ATATÜRK’ÜN CHP’Sİ VE CHP’LİSİ


CHP devrimci partidir. Koşullar zorlamadıkça devrimci partiler halk oyu ile iktidara gelemezler. CHP T.C’nin sigortası olarak Cumhuriyetin kurucusu; koruyucusu ve kollayıcısı olmak zorundadır. İktidar uğruna bu misyonunu feda eden bir YCHP, Atatürk’ün CHP’si ve CHP’lisi olamaz!

***

©Erol Erdoğmuş.

SU KATILMAMIŞ CHP

“Ben Cumhuriyet Halk Fırkasının umumi reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası, Anadolu’ya ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip, benimle çalışan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin doğurduğu bir varlıktır. Bu teşekküle o tarihten bağlıyım. Bu bağı çözmek için hiçbir sebep ve icap yoktur ve olamaz.
Resmî vazifem bitince fırkanın başında fiilen çalışacağım”

Mustafa Kemal 9 Eylül 1930

“Cumhuriyet Halk Partisi; bütün Milleti kadrosu içine alarak kuvvet kudret yapan, harici düşmanları tard, dahili düşmanları imha eden, halka hürriyet ve hakimiyet temin eden mukaddes bir cemiyettir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir surette safsataya iltifat etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran inkılapçı bir ruhun bütün millette tecelli ve teazzuvudur”
Gazi Mustafa Kemal Trabzon 1924

GÜNCEL PARTİLER

Programlarında güncel gereksinimleri vaat eden partilerdir. Bunlar uzağı görmeyen, dar ufuklu miyop partilerdir. Örnek: Doğruyol Partisi

DÜNCEL PARTİLER

Geçmişe hayran gerici partilerdir. Geçmişi bugüne taşıma amacındadırlar. Bunlar hipermetrop, yakını -günceli- göremeyen partilerdir. Örnek: AKP

YARINCAL PARTİLER

Yarıncal partilerin uzağı yakını görmekle sorunları yoktur. Yarıncal partiler devrimci partilerdir. Örnek: Atatürk’ün CHP’si. Atatürk kendi CHP’sini 1924’te Trabzon’da açıklamıştır. Onun CHP’si; hiçbir safsataya -doğru sanılan yanlışa- örneğin sosyal demokrasi safsatasına iltifat etmedi. Sosyal demokrasinin safsatalığı; sosyal olmayan demokrasinin olabileceği kabulünden kaynaklanır. Sosyal olmayan, bu beylerin sosyalleştirececeği bir demokrasi olamaz!

Demokrasinin olmazsa olmazı, sosyalliğidir, adilliğidir!

Devrimci Partiler; güçlü ve mutlu toplum için; adil olanı, gerekli olanı öngörürler. Bu partilerin ılımlıları evrimci -yavaş yavaşça’cı-; ılımsızları -hemenci’dir-. Normal koşullarda hemen hemenciler eşref saat kollamada, yavaş yavaşçılar patinajda, güncelciler iktidardadır.

MUKADDES FIRKA CHP

Halk; geçmişte ve gelecekte değil, şimdi’de yaşar. Yeteri kadar şikayetçi olmadığı şimdiye boyun eğer, değişikliğe daha kötüsü olur kaygısıyla direnir. Halkın bu tutumu, güncel partiler için yeşil ışık yakar. Güncel parti iktidarlarının sorunları çözemediği durumda halk, devrimci partilerden medet umar..

Osmanlı Saray’ı çökmese, halk altında kalmasa, düşmanlar saldırmasa kuvvaimillye ortaya çıkar mıydı?

Mustafa Kemal başkomutan olarak askeri savaşı kazanınca kışlaya dönse iktidarı padişahımız efendimiz hazretlerine teslim etseydi, bugün nasıl bir Türkiye olurdu?

Başkomutanlığı zaferle tamamlayan Mustafa Kemal; “Milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız – Cumhuriyetin Onuncu Yıl nutkunda 1933” söylediği gibi Başöğretmen olmak zorunda kaldı. O halka hürriyet ve hakimiyet temin eden mukaddes CHP okulunun Başöğretmeniydi. Cumhurbaşkanlığı bitince CHP’nin başında fiilen çalışmak istiyordu.

CHP T.C.’NİN SİGORTASIDIR

CHP devrimci partidir. Koşullar zorlamadıkça devrimci partiler halk oyu ile iktidara gelemezler.CHP’nin devrimciliğini sulandırmak, altıokun yerine sosyal demokrasi (?) yerleştirmeye çabalalamak, Atatürk’ün CHP’sinden uzaklaştırarak CHP’yi yıkmaya çalışmaktır.

CHP T.C’nin sigortası olarak Cumhuriyetin kurucusu; koruyucusu ve kollayıcısı olmak zorundadır. İktidar uğruna bu misyonunu feda eden bir YCHP, Atatürk’ün CHP’si ve CHP’lisi olamaz!

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: