CİN DÜŞMANLARIN SAF DOSTLARI!


Profesör, bir tekrarlama makinesi değil, talebeye ilmi ilhamlar veren, rehberlik eden, onun çalışma ve araştırma şevkini daima coşkun tutabilen kaynaktır. Hakiki profesör kendisi de ilmin talebesi olandır.

***

ANTSIZLAR!

©Erol Erdoğmuş.

 

ÖĞRENCİ ANDI

“Türk’üm, doğruyum, Çalışkan’ım. İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir

Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!.”

”Profesör, bir tekrarlama makinesi değil, talebeye ilmi ilhamlar veren, rehberlik eden, onun çalışma ve araştırma şevkini daima coşkun tutabilen kaynaktır. Hakiki profesör kendisi de ilmin talebesi olandır.”

Dr. Reşit Galip
23 Nisan 1933

[Andımız’ın Yazarı]

CİN DÜŞMANIN SAF DOSTU

Öğrenci andını iki zihniyet -Cin Düşman ile Saf Dostu- kaldırdılar. Cin Düşman Türk değildir. Cin Düşman; Türk, doğru ve çalışkan olmayı reddeder. Türklüğü baltalayacak köleleştirmeyi amaçlamaktadır. Saf dostuna “Öğrenci andı, Avrupa müktesebatına aykırı, militer ve faşist bir duygudur, düşüncedir, davranıştır” yalanını yutturur. Çünkü öğrenci andını ancak ve ancak saf dost maşasıyla içeriden kaldırabileceğini bilir.

Öğrenci andının cin düşmanla saf dostunu çileden çıkaran; 1933 koşullarında benimsenen, şimdilerde kişiyi ilkeden üstün tutan niteliği bazılarınca yadırganan “Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim” cümlesidir.

Atatürk’ün açtığı yol uygarlık yolu, gösterdiği hedef uygarlıktır. Uygarlık yolu ve hedefi, insanlığın ortak değeridir. Kişilerin tekelinde değildir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin rotasını uygarlığa yönelten kaptandır ki, hiç azımsanamaz.

Atatürk kişi olarak öne çıkarılmayı1935 yılında reddetmiştir: “İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fani Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal’ler idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangibir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemal’ler doğurmayacaklar mı? Feyiz milletindir, benim değildir”

Atatürk’ü insanüstüleştirmek, putlaştırmak isteyenler; onun bu sözlerini gözardı etmemelidirler.

Andımızın Cin Düşmanın Saf Dostu tarafından kaldırıldığı günlerde; aileler her sabah okula göndermeden önce çocuklarına evde ant içirirlerse, andın daha etkin olacağını yazmıştım.

ÜNİFORMALI ÖĞRENCİLİK

Üniforma özgürlüğe karşıdır. İnsanları tek tip giyindirerek; tek tip hissetmeye, düşünmeye, tek tip davranmaya yöneltir. Asker, polis, dindar kıyafetleri bunun içindir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin de mezun olduğu Kasımpaşa’daki Piyalepaşa İlkokulu’nu ziyaret ederek, burada düzenlenen yeni eğitim-öğretim yılı açılış törenine katıldı. Açılış törenine eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, okulun girişinde öğrenciler tarafından çiçek sunuldu. Erdoğan da kendisine çiçek veren öğrencilere, satranç takımı hediye etti. Erdoğan, konuşmasının ardından sınıfları dolaştı. (Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar – Anadolu Ajansı)

Her okulun kendine özgü kıyafeti olacaksa, bir öğrenci bile farklı giyinemeyecekse, o okulda demokrat bireyler yetişebilir mi? Andımızı kaldıranların amacı demokrasi (?!) idi amma; kıyafet demokrasisini es geçtiler. Cin Düşmanın istediği. Özgür öğrenci değil, saf dosttur.

Danıştay, Öğrenci Andının kaldırılmasını üst hukuk normlarına aykırı bulmuş. [Karar]Haydi hayırlısı.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: