Reis, bir kerecik olsun «Oktoberfest»e gitmiş olsaydı…


Başkan Bill Clinton gibi…Bira içmeyip de bira içenin halinden anlamak; birebir bira içmeyi yaşamadan, sadece bira içme empatisi yaparak, olsa olsa böyle olurdu tahmininde bulunma aktörlüğüdür. Doğrudan deneyimlemiş olmak değildir. [Photocredit]

***

BİRA İÇİYOR GİBİ OLMAK

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

ALINTI

“CHP’ye yakın televizyon kanalında Atatürkçü kesimin en tuttuğu köşe yazarı, aynen şöyle dedi: “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur. Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.” (…) [Editör notu: Adıgeçen yazar; Yılmaz Özdil]

Köşe yazarına ve onu alkışlayanlara göre… Tayyip Erdoğan’ın bira içen insanları anlaması için ille de bira içmesi gerekiyor. (…)

Bira içmeyip de bira içenin halinden anlamak (…) bu sığ ve aşiretçi kafanın kitabında yazmaz.(…)” diyor Hakan Ahmet efendi  Hürriyet Mahallesindeki kulübesinde.

SIĞ VE AŞİRETÇİ KAFA

Sığ ve aşiretçi kafa; sığ ve aşiretçi olmayan derin ve insancıl kafayı, sırf kendisinden farklı düşündüğü için, sığ ve aşiretçi sanır. Aç tavuğun kendini buğday ambarında sanması gibi, cehaletinin mutluluğunu yaşar.

Bira içmeyip de bira içenin halinden anlamak; birebir bira içmeyi yaşamadan, sadece bira içme empatisi yaparak, olsa olsa böyle olurdu tahmininde bulunma aktörlüğüdür. Doğrudan deneyimlemiş olmak değildir.

BASMA KALIP YAŞANTI

Sığ ve aşiretçi kafa; basma kalıp, tekdüze yaşantıdır. Bu kafalarda zaman durmuş, mekan donmuştur. Sığ ve aşiretçi kafanın, basma kalıp tekdüze yaşantının zıddı; değişimdir, gelişimdir.

Örneklersek: 1. Acıkırız 2. Yeriz 3. Doyarız 4. Aynı tadı sürekli almaktan bıkar yeni tatlar ararız.  Keza 1. İnanmak isteriz 2. İnanırız 3. İnancımızı kanıksarız 4. Yeni inançlar ararız.
Bu durumumuzu dışa vurur ya da vurmayız.

İNSAN UFKUNU AŞMAKLA GÖREVLİDİR

İnsanoğlu tekdüzelikten bıkan; daha adil olanı,  daha doğruyu, daha güzeli arayarak ufkunu geliştirme çabasındadır. Ufuk açmak; zihin ortamında felsefe, psikolojik ortamda tasavvuf , biyolojik ortamda alkol ve uyuşturucu kimyasallar ile mümkündür. Kuşkusuz her konuda aşırı değil ılımlı olmak gerekir. Aşırılık felsefe ve tasavvufta aklı, alkol ve uyuşturucuda sağlığı yitirmeye neden olabilir.

Ufku felsefeyle aşmak kafa patlatmayı, tasavvufla aşmak benliği sıfıra yaklaştırma çilesini gerektirirken; ufku kimyasallarla aşmak işin kolayı ve en az kalitelisidir. Ama yine de yararlıdır. Nasıl mı?

Bizim şarap içmemiz  ne keyfimizden,
Ne dine dine edebe, aykırı gitmemizden;
Bir an geçmek istiyoruz kendimizden,
İçip içip sarhoş olmamız bu yüzden

Kendimden geçtikçe gelirim kendime,
Alçalırım çıktıkça yüksek yerlere.
En garibi, içmeden sarhoşum da ben,
Ayılırım her kadehi devirdikçe

ÖMER HAYYAM, Dörtlükler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Çeviren Sebahattin Eyüboğlu, Sayfa 46 ve 80

İSLAMDA YEŞİLAYCILIĞIN NEDENİ

Tüm dinler oluştukları devrin bilimidir. O Çağlarda din bilim birbirinin aynıdır. Dinler bilimsel gelişmelere ayak uyduramayıp zamanı durdurur mekanı dondururlar. Dinler, bu nedenle sığ ve aşiretçi kafaların kalesi olmuşlardır.

İçkinin çoğunun sağlığa zararlılığını bahane ederek, azını da yasaklamak; dinde oluşturulan sığ ve airetçi kafanın devamı içindir. Oysa; içkiye karşı yeşilaycı olmayan Hristiyanlık yine de; sığ kafa ve aşiretçiliğini koruyabilmiştir.

Yılmaz Özdil; bira içenlerin daha toleranslı olacağını söylerken bu nedenle haklıdır. YazarOku sitesinde kapı komşusu Yılmaz Özdil’in adını anmadan eleştiren Hakan Ahmet efendinin, Yılmaz’ın olumlu yazılarından hiç söz etmemesi acep nedendir?

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: