«SOYLULARIN ADALETİ!»


Gerçek eleştirinin serti yumuşağı olmaz, gerçeği olur. AİHM’in sert eleştiriden kastı, Politikacılara küfretmek, ana avrat dümdüz gitmek midir?! Politikacılara karşı saldırgan ifadeler kullanılabilmesi, insan haklarına sığar mı?! Politikacılara karşı kaba cümleler kurabilme hakkı olabilir mi?!

***

AİHM ADALETSİZLİĞİ

©Erol Erdoğmuş.

HABER

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Man Adası belgeleri ile ilgili iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için:

☛“İspat etmezse şerefsizdir ve alçaktır…”

☛“Bir çirkefle karşı karşıyayız…”

☛“Türkiye böyle bir sahtekar görmemiştir…” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi (…). [Mesut Hasan Benli’nin haberi, Hürriyet 22 Kasım 2018]

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA MAHKEME KARAR VERMELİ

Savcı’nın kovuşturmaya yer olmadığını iddia ederek karar vermesi, yargılama yaparak hüküm ihdas etmesidir. Oysa savcının iddiasının doğru olup olmadığına karar verecek olan savcı değil; yargıçtır. Savcı kovuşturmaya ilişkin bilgi ve belgeleri mahkemeye sunmalı, kavuşturmaya gerek olup olmadığına yargıç karar vermelidir.

Biri için, “İspat etmezse şerefsizdir ve alçaktır” demek; o kişiye hakaret etmek, “şerefsiz” ve “alçak” demek değildir. Çünkü o kişi, “şerefsiz” ve “alçak” olmadığını ispatlayamazsa “şerefsiz” ve “alçak”; ispatlarsa “şerefsiz” ve “alçak” değildir.

Ancak, “Bir çirkefle karşı karşıyayız” cümlesi hakarettir. Çünkü, yargısız infazla o kişinin “çirkef” olduğuna hükmedilmiş ve çevresine duyurulmuştur. “Türkiye böyle bir sahtekar görmemiştir” ifadesi de bir yargısız infazdır. Eğer Soylu Bakan ; “Çirkefle karşı karşıya olmadığımızı ispat edemezse, çirkeftir” ve “Sahtekar olmadığını ispat edemezse sahtekardır” deseydi; hakaret ve iftira etmeden rakibinin güven tazelemesine ya da içyüzünün meydan çıkmasına sebep olacaktı.

AİHM KARARLARI CAN SİMİDİ Mİ?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararını, AİHM içtihatlarına dayandırıyor:

⚖ “Kanaat açıklama özgürlüğü, kışkırtmayı kapsar”

⚖ “Politikacılara karşı sert eleştiriler yapılabilir”

⚖ “Politikacılara karşı saldırgan ifadeler kullanılabilir”

⚖ “Politikacılara karşı kaba cümleler kurulabilir”

⚖ “İfade özürlüğü herkes için değerli olmakla birlikte, siyasi partiler ve faal üyeleri için müsamahalı değerlendirilebilir”

TDK Sözlüğünde Kışkırtma; bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek anlamındadır. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek; ne zamandan beri ifade özgürlüğü çerçevesinde insan hakları ve ahlak çuvalına sığan mızrak oldu?! [TDK]

⚠ Gerçek eleştirinin serti yumuşağı olmaz, gerçeği olur. AİHM’in sert eleştiriden kastı, Politikacılara küfretmek, ana avrat dümdüz gitmek midir?!

⚠ Politikacılara karşı saldırgan ifadeler kullanılabilmesi, insan haklarına sığar mı?!

⚠ Politikacılara karşı kaba cümleler kurabilme hakkı olabilir mi?!

İfade özgürlüğü herkesten daha fazla;siyasi partilere ve faal üyelerine tanınan bir hak olamaz!.. Tüm haklar, herkese eşit dağıtılır. Ancak politikacılar ifade özgürlüğü haklarını, görevleri gereği; herkesten daha çok kullanabilirler.

BİREYDE OLMAYAN ADALET TOPLUMDA DA OLAMAZ

Toplumu oluşturan bireylerde adalet duygusu, düşüncesi ve davranışı olmazsa; toplumda da olmaz. Tepeden inme adalet, anlatılmadan dayatılan zorlamadır. Dayatılan adalete boyun eğilebilir; anlaşılmaz, kavranmaz, özümlenmez, iğretidir.

Vicdanımız; doğa’nın bilinçaltımıza ektiği adalet tohumudur. Onu sevgi ve saygı ile sulayarak yeşertip büyüterek bilincimizde yükseltip yücelterek etkinleştirmemiz gerekir. Demokrasi adalettir. Adalet duygusu, düşüncesi, davranışı içindeki halk; demokrasiyi gerçekleştiren haktır.

Demokrat halkın devlet dik üçgeninde Yasama ve Yürütme karelerinin toplamı; hipotenüs üzerindeki adalet karesine eşittir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: