Kazanan kim, kaybeden kim?!


Vaat Tacirleri içinde hiç zarar etmeyenler, din insanlarıdır. Kumarbazın, politikacının ve sigortacının vaatleri dünyevidir, Dünyaya aittir. Oysa Din Tacirinin vaatleri bu Dünyaya değil, ölümden sonrasına aittir. Ölümden sonrasının ne olup ne olmadığını, ölünce öğreneceğiz ya da öğrenemeyeceğiz.

***

VAAT TACİRLERİ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Vaat; gelecek zamana yönelik söz vermektir. Örneklersek: Geleceğim. Vereceğim. Ödeyeceğim vb. Verilen sözler, tutulur yada tutulmaz.

Vaat Tacirleri; vaatlerini Peşin Para, Peşin Oy karşılığında satarlar. Vaatlerini yerine getirenler güvenilir kişillerdir. Yerine getirmeyenler, dolandırıcılardır.

KUMARBAZLAR

Kumarbaz; kendikendine kumarda kazanma vaadinde bulunan kişidir. Bu umutla Peşin Parasını riske atar, kazanır yada kaybeder. Kazanırsa mutlanır. Mutlandıkça daha fazlası, mutlanmadıkça kaybını kazanmak umuduyla her fırsatta kumar oynar,

POLİTİKACILAR

Vaatlerini peşin oy karşılığında satarlar. Çoğunluğu sağlayacak kadar peşin oy almışlarsa iktidar, alamamışlarsa muhalefet olurlar. Politikacılara “Peşin oyumuzu aldınız. Vaatlerinizi yerine getirmeyerek bizi dolandırdınız. Zararımızı nakten, nakten olmuyorsa hapis yatarak tazmin edin!..” diyecek hiçbir seçmen ve bu öneriyi yasalaştıracak hiçbir Milletvekili; Dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur, olamamıştır; oldurmazlar. Bu nedenle politikacılar, kaybetseler de kazançlıdırlar.

SİGORTACILAR

Sigortacılar, sigortanın da sigortasını -reasüransını- yapan rasyonel kumarbazlardır. Peşin Para -Prim- taleplerini ihtimaller hesabına göre belirlerler.

Sigorta süresi içinde uğranan riski, önceden sigortalıyla birlikte belirledikleri meblağ üzerinden karşılayarak, kumarda kaybeden taraf; sigortalı kişi kazanan taraf olur. Sigortalı kazansa da, ortalamada daima kazanan sigortacıdır. Çünkü hesabını ona göre yapmıştır. Sigortacı da, politikacı gibi daima kazanır.

İMAMLAR VE RAHİPLER

Vaat Tacirleri içinde hiç zarar etmeyenler, din insanlarıdır. Kumarbazın, politikacının ve sigortacının vaatleri dünyevidir, Dünyaya aittir. Oysa Din Tacirinin vaatleri bu Dünyaya değil, ölümden sonrasına aittir. Ölümden sonrasının ne olup ne olmadığını, ölünce öğreneceğiz ya da öğrenemeyeceğiz.

Kumarbazın, politikacının, sigortacının dünyevi vaatleri; onları kaybeden taraf durumuna düşürebilirken; imamlar ve rahipler biz onlara oy verdikçe -inandıkça- hiçbir zaman, Dünyada kaybeden taraf durumuna düşmezler.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: