
aşacak içindeki bulunduğumuz zamanı
taşıyacak yeryüzünün ötesine…

Kimbilir böylece yaşarım belki de
Bir beşyüz yıl kadar
Belki çocuklarım belki torunlarım
Yeşertir yeni bir melezlenmesini insanlığın

Söz nereye, düş nereye, duygu nereye,
ben nereye
Hepsinin merkez kaç sistemli kaçış ve
dönüşleri var hücrelerimde…

Işığı düştü bir kez üzerime Uzayın
Bu ne muhteşem bırakış, teslimiyet
gezegenler arasında bir boşlukta
bunlari hissederken buldum kendimi
Hissetmek aidiatını sadece yeryuzune değil
minüskül bir bedenin bu ihtişama ve uzaya…

Bircan Ünver, 2 Eylül 1998, İstanbul-New York hattı Uçakta…

Not: 31 Aralık 2018’de üzerinde minüskül düzenlemeler yapılmıştır. Daha önce online veya Işık Yollarında kitabında yayınlanmamıştır.

[English version]

# # #

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: