TANRI’YLA SEVAP GÜNAH TİCARETİ


Kişi, nereden geldiğini bilememenin köksüzlüğünden, ne yapması gerektiğinin belirsizliğinden, ölümden sonrasının bilinemezliğinden huzursuzdur. Evren’in bir parçacığı olan sınırlı insan, bilgi beceri bilincini geliştirerek kendini yaratmaktadır.

***

BİLİMSİZLİKTEN KAYNAKLANAN SANILGI

©Erol Erdoğmuş.

İnsan doğumundan önceki meçhulden koparak, anasının vücudunda bedenlendikten sonra ağlayarak Dünyaya geldi. Serpilip geliştikçe kendine sormaya başladı. Nereden geldim? Niçin buradayım? Ölünce ne olacağım?

Nereden geldiğini bilememenin köksüzlüğünden, ne yapması gerektiğinin belirsizliğinden, ölümden sonrasının bilinemezliğinden huzursuzdur.

Kendisini yoktan var edip yaratan üstüngüç’e; ailede baba, ülkede hükümdar niteliğinde Tanrı’ya inanır. Tanrı’nın yapılmasını istediği sevap, istemediği günahtır. Tanrı’nın yapılmasını istediğini yapan iyi kul, yapmayan günahkar kötü kuldur. Tanrı’nın gazabından kurtulmak, cennetlik olmak için ibadet etmek, kul olmak gerekir.

Günah, sevapla ödenmesi gereken borç; sevap alacak olduğuna göre, borçlar sevaplarla ödenmeli, cennet kazanılmalıdır. Dualarında Tanrı’nın günahlarını affetmesini diler. Kur’anda 192 ayette Tanrı’nın günahları affettiğinden söz edilir.

BİLİM DAYANAKLI VARILGI

“Madde ne yoktan yaratılır, ne de yok edilir”

[Lavoisier -1743; 1794-]
“Enerji yoktan var edilemez ve yok edilemez. Ancak bir formdan diğdönüştürülebilir”

[Mayer -1814; 1878-]

İnsan vücudu nedir? Organik madde. Öyleyse ne yoktan yaratılmıştır, ne de yok edilir.

Can nedir? Bilinçli enerji. Öyleyse can yoktan var edilemez ve yok edilemez. Ancak bir formdan diğerine dönüştürülebilir.

Beden maddemiz sonsuz zamanda ve mekanda vardı ve var olacak.Canımız sonsuz zamanda ve mekanda vardı ve var olacak.

EVREN SONSUZ NİCELİK VE NİTELİKTE

Evren sanıldığı gibi sınırlıysa, onu kuşatıp sınırlayan bir başka sınır vardır ve sınırladığı Evren’i içerir. Kuşatan sınırları kuşatan sınırlar bitmez tükenmez, sonsuza dek art arda sıralanır.O nedenle Evren sonsuz nicelikte ve niteliktedir.

Evren zaman ve mekan olarak sonsuz -başlangıçsız- olduğu için yaratılmamıştır. Yaratılmayarak var olan Evren, Tanrı’dır. Evren’inin dışı ve dışında hiçbir şey olamayacağı için herşey Tanrı’ya dahildir.

Evren’in bir parçacığı olan sınırlı insan, bilgi beceri bilincini geliştirerek kendini Yaratmaktadır. Evren -Tanrı-; sonsuzluğu nedeniyle soyuttur. Algılayanların algıları kadar görece somutlaştırılabilir. Sonsuz Tanrı; özneleştirilek affetti, affetmedi. Şunu dedi, bunu demedi denilemez.

En genci 1400 yaşında olan semavi dinler, oluştukları çağın bilimsel düzeyine uygun olmak zorundaydılar. Şimdilerde söylemleri test sınavı niteliğindedir.

BİLİNCİN PUSULASI VİCDAN

Tanrı affetmez. Niçin affetsin? İnsan bilincine ve bilinçaltına gitmesi gereken yönü gösteren vicdan pusulası yerleştirilmiştir. Gün yüzüne çıkamıyorsa acelesi yok, zamanı gelince vicdan etkinleşecektir. İnsanı kendi vicdanı affedecektir.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: